1938. november 11. Kassa visszatér

Polszerkesztő2, sze, 11/11/2015 - 00:22

Az első bécsi döntés hatása

 

A müncheni egyezmény melléklete értelmében 1938. október elején Magyarország és Csehszlovákia között tárgyalásokra került sor. A két fél azonban nem tudott megállapodni az új határokról, így október végén felkérték Németországot, illetve Olaszországot a döntőbírósági ítélet meghozatalára. November 2-án a bécsi Belvedere palotában Joachim von Ribbentrop német és Galeazzo Ciano olasz külügyminiszterek kihirdették a döntőbírósági határozatot. Eszerint 11 927 km2 került vissza Magyarországhoz. A terület népességének 84,4%-a volt magyar. Imrédy Béla miniszterelnök 21 óra 20 perckor négyperces rádióbeszédben tájékoztatta a magyar társadalmat a döntőbírósági határozatról. A honvédség a kormányzó november 4-i hadparancsa értelmében indult el észak felé, a felvidéki területek „visszaszerzésére”. A csapatok november 4–11. között vonultak be a visszatért településekre. Ezzel kezdetét vette az 1919-ben megkezdett „új honfoglalás” második szakasza, amelynek célja a trianoni békeszerződés értelmében elszakított területek visszaszerzése volt. (Az „új honfoglalás” első szakasza a trianoni országterület megszállóktól történő „visszafoglalását” jelentette.) A nemzeti zászlókkal és Horthy Miklós arcképeivel díszített felvidéki településeken kitörő örömmel fogadták a magyar katonákat, a kormányzó, a legfelsőbb Hadúr honvédeit. A kormányzó kiáltványban fordult Felvidék lakosságához. A csapatok bevonulásai során a helyi lakosság a kormányzó nevét kiáltotta, és a katonákat köszöntő beszédekben is gyakran utaltak Horthy történelmi szerepére. Ünneplésre azonban nem csak Felvidéken került sor. A sajtó beszámolt az országszerte tartott ünnepségekről is, amelyeken a kormányzó érdemeinek méltatása sem maradt el. A lapok természetesen informálták olvasóikat a Horthynak küldött feliratoktól és táviratokról is. Minderre hivatkozhattak, és hivatkoztak is azok az értékelések, amelyek szerint a magyar nemzet egésze hálás a kormányzójának.

 

Kassa

 

Horthy november 11-i kassai bevonulását országos ünnep kísérte. Az eseményekről helyszíni közvetítést adott a rádió. A magyar települések nemzeti színekbe öltöztek. A kormányzó ismételten fehér lovon, a tömeg éljenzése, virágeső és zászlóerdő kíséretében vonult be Kassára. A jelenlévők az „országgyarapító” nevét skandálták. Az Újság szerint „talán egész Kassa egyetlen kiáltás volt: Éljen Horthy!”. A bevonulás kezdetekor, 11 órakor megszólalt a kassai dóm harangja, majd fél órán keresztül zúgott az ország összes harangja. Két percre megállt az élet. A kassai bevonuláson jelen voltak a magyar kormány tagjai, a törvényhozás képviselői, a városhoz és a Felvidékhez kötődő társadalmi egyesületek. A miniszterelnök, a város polgármestere, majd az egyházak és a kassai magyar anyák, nők képviselői után gróf Eszterházy János mondott beszédet. Mindannyian köszönetet mondtak a vezér „bölcs” kormányzásért. Horthy Miklós „meleg szeretettel” köszöntötte a „hazatért” felvidéki magyarságot, majd szlovák nyelven biztosította a szlovákságot arról, hogy minden lehetőséget megkapnak a nyelvük és kultúrájuk ápolására. A bevonulási ünnepség hátralévő részében Te Deum volt a kassai dómban, majd Horthy tisztelgett Rákóczi hamvai előtt, végül a honvédség díszmenetére került sor. Az első bécsi döntés, illetőleg a revíziós sikerek hatására olyan emberek is a kormányzó csodálóivá váltak, akikről korábban ez nem volt elmondható. Így például Márai Sándor, aki 1938 és 1940 között számtalan cikkében méltatta a kormányzót a Pesti Hírlap hasábjain. Értékelése szerint Kassán a felvidéki magyarok számára a Rákóczival párhuzamba állított kormányzó volt a „szabadító”, aki egész életét arra tette fel, hogy a nemzet által elszenvedett sérelmeket orvosolja, amit sikerült is megvalósítania.

 

Forrás: Turbucz Dávid:Horthy Miklós, az "országgyarapító" - részlet/ kommentar.info.hu

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap