Arany Sas Díj pályázati mű: Szekeres Fruzsina: Objektíven... Temesvár '89

Szerkesztő A, cs, 10/11/2012 - 00:06

 

 

 

 

A harmincas férfi a tér sarkán áll, nyakában fényképezőgép, szeme a téren összegyűlt embereket méregeti. Nincsenek sokan, úgy két-háromszázan, rossz kabátokban, az enyhe idő ellenére, néhányuk fején a Ceauşescu-féle kucsmaszerű kalap. Arcuk kemény, határozott. Álldogálnak az Opera előtt, mintha előadásra várnának. Egy-két ember kezében zászló lobog, felirata szabadságot követel. A fotós nem érti tisztán a szavaikat, lassan emészti a skandálás szövegét: "Szabadságot!"

A fényképész közelebb húzódik a csoporthoz, miközben filmet cserél a gépében. Belenéz a kamerába, érdekes arcokat keres. Súrlódó, csattanó hang a gépből. Felhúz. Újra pásztáz, majd megállapodik egy húsz év körüli fiún: se sapka, se sál, mindössze egy vékony bőrkabát van rajta. A fiú guggol, mintha bujkálna a tömegben. Arcát lábszárak övezik. Szeme folyamatosan mozog, feje kalimpál. Hirtelen felegyenesedik, hangja megtöri a tömeg monoton szövegét:
- Jönnek! Tankokkal jönnek! – kiált. A házak faláról visszaverődik a hangja. A tüntetők megfordulnak. Döbbent arcok néznek a fiúra. Az előre mutat a tankok irányába.

A fényképezőgép objektívje is tovább lendül, gyors sorozat a fegyverek irányába. A lánctalpak átgázolnak a növényeken, térbútorok hullnak szét. Semmi sem számít. Hadi ösvény. Hosszú csövük farkasszemet néz a fényképezőgép lencséjével.

Az Opera bal oldaláról román kiáltások hallatszanak. Fiatal férfiak és nők érkeznek. Kezükben román zászló. A trikolór közepe lyukas. Hiányzik a zöldellő erdő. Hiányzik a napsütés. Hiányzik a vörös csillag. Hiányzik a szocialista köztársaság felirat. A búzakalászok ölelése is ki van vágva. Kerek lyuk tátong a zászló közepén. A Zenit ismét működésbe lenül.

Az objektív visszatér a tankokhoz. Kegyetlenül törnek előre. Az emberek arcán megmerevedik a félelem. A tömeg hátrálni kezd. Valaki menekülést kiált, de senki sem indul. Tántorgás. A katedrális előtt katonák sorakoznak.

A tér közepén kövekkel törik be egy élelmiszerbolt kirakatát. Alkoholt adogatnak a körben állóknak. Pezsgő. Vodka. Sör. A kőre fut az aranyszínű folyadék. Sorban meghúzzák. Továbbadják. Képek a törött üvegekről. A bolt pillanatok alatt kiürül. A berendezés összetörik. Már az ékszerbolt sincs biztonságban.

A túloldalon a könyvesbolt kirakata lángokban. A hangok már nem jutnak el a fotósig. Teljes a csend a zavarban. Némafilm. A keresőben Ceauşescu egyik könyve látszik a földön. Egy láb a tűzbe rúgja. Felhúz!

Újabb tüntetők érkeznek az Opera melletti utcából. Cipekednek. Az egyik tárcsával közelebb kerül az életkép. Egy férfit vonszolnak. Ruhája véres. Arca hófehér. Egy nő csatlakozik hozzájuk. Széles gesztusokkal mutogat. A férfiak a sebesülttel eltűnnek a tér másik oldalán. Az egyikük visszatér. Tipikus román külsejű, fiatal egyetemista. Az Opera előtt ácsorgók követik. Arcuk ismét kemény és elszánt. A férfi felemel egy román zászlót. A magasba lendíti. Felnéz rá. Határozott léptekkel indul a katedrális irányába. Mozdulataiban elszántság. Vezető típus. Az ácsorgók sora szétnyílik előtte. Mikor a tér másik oldalára ér, a tömeg első sorbába áll. Szavak nélkül követik. Keze előre lendül. Parancsot oszt, kezében a zászlóval. Határozottan mozog, erőt sugároz. A katonák sorfalat állnak. A vezér ismét felemeli a kezét. A követők megállnak. Felhúz! Nincs fegyverük, csak a hangjuk. Kiabálnak. Zászlóik lobognak. Valaki követ talál. Kezébe veszi. Mindenki magához vesz pár kockakövet az úttestből. A vezér újra elindul. Mögötte már tízezer ember is lehet. Kordonok borulnak. A hivatal ajtaja betörik. Nincs megállás. Száz ember bejut az épületbe. Végzik a dolguk. Rombolnak. A vezér indul tovább.

Tankok törnek előre. Katonák csimpaszkodnak az oldalukon. Összesen nyolc. Filmcsere! Fiatal sorkatonák. Fiúk, még borosta nélkül. Kezükben a fegyver.  Bizonytalanság. Félelem és elszántság. Katonasapkás arcok. Felhúz! Parancsra várnak. Az első sorban a sorozottak. Talán még húsz évesek sincsenek. Zubbonyuk szakadt, piszkos. Hátul a tisztek. Ellenőrzik a fiúkat.

Kar lendül a tömegből. Palack esik az egyik tank oldalára. A folyadék szétfröccsen. Tökéletes expozíció. Egy katona kabátja lángra kap. Megemelkednek a fegyverek. A tüntetők megállnak. A vezér tétovázik. De megindul a fegyveresek felé. A felkelők követik. A kiskatonák hátranéznek. Segítséget kérnek. Parancsra várnak. Vagy felmentésre. Valami süvít. Szinte sípol. Egy férfi az első sorban megtorpan. A vezér hátranéz. Szeme körbejár. Az idősödő férfi a melléhez kapja kezét. Ujjai között vér folyik. Még áll egy darabig. Kabátja felhasadt. A vér hangtalanul csöpög a kockakőre. A mellette állók a hóna alá nyúlnak. Tartják. Együtt menetelnek tovább. Felhúz!

A vezér ismét parancsot oszt. Kézzel. A pártszékház felé mutat. A tömeg zavart. Beszélni kezdenek. A vezér ismét int. A pártszékházra bök. Erővel. Most kinyitja a száját. Felhúz! Szeme szikrákat szór. Felhúz! Megfordul. Alig hallani a szavait. Néhányan bólintanak. Kezek lendülnek. Morajlás. Éljenzés. A tömeg elindul. Széltében kitölti a teret. Kordonok borulnak. A katonák arcán félelem. Vízágyúk. Könnygáz robban. Mennek, mennek előre. Az egyenruhások felé repül egy kő. Égő üveg szeli a levegőt. A kövek megsokszorozódnak. Egy katona elesik. Feje véres. Felhúz! Több száz ember nyomul az épületbe. Az emeletekről papírok hullnak alá. Kupac képződik az épület előtti kövön. Valaki vodkával locsolja. Meggyújtja. A katonák visszahúzódnak. Puskacsövek tüze. Páran arccal esnek a tűzbe. Égett hús és szőrzet szaga. Könnygáz és vízágyú. A víz méteres sugárban zúdul le. A tűz kialszik. A megégett testeket kiemelik. A kozmált bőr látványa az objektívben.

Felhúz! A könnygáz oldódik. Az emberek arcukat takarják. Fejüket védik. Szemüket óvják. Lassan hátrálnak. Katonák előre. A tömeg hátrál. Katonák vissza. Lövésre emelik fegyvereiket. Felhúz! A vezér hátranéz. Némán bólint. Karját megemeli. Az első sor támadásba lendül. Kövekkel. Puszta kézzel indulnak a fegyveresek ellen. Lőnek. Férfiak esnek össze. Nők ordítanak. Felhúz! Arcok torzulnak. Szájak maradnak tátva. Sorozzák őket. Közelről bunkóként használják fegyverük. A felkelők megszereznek néhány fegyvert. Ők is tüzelnek. Égő üvegek repülnek. Az egyik tankon landolnak. Újabb és újabb koktélok szelik át a levegőt. A tank tetején a folyadék elfolyik. Már lángol. A jármű teteje kicsapódik. Egyenruhás mászik kifelé. Puskatűz. Teste ernyedten hajlik előre. Még egy kiskatona elesik. Szájából vér szivárog. Tekintete üveges. Alakzatba rendeződnek. A puskák csöve néz szembe a felkelőkkel. Az első sor összeesik. A következők átlépnek felettük. Felhúz! Fegyvereket emelnek fel a földről. Másik kezükben égő Molotov-koktél.

Csend van. Várakozás. Felhúz! A katedrálishoz elé újabb egyenruhások érkeznek. Tisztek védőgyűrűben.

Munkások dübörögnek a híd felől. Gyárak egyenruháiban. Fegyverrel. Lövésre, szúrásra és ütésre alkalmas fegyverekkel. Közeli az arcokról. A kezekről. A hatalmas, erős testekről. A munkásmenet megáll. Körbeveszik a vezért. Vonásaik kegyetlenségről árulkodnak.

Egy kitüntetésekkel díszített katona lép a vezér felé. Mellette fontosnak tűnő civil. A katona int. A vezér kiválik a tömegből. Felhúz! Gesztikulálásuk heves. Mozdulataik idegesek. A tiszt a fejét ingatja. A vezér bólogat. Felhúz! Közelebb lép a tiszthez. A katona hátrál. A civil közéjük préselődik. Ő is a fejét rázza. Újabb ember érkezik. Tisztelgés. És alázat. Felhúz! A vezér beszél hozzá. A munkások védelmi gyűrűbe fogják. A nagy hatalmú férfi a fejét ingatja. A vezér bólogat. Az is bólogatni kezd. Felhúz! A vezér elfordul. A munkás sorfal összezár mögötte. Felhúz! A tankok elindulnak a Bega híd irányába. A tömeg morajlani kezd. Valaki a levegőbe lő. Súrlódó, csattanó hang a gépből. Felhúz! A vezér felkiált: "Libertat

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap