"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 23/25

Eperjes Károly, k, 02/12/2013 - 00:11

 

 

Folytatás

                       

                                   IX.

             Rossz közmondásokról,
szerelemről és az igazi otthonról

   - Gyakori vita tárgya keresztény kö-
rökben, hogy a cél szentesíti-e az es
zközt.
Harcolhatunk-e úgy a meggyőződésün-
kért, az eszményeinkért, ahogy minket
támadnak?

   - Nem! Ez a közmondás rossz. Jé-
zus nem diktátor, hanem megváltó.
Megmutatta a fájdalomban is, a szinte
elviselhetetlen szenvedésben, hogy
merre vezet az út a feltámadáson át
az örök életbe. Nem igaz, hogy a cél
szentesíti az eszközt!

   - Pál levelében, a híres Szeretet-him-
nuszban is azt olvashatjuk: " ... a sz
ere-
tetben nincs félelem".

   - Úgyvan. Aki fél, az nem tud sze-
retni. A félelem a Sátán eszköze. A
bűn következménye a félelemben élt
állapot. A bűn elkövetése után nem a
szabadság békéje, hanem a félelem
szorongása következik. Ezért mondja
Jézus: "Én vagyok, ne féljetek!" Hogyan
kell ezt érteni? A szeretet és a félelem
úgy áll egymással szemben, mint a re-
mény és a kétségbeesés. Aki teret ad a
Sátánnak, az beengedi a lelkébe a fé-
lelmet. Érdemes megnézni a nem az
igazságot sugárzó művészi alkotásokat:
azok kiábrándultságot, félelmet kelte-
nek. Megdöbbenteni, megijeszteni le-
het a nézőt, ez a jó tragédia: "Látod,
ha te is ezt teszed, ez lesz a következ-
ménye!" De félelemben tartani - ez a
legújabb kori sarlatán "művészetnek"
a célja. Az ilyen művek létrehozója
nem alkotó, nem kreátor, hanem csu-
pán a saját beteg világszemléletét akar-
ja rátukmálni a nézőre.  

Manapság divatos fogalom a "pszi-
choszomatikus betegség". A lelki alapú
betegség. Ezt már jézus is mondta, ez
nem egy új pszichológiai felfedezés:
minden betegség forrása a lélekben
keresendő. Az engesztelés egyenérté-
kű azzal, amikor a béna, ágyban fekvő
beteget a barátai leengedték Jézushoz
a tetőn keresztül. "Odabenn gyógyítás
folyik, de nem tudunk hozzáférni. Le-
szedjük a cserepet, és beengedjük a
nagybeteg testvérünket." A többiek
nem szóltak rájuk, hogy "mit csinál-
tok, rakjátok vissza a cserepeket", Jé-
zus se tette szóvá, mert mindannyian
tudták, hogy mi célból történik mind-
ez. A cél nem szentesíti az eszközt. Ők
nem tettek rosszat. Nem törték össze,
nem rontották el a házat. Igaz, radiká-
lis megoldást választottak: kibontották
a ház tetejét. Nincs benne a Bibliában,
de biztos vagyok benne, hogy utána
visszacserepezték a tetőt. Sőt, talán
még az is cserepezett, aki a hordágyról
felállt, mert meggyógyult. Nem tud-
juk, de lehetséges. Jézus megajándé-
kozta engesztelésüket: "Menj, barátaid
hite meggyógyított téged!"

 

Folytatjuk

 

Magyar Irodalmi Lap

 

 

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap