Bartók és Saljapin zenéje

Balogh Bertalan, k, 05/29/2018 - 00:02

 

 

 

Csodálom Bartók muzsikáját, de nem értem.

Majdnem idegenül hangzik.

Csörömpöl, vijjog, torzul, tombol, jajgat, hogy szinte a velőmet hasogatja...

Bocsáss meg Mester, egyszerű-ágról szakadt vagyok: közmagyar. Ezer évig kongattak harangot a fülembe, megtépte az érzékeny hártyát az a bödön-zúgás, és lelkemet már "szent" István megnyomorította: béklyót vert őserőmre a katekizmus, oltáraimat mind lerombolták, avar templomaimat mind kirabolták, táltosaimat felkoncolták, idegen lovagok sunyi paraszttá gyötörtek, osztrák becsmérelt, magyar úr rúgott és köpött arcon; egem, lelkem és Napkeletemet vesztettem. Nyomorékon és megtaposott kebellel hallgatlak tehát téged...

Sejtem, hogy nem csörömpölés ez, hanem harcok érc-szikrázása, tudom, talán nem vijjogás ez, hanem nyíl surrogása, meg kard süvítése, és szilaj ujjongás táncol dobjaidon ha mennydörögsz, s ha jajongsz, az a fájdalom sikolt fel a húrról, az a könny zokog a tremolókban, az a gyászbarna bánat búg, amit csak magyar tud, aki ezt a történelmet végiggörnyedte.

Bocsásd meg fakó, rongyos lelkemet, és mondd el egyszer hangjaiddal, a dallamok keleti szőttesének jelképeivel a titkot: hogyan tudtál ennyi gyalázat között megmaradni ilyen tisztának, ilyen ősinek, hogyan voltál képes megmaradni a megszakadt lelkűek között tündöklőnek, erősnek, réginek, fejedelemnek?

*

Szinte mulatságosak az orosz basszisták. Saljapin kétségtelenül a világ egyik legcsodálatosabb torka volt, de a hanglemezkészítés technikája abban a korban olyan kezdetleges volt még, hogy különösen olyan emberfelettien erős és gazdag hangot mint az övé, csak torzítva tudott rögzíteni. Ezért "receg" Saljapin hangja minden lemezén, hogy szinte kecsketrillásnak hallatszik.

És azóta is Saljapint játszik minden orosz basszista. Recegtetik a hangjukat, szinte bántóan. Mintha csak kópiák tudnának lenni... 

 

 

Magyar Irodalmi Lap  

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap