’56 hőseivel szembesülve – K…va ország kutyái, disznai?

Erdős Géza, v, 10/23/2011 - 09:21

 

 

 

 

Ünnepelünk. Mit is? A szabadságvágy napját. A szabadságvágyét, amely 55 éve fegyverbe szólította a magyar nemzetet a szovjet és bolsevista diktatúra ellen. Magyar katonák és civilek ezrei harcoltak a barikádokon, iskolás gyerekek cipelték a testüknél is nagyobb puskákat, és dobáltak Molotov-koktélokat a főváros keskeny utcáit felszántó szovjet tankokra. Sortüzek, tankok géppuska-sorozatai és gránátjai nyomán magyar hősök vére festette vörösre az utcaköveket. Egy szebb jövő reményében, a Hazáért, érettünk áldozták életüket.

Tisztelegjünk emlékük előtt!

Csakúgy, mint azok előtt, akik ötven évvel később reájuk emlékezve, a tiszteletadás óráiban ontották vérüket a pesti utcákon.

Köszönet Nektek, ismert és névtelen hőseink!

Köszönet!

 

Meglehet, írásomat itt illene befejeznem. Látom én, a Magyar Irodalmi Lap profilja szigorúan behatárolt. Célja a magyar nyelv és irodalom művelése, tehát a trágár, erotikus, vagy indulatos politikai írásoknak nem itt a helye. Véleményem szerint azonban akadnak kivételes precedensek, amikor a tárgyilagos véleménynyilvánítás nem hogy megengedett, de egyenesen szükséges, üdvös. Ilyen eset például, amikor nyelvünket, Hazánkat vagy magyarsásunkat gyalázzák.

Máig képtelen vagyok felfogni, magyar közszereplők hogyan vetemedhetnek Magyarország és a magyar nép pocskondiázására. Nemzetközi szinten lejáratják, kipellengérezik szülőhazájukat, azt a Magyarországot, amelynek tudásukat és elismertségüket köszönhetik. Megvetik a magyar népet, a társadalmat, minket, kiknek jóvoltából  élhetik kiemelten fényűző életüket.

Nem írom le, inkább hangfelvételen csatolom (ha a MIL-en kivételesen megjelenhet), hogy egyéb trágárságok közepette Magyarország volt miniszterelnöke miféle szavakkal illette Hazánkat.
Idézem viszont a többek között Kossuth Díjjal és a Magyar Köztársaság Érdemrendjének középkeresztjével kitüntetett Eszterházy Péter írását:

„Így gondozd a magyarodat
- A csokorba kötött magyart szétbontjuk, és éles késsel ferdén visszavágjuk. Kivétel a fásszárúak, mert azokat törjük vagy kalapáccsal zúzzuk.
- Nehogy megrohadjon a magyar. Az összement magyart a savó leöntése és Trianon után túrónak használhatjuk...
- A magyar emlős. Egy magyar nem csinál nyarat.
- A magyar a sötét, ahová Európa ugrik.
- A magyar az új nincs. Az új semmi. Az árnyék.
- Ki tartson magyart? Kezdő magyarbarát inkább kanmagyart tartson, ne szukát! Tanácsosabb fajtiszta magyart beszerezni, mint valami bizonytalan származású magyart.
- Öreg magyart ne vegyünk! A magyart következetesen dicsérjük vagy dorgáljuk! Lágy, barátságos hang: jól van, jó magyar, illetve keményen, határozottan: pfuj, magyar, helyedre!„

Nem véletlen, hogy Esterházy ezek után megkapta a legmagasabb ROMÁN kitüntetést!

Az amerikai Népszava 2011. aug. 29-i számában az alábbi szöveg jelent meg a Kossuth Díjjal, a Magyar Köztársaság Érdemrendjének középkeresztjével, és tisztikeresztjével elhalmozott Kertész Ákos tollából:

„A magyar genetikusan alattvaló. (...) A magyar a legsúlyosabb történelmi bűnökért sem érez egy szikrányi lelkiismeret furdalást, hogy mindent másra hárít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni, se dolgozni nem tud és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire.
Ma már a második világháború borzalmaiért, a Holocaustért egyedül a magyar a felelős, mert a magyar nép az (a német néppel ellentétben), amelyik se be nem vallotta, meg nem gyónta a bűneit, se töredelmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, hogy soha többé, se bűnbocsánatért nem esdekelt. Így aztán nem is kapott soha föloldozást!”

Az Ügyészség szerint Kertész megnyilatkozása nem közösség elleni izgatás, nem rágalmazás, nem becsületsértés, csupán véleménynyilvánítás.

 

Kérdem én, ezért a világért adták fiatal életüket ’56-os hőseink?

Mit szólnának, vagy inkább mit tennének ma, ha feltámadnának? 

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap