Az Ukrán Légió ezredbélyegei és egy Habsburg főherceg

Horváth Lajos, szo, 03/02/2013 - 00:09

 

 

 

 

 

Igen izgalmas írást tett közzé Helmut Kobelbauer a The Sub-Carpathian Messenger oldalain 2013 januárjában. A címe: Ukrainian Volunteers in Austro-Hungarian Army /Ukrán önkéntesek az Osztrák-Magyar Hadseregben/. Hatására elő kellett vegyem vonatkozó ismereteimet és azt a két ezredbélyeget, amit már régen féltve őrzök a gyűjteményemben.

 

1. Az Ukrán Légió ezredbélyegei 1914-1919

Az I. világháború legelején, 1914 őszén az osztrák-magyar hadvezetés létrehozta az Ukrán Légiót, amelyik nyugat-galíciai önkéntesekből állt. A légió ukrán neve: Ukrainszki Szicsovi Sztrilci, azaz Ukrán Lövészek Tábora, vagy Szicsi Ukrán Lövészek, Szics Gárda.

            A Légió törzskara kezdetben kerek vignettát használt a levelezésben, melyen kék alapon sárga /arany/ oroszlán volt látható. Ezek a hagyományos ukrán színek. A kék pajzson arany oroszlán pedig Lviv /Lemberg/ város címere. A tárgyalt vignettákat 1914. okt.10-től használták fel az iratforgalomban.

            Nem sokkal azután az Ukrán Légió művészeti bizottságot hozott létre, melynek feladata volt, hogy a Légió életéből merített témák kidolgozásával segítse a Légió ezredbélyegeinek megtervezését. Végül Iván Boberszky professzor, százados kutatásai alapján megbíztak egy bécsi műintézetet a Mariahilfer strassén a bélyegek előállításával.

            A bélyegsorozat 12 ábrát, jelenetet tartalmaz a légió életéből. A sorozatot kék, vörös, zöld, ibolya és barna színben nyomták, így 5x12=60 különféle bélyeget kaptak. Az összes bélyeg azonos névértékű: 2 Szotyki, 2 Heller és 2 Sagiv. A bélyegkeretek háborús jelképekből és ukrán népi

szőttesek motívumaiból készültek. Az összes, bélyeg 11 1/2 fogazatú.

            A bélyegeket az Ukrán Légió levelezésre használta fel, amikor azokat civil és tábori postabélyegzőkkel látták el. Tekintve azonban, hogy a tábori posta díjmentes volt, sok bélyeg pecsétélés nélkül maradt fenn. Cramcsenkó 1926-ban az első ukrán bélyegeknek tekintette ezeket az ezredbélyegeket, bár ezek nem postabélyegek, de postai forgalomban vesznek részt. Az áruk az ezred életében szociális, kulturális célra fordítódott, tehát segélybélyegeknek is nézhetjük ezeket.

            Már 2008. szeptemberében a Bélyegvilágban bemutattam két futott képeslapon két kék ezredbélyeget. Most csak a nagyított képüket ismételném meg, a leírást nem. /1-2. kép/. Egy harmadik képe Alfréd Clement könyve 452. oldalán látható.

 

2. Habsburg Vilmos, az ukrán ezredes

Habsburg Vilmos főherceg a Habsburgok itáliai ágából származott. Apja Károly István főherceg, lengyel nagybirtokos, anyja Mária Terézia. Vilmos harmadik fiúként Polában látta meg a napvilágot 1895. febr. 10-én. Elhunyt 1948. aug. 18-án Kijevben szovjet börtönkórházban. Köztudott volt róla, hogy egész életében mély vonzalmat érzett az ukrán és rutén parasztok és kultúrájuk iránt. Képünkön is ukrán ingben és prémes kabátban látható. /3. kép/

            A Katonai Akadémia elvégzése után 1915. jún. 12-én belépett a 13. ulánus ezredbe másodhadnagy rendfokozattal. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregén belüli Ukrán Légió parancsnoka lett 1917. ápr. 5-től fogva. Részt vett 1918 tavaszán és nyarán a központi hatalmak egyik parancsnokaként Ukrajna megszállásában. Vilmos kitűnően beszélt ukránul.

            Az I. világháború után belépett a Nyugat Ukrán Népköztársaság reguláris hadseregébe. Az újraszervezett Ukrán Szics Lövészek parancsnoka lett ezredesi rangban. A korábban osztrák-hű alakulat katonái ekkor fordultak át ukrán-rutén hazafiságba. Habsburg Vilmos ezredes tehát egy olyan államalakulat főtisztje lett, amelyik magának követelte Galícia, Bukovina mellett Kárpátalját is. Nyugat ukrán fegyveresek 1919. januárjában be is hatoltak Kárpátalja területére és csak a román előnyomulás késztette őket a kivonulásra.

            Habsburg Vilmos parancsnoksága alatt egy csoport 1918. nov. 6-án megszállta Csernovicot, Bukovina fővárosát. Nem sok nappal később a román hadsereg bevonult a városba. Mindezidáig Vilmosról az a hír járta, hogy a független Ukrajna királyi trónját akarta megszeretni. Ahhoz képest leadta, mert 1925-1929-ig ingatlanügynök volt Spanyolországban.

            Azután visszatért Ausztriába, mert megengedte neki az osztrák állam. Ausztria hitleri bekebelezése, 1938 tavaszától fogva a Gestapo felügyelete alatt állt, mert még mindig szoros kapcsolatot tartott ukrán körökkel, főleg az ukrán és rutén emigrációs csoportokkal.

            Bekövetkezett 1945 tavaszán Ausztria szovjet megszállása, mely elől Habsburg Vilmos nem menekült el. Ki tudja, miért nem? Végül 1947-ben a szovjetek Bécsből elhurcolták és a következő évben Kijevben börtönkórházban kiszenvedett. A kijevi trón egykori aspiránsa, a leendő nagyhetman mindössze 53 éves volt.

 

3. Egy szovjet bélyeg stílusa

Az Ukrán Légió az osztrák-magyar közös hadsereg alakulataként ezredbélyegeket hozott forgalomba 1915-től kezdve. Ezek valóban megelőzik az 1918-ban kibocsátott postabélyegeket.

            Az ezredbélyegek koncepciója, stílusa egyöntetű. Hadiszerekből, ukrán népművészeti tárgyakból, jelképekből megszerkesztett képkeretben jelenet az ukrán ezred életéből. Előképnek kínálkozik az 1906-ban kiadott Bosznia-Hercegovina sorozat, melynek keretében tájképek foglalnak helyet.

            Feltűnően hasonlít az ukrán ezredbélyegekhez egy szovjet bélyeg is. /Mi 936/. Az 1944-ben forgalomba hozott bélyeg kerete Repin festményét foglalja magába. A festmény címe: A kozákok válasza IV. Mohamed szultánnak. Nevezett szultán uralkodott 1648-1687-ig. Gondolom hódolásra felszólító levelére a kozákok tömören annyit írhattak: Nyet! /4. kép/.

            Igen aktuális volt ez a nem 1944-ben, amikor a kozákok és a többiek a hitleri német birodalomnak kényszerültek válaszolni ugyancsak nemmel!

 

Horváth Lajos

 

Felhasznált irodalom:

-  S. von Chramtschenko: Die ersten Marken der Ukraine. Donaupost 1926. február 46. oldal.

-  Alfred Clement: Handbuch der Feld- und Militarpost in Österreich. Graz, 1964. 452. oldal.

-  Helmut Kobelbauer: Ukrainian Volunteers in the Austro-Hungarian Army. In The Sub-Carpathian Messenger 2013. January. 7-9 oldal.

-  Brigitte Hamann: Habsburg Lexikon, é. n. 388.

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap  

  

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap