ARANY SAS DÍJ Történelmi Novellapályázat 2018 díjazása!

Szerkesztő A, p, 04/05/2019 - 00:13

 

 

 

 

 

 

Történelmi Novellapályázat - Arany Sas Díj
 

                Magyar Irodalmi Lap (www.irodalmilap.net)

 

A 2010. novemberében a magyar nyelv és irodalom ápolására alapított Magyar Irodalmi Lap (MIL) fennállása alatt közel 35 000 művet tett közzé. A Lap évente megrendezi hagyományos történelmi novellapályázatát.

 

A 2018. évi pályázat témája: Az egyetemes magyarság sorsa, Kárpát-medencei története. A pályamű kapcsolódhat a Történelmi Magyarország egészéhez, annak bármely történelmi részéhez, tájegységéhez és a szétszórtságban élő magyarokhoz. Az ország elszakított részeinek történelmi eseményeit, sajátosságait feldolgozó legjobb novellák regionális különdíjban részesülnek.

 

A kiírás célja a mindenkori Magyarországon és az elszakított területeken élő magyarság értékeinek, történelmi személyiségeinek és eseményeinek bemutatása. Elvárás, hogy a  pályaművek fejezzék ki azt a lelkületet, amelyben ma találtatnak a magyarok, erősítsék a nemzeti hagyományokat, a nemzeti azonosságot, a történelmi gyökereket, valamint a Kárpát-medencei és a világ magyarságának egyetemességét. 

 

A pályamű tartalma épülhet valóságra, de lehet a történelmi hitelességen alapuló képzelet szüleménye is.

 

A pályázatra nevezhet bárki, életkortól, állampolgárságtól, foglalkozástól függetlenül. A pályázás díjmentes.

 

A pályázó csak saját szellemi termékével pályázhat, amely előzőleg semmilyen formában nem lett közreadva. A pályázó pályaműve beküldésével elfogadja, hogy művét a Magyar Irodalmi Lap közli, ill. a vele együttműködő lapok utánközlik.

 

Minden pályázó egy pályaművel nevezhet, melynek terjedelme szóközökkel együtt nem haladhatja meg a 10 ezer karaktert.

 

A pályaművek beküldhetők 2018. január 17-től. Beküldési határidő: 2018. március 15.
 

Jelentkezéshez regisztráljon www.irodalmilap.net oldalon. Jelentkezzen be és ott szerkessze be a pályaművét. Bejelentkezve ismét nyissa meg e hirdetést, töltse le az alatta megjelenő Jelentkezési lapot, majd hiánytalanul kitöltve csatolja a beszerkesztett pályaművéhez.

 

Értesítés nélkül kizárjuk a pályázatból aki
- Nem csatolta a Jelentkezési lapot, illetve azon hiányos vagy hamis adatokat adott meg

- Pályaművét a beszerkesztés megkerülésével (csatoltan, E-mailben) küldi,
- helyesírás-javítás nélküli, ill. formázatlan pályaművet ad be.

 

Az Arany Sas Díj novellapályázat nyertesei díjban részesülnek

I. díj:         Arany Sas Díj trófea, oklevél

II., III. díj:  Japán porcelán, oklevél 

Ezen felül a zsűri több regionális- és különdíjat is kiadhat.

 

http://i1119.photobucket.com/albums/k629/saturnus83/Magyar%20Irodalmi%20Lap/AranySasDiacutej2014_zps492de41e.png

                           A díjakat a Magyar Irodalmi Lap és az Inter Japán Magazin biztosítja
 

A díjakat független, szakmai múlttal rendelkező bíráló bizottság ítéli oda. A zsűri elnöke Doma-Mikó István, amerikai magyar lapok volt tudósítója, az Inter Japán Magazin alapító-főszerkesztője.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a www.irodalmilap.net honlapon található.

 

Sikeres pályázást kívánunk!

 

*************************************************************************************************************

 

A zsűri döntése alapján a díjazás a következőképpen alakult
 

 

I. Díj

 

Arany Sas Díj trófea és oklevél

 

Megyeri Balázs (Budapest) - Ima
 

A mű a kirohanás előtti órákban, a halálra készülő szigetvári hős, Zrínyi Miklós utolsó gondolatainak gyűjteménye, imája, vagy inkább monológja Istenhez. Végső számvetés, amely magába foglal mindent, amire a maradék percekben emlékeznie kell: kétségek, önvád, a szeretett nő emléke, visszagondolás az elveszett családi gyűrűre, aminek fontosságát csak most foghatta fel, ahogy a várét is, amelynek nem a maradék kőhalmaz az értéke, hanem amit véd: múltunkat és jövőnket, nyelvünket, hitünket, gyerekeinket és becsületünket.

A mű utolsó sorai a jelenünknek is szólnak: „… pogány Isten előtt nem térdelünk le. Jegyezze meg az utókor, mi soha nem hajtunk fejet senkinek, s vésse zászlajára emlékezetül e jelmondatot: szívünk a hazáé, lelkünk a tiéd!  Mindörökké! Ámen.

 

 

II. Díj 

 

Japán porcelánkupa és oklevél

 

Petrusák János (Nyíregyháza) - Magyar, emeld fel arcodat!

 

Az I. István ifjúkorában játszódó történetben a fejedelemnek egy német lovag és egy magyar közember vitájában kellett igazságot tennie. A kor szokásának megfelelően végső soron erre az első vérig menő párbaj a megoldás, ellenben lovaggal közember nem párbajozhat. Ám a fejedelem bölcs döntésével elhárítja az akadályt, s a becsületében sértett magyar egyenlő félként nézhet szembe a német lovaggal.  
Az érdekfeszítő történetnek van egy egészen a mába mutató, szívbemarkoló üzenete a magyar méltóságról, amit már a címben elárul a szerző: „Magyar, emeld fel arcodat!”

 

 

III. Díj

 

Japán porcelántányér és oklevél

 

Vadász Szilárd (Kurd) - Otranto krónikása

 

A történetet 1481-ben Pietro barát, a Santa Chiara kolostor szerzetese tollával „írja” a szerző. Elmeséli az Európára támadó török hódítók embertelen pusztítását Otrantoban. A nápolyi király hiába kér a nyugati keresztény uralkodóktól segítséget, végül törökverő vejétől, a magyar Mátyás királytól kapja meg azt. Az otrantoi ostromhoz érkező Magyar Balázs kétezer fős seregéből ezernél több vitéz elvérzett, mire legyőzték az iszlám hódítókat.   
A szerzetes egy napjainkban is érvényes megállapítással zárja krónikáját: A Nyugat biztonságban érzi magát, mert van egy Magyarország és egy „Mátyás király” aki őrt áll és védelmezi álmukat a beözönlő hordáktól.

 

 

Különdíj

 

Japán porcelántányér és oklevél

 

Gál Anita (Budapest) - Menekültek 

 

A trianoni döntés miatt egy magyar család „hajszállal” Romániában, egy határmenti faluban találja magát. A férj Magyarországra szökik, idegenben rekedt felesége a földeken végzi a férfikéznek való kemény paraszti munkát és neveli a gyerekeket. Készül követni férjét, s eközben állandóan résen kell lennie a helyi besúgók, határőrök és haszonlesők között.
Éjszakai átszökésük a határon élethű leírása sok ezer hasonló sorsra jutott magyar történetének. Így került egy-egy magyar család „régi-új hazába”.

A pályamű emlékeztető azok számára, akik kezdik elfelejteni, milyen sanyarú sors ma is magyarnak lenni az anyaországtól elszakított részeken.

 

A díjnyerteseket kérjük, hogy Lapunkon olvassák el az Üzenetek-ben nekik szóló levelünket!
 

 

Kimagasló pontszámot értek el továbbá sorrendben az alábbi pályázók művei:

 

Robert Gibbon, Erdős Lajos, Papp Zsolt, Kondra Katalin, Bíró Ernő, Albert Tamás, Káplár Béla, Béres Attila és Szabó Ilona Valéria. 

 

A díjazott műveket, ill. díjazásra nem került, de szintén színvonalas műveket folyamatosan közöljük Lapunkon és közlésre átadjuk az együttműködő médiának!

 

 

 

Zsűrizés
 

Szerkesztőségünk a szerzők nevét és minden adatát letétbe helyezte, s a zsűritagokhoz csak a szerzőnév nélküli, csupán címmel ellátott pályaműveket továbbította.
A zsűritagok a pályaműveket külön-külön kapták meg, és egymástól függetlenül alakították ki a véleményüket.
 

A pontszámok összesítésével kiderült, hogy az első díjat egyértelműen Megyeri Balázs pályázó Ima című pályaműve nyerte. A további két díjra több pályamű között holtverseny alakult ki. A zsűrizés következő fordulójában a második díjat Petrusák János pályaműve, a Magyar, emeld fel arcodat! nyerte el, de a harmadik díjra ismét holtverseny alakult ki. A zsűrizés harmadik fordulójában Vadász Szilád pályaműve, az Otranto krónikása kapta a harmadik díjat, Gál Anita műve, a Menekültek pedig különdíjat kapott.

 

 

A MIL szerkesztőségének véleménye

 

Az előző évekhez képest idén sokkal több hazafias tartalmú, mély nemzeti érzelmeket tartalmazó és jövőbe mutató pályamű érkezett. A színvonalas pályaművek és azok díjazása megnyugvással töltötte el a Magyar Irodalmi Lap szerkesztőségét, az Arany Sas Díj történelmi novellapályázat teljesítette küldetését.

 

A pályázatok sajátossága, hogy csak a három legjobb pályamű kaphat számozott díjat.

A díjazottaknak szívből gratulálunk!

Gratulálunk azoknak is, akik díjat nem kaphattak ugyan, de színvonalas műveikkel hozzájárultak a magyar irodalom sokszínűségéhez, nemesítéséhez.  

 

Végül megköszönjük minden kedves pályázónk fáradságát, a zsűri lelkiismeretes munkáját, a díjakat képező tárgyakat pedig az Inter Japán Magazinnak!
 

 

Lapunkon a jövőben is - díjazástól és pályázástól függetlenül - készséggel közzé tesszük minden kedves író színvonalas művét!

 

További sikeres alkotómunkát kívánva,
 

Üdvözlettel:
 

 

Magyar Irodalmi Lap
www.irodalmilap.net

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap