Az Isten neve

Erdély-szerkesztő, k, 02/04/2014 - 00:18

 

 

 

Az alábbi részlet egy idézet Badiny Jós Ferenc: Káldeától Ister-Gamig 1.rész.
ISTEN...
Csodát tettél velünk csupán a szent neveddel, hiszen csak a sumir Babilonban neveztek téged így - ahogyan mi hívunk téged édes anyanyelvünk szerint: - ISTEN.

Nincsen a világon ma egy élő nyelv és egy élő nép, mely ily csodát tudna felmutatni.

Ne csodálkozz tehát kedves olvasó, ha nyelvünk őseit Babilonban keresem majd az elkövetkezendő lapok hasábjain, hiszen egyedül csak ott található meg a Te Uradnak szent neve így, ahogyan te is hiszed... ISTEN...

Imádságodat pedig hozzá - már csaknem 6000 évvel előtted - éppúgy imádkozta sumir elődöd, mint te most. Hogy megmaradjon nekünk - agyagtáblára írták. Nippurban ástak ki egyet s arról így zeng az imádság:

"én ISTENEM.
Napsugár ragyog a földön...
s én napjaim sötétben töltöm.
A remény s a hit napja
bár jönne...

de csak hull - hull
a szemem bús könnye.
A szerencsétlenség
tart a kezében

és nincs segítség... kialszik éltem.
Testem szörnyű lázban ég.
Én ISTENEM!
Ki teremtettél

Emeld Magadhoz orcám még.
Óh meddig-meddig akarod,
hogy ne védjen, őrizzen karod...
és meddig-meddig engeded,
hogy nélkülözzem segedelmedet...? " (x)

(x) Kramer: Sumerian Version of Job Motifs. (Society of Biblical Literature)

Ezt az imát azért közlöm itt, hogy az olvasó meggyőződhessen az ISTEN fogalmának sumir elgondolásáról és láthassa, hogy a Babilontól Esztergomig vándorló ISTEN szó azonos értelmet visz.

 

 

Magyar Irodalmi Lap

 

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap