Arany János kézirata: Közönséges tanítás

Patócs Júlia, h, 03/04/2019 - 00:08

 

 

 

 

 

 

Füzetborítón:

Közönséges tanítás

Leírta Arany János, Kiskúnszállás,

November 3-án

1834 

 

 

 

   Az első oldalpár:

 

Közönséges Tanítás

Sz.Leczke.Préd.I:14

 

Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, hogy mindezek hiábavalóságok és a lélek gyötrelmei.

            Nincsen a teremtett Igék között is egy is, mely a változásnak  …törvénye alól fel volna szabadítva és mégis az emberi szív oly veszendő dolgokba helyezi bizalmát, melyek hiábavalóságok és a lélek gyötrelmei.

            Nagyon balra magyarázná valaki a Bölcs elolvasott szavainak értelmét, ha azt állítaná, hogy ezen beszédekben az Isten áldása eránt hidegséget, a szabados és ártatlan gyönyörűségek eránt pedig unalmat és iszonyodást akar gerjeszteni. Csak azt akarja ő ebben  mondani, hogy nem abban áll az embernek boldogsága és ő fő java, melyben azt az embereknek nagyobb része keresi és hogy azok a dolgok, melyek….

  

A tanítás a Prédikátorok könyvének 14. verse alapján megfogalmazott magyarázat.

Amikor Arany János e sorokat rótta, mindössze 17 esztendős volt. Egy ével korábban került a Debreceni Kollégiumba, azonban anyagi nehézségek miatt megszakítja tanulmányait és Kisújszállásra költözik, segédtanítónak. A fiatal Arany ekkor már elmélyedt a vallásos és klasszikus világi irodalomban, több nyelven olvasott, fordításokat végzett. Kisújszálláson, egyetlen tanév erejéig a Református Fiú Iskola alsó nemzeti osztályait tanította, korabeli dokumentumok tanúsága szerint kiválóan. Tanítói munkája mellett jutott ideje sokat olvasni, fordítani, írni.  

 

 

Magyar Irodalmi Lap  

 

 

 

 

 

 

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap