Azt szokták mondani, hogy az idő pénz

Szerkesztő A, h, 12/31/2018 - 00:12

A történés dióhéjban elmesélve:

Anya! Nincs vesztegetni való időnk! - mondta Lili, letolta a bugyiját, és sietve lettete névjegyét a hálószoba padlójára...

 

A reakció:

Az elvesztegethető idő pénzbeli értékében ugyan bizonytalan vagyok, ám a kérdés nem is erről szól, hiszen az állítás szerint az esemény bekövetkeztekor nem állt rendelkezésre nemhogy elvesztegethető idő, hanem semmilyen idő sem. A hirtelen igény felmerülése miatt elvégzendő feladat viszont a szokásos cselekménysorozat elé tolakodott, amit lehetetlen volt belezsúfolni a rendelkezésre nem álló időbe. Ezek szerint a felvázolt esemény tehetetlenségre kárhoztatott főszereplője nem vádolható felelőtlen magatartással, a világ összes bírósága bizonyára felmentené.

Azt viszont le lehet szögezni, hogy az esemény ugyan némi anyagi kárral járt, annak okozójaként éppen az elvesztegetni való idő hiányát lehet megjelölni, amelyre a kellő bizonyítékok nélkül pellengérre állított, igaztalanul megvádolt tettes éles meglátással, nagyon is helyesen még időben rámutatott.

Az elemzésekre hajlamos embereket izgathatja a kérdés, akkor ki a felelős a felmerült anyagi károkozás tekintetében?

Minden bizonnyal a felelősöket az esemény helyszínének közvetlen közelében kell keresni. Elsősorban azon személyekre eshet a nem légből kapott gyanú, akik már kellő élettapasztalattal rendelkeznek, ilyen módon elvárható lenne, hogy különösebben megerőltető gondolkodásbéli folyamatokat igénylő előrelátással olyan eseménysorozatokat váltsanak ki, melyek élből lehetetlenné tennék a felvezetőben említett sajnálatos esemény megtörténtét.

Végül felmerül a címben felvetett kérdés elemzésének szükségszerűsége is, hiszen jelen esemény logikai cáfolatot ad a köznép által átgondolatlanul hangoztatott lózungra. Hiszen a történet nem azt bizonyítja, hogy az idő pénz, hanem azt, hogy az szükséges idő hiánya negatív pénzt, azaz veszteséget jelent. Ebből viszont nem következik az, hogy amennyiben a balesetnek is beillő esemény elkerüléséhez lett volna elegendő idő, azt a személy arra a célra használta volna fel, hogy a keresetlen szavakkal megjelölt történés bekövetkeztét elodázza, így annak végkifejletét a tradicionálisan kifinomult helyes útra terelje. Hiszen, ahogyan az elkövető védekező mondatában is szóbahozta, "nincs elvesztegetni való idő", miszerint azt is feltételezhetjük, hogy amennyiben rendelkezett volna megfelelő mennyiségű idővel, azt hajlamos lett volna akár elvesztegetni is, és nem az esemény végzetszerű, nem kívánatos menetének megváltoztatására fordítani.

Halmazelméleti megfontolásból - a példával is bizonyítva látni - helyesebb a mondatot a következőképpen megfogalmazni:

Az idő hiánya kivétel nélkül anyagi kár bekövetkeztét jelenti!

 

(Mint minden megállapításra, erre is igaz, hogy a kivétel erősíti a szabályt, mivel esetünkben, ha valaki időt nem kímélve egész nap az árnyékszéken ülve kivárja az esemény bekövetkeztét, az anyagi kár elkerülhető különösebb, gyors beavatkozást igénylő előrelátás nélkül is.)

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap