A család nem választás kérdése, hanem a jövő záloga (MILHÍR 3.)

Kondra Katalin, sze, 03/13/2019 - 00:22

Október 6-7-én népszavazás volt Romániában. Az embereket arról kérdezték meg, akarják-e, hogy a kormány alkotmányba foglalja a család fogalmát, mely szerint az "egy férfi és egy nő önkéntes elhatározásával létrehozott házasságon" alapul. A népszavazás alacsony részvétel mellett zajlott. A többségében magyarlakta területeken élők (Kovászna és Hargita megye) voltak a legkevesebben szavazni. A média találgat, hogy mi lehetett az érdektelenség oka, amikor ilyen nagy horderejű, sorsdöntő kérdésben mondhatták volna el a véleményüket és dönthettek volna a család alkotmányos védelme mellett. Értetlen tehát, hogy Székelyföldön miért ilyen kevesen éltek ezzel a lehetőséggel. Sokan úgy vélik, hogy az e területeken élő szavazók többsége külföldön dolgozik, vagy más gondok jelenleg sokkal jobban nyomasztják. Az is ok lehet, hogy a feltett kérdésben egy nő és egy férfi kapcsolata kizárólag házasságban értelmezhető, így azok a párok, akiknél a házasság nem jött létre, akik élettársi kapcsolatban élnek, nem lettek megszólítva. „Egy érvénytelen népszavazás nem kérdőjelezheti meg a család intézményét. A család az élet legtermészetesebb közössége, a társadalom legősibb eleme, amely önmagában hordja célját és igazolását, alapját pedig egy férfi és egy nő házassága képezi. A család nem minősíthető vissza sem valamilyen szerződéses érdektársulásra, sem magasabb rendűnek nevezett társadalmi célt szolgáló, annak alávetett egységgé – reagált az érvénytelen népszavazásra közleményben az MPP. Mint írják, megítélésük szerint egy érvénytelen népszavazás nem kérdőjelezheti meg a család intézményét és annak szerepét a társadalom szövetének megőrzésében. A Magyar Polgári Párt nevében köszönetet mondunk mindenkinek, aki részt vett a népszavazáson, egy ilyen alkalom a közvetlen demokrácia érvényesítéséről is szól. Külön köszönjük az igen szavazatokat és fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a hagyományos családra voksolók rendkívül magas aránya megerősíti, társadalmunk elkötelezettségét a keresztény családmodell, illetve a keresztény értékek mentén szerveződő Európa mellett – olvasható a szerkesztőségünknek elküldött állásfoglalásban. Sajnálattal veszik ugyanakkor tudomásul, hogy a 90 százalék feletti eredmény önmagában nem elegendő, hiszen a részvételi arány nem érte el az érvényességi küszöböt. Szerintük a voksolást megelőző rendkívül erőszakos és negatív kampány következtében a jogosultak többsége nem tudott elvonatkoztatni a jelenlegi politikai konjunktúrától. A Magyar Polgári Párt a jövőben is mindent elkövet, hogy felhívja a figyelmet a nyílt társadalmat hirdető, közösségünk valós érdekeivel ellentétes, értéktelen világrendet szorgalmazó ál-liberális eszmék térhódításának veszélyére – zárul a közlemény.” Forrás: https://szekelyhon.ro/ Bármi volt is a sikertelen népszavazás oka, ráirányítja figyelmünket arra, hogy nagy a baj. Ez a jelenség olyan, akár az autoimunn betegség, amikor az immunrendszer önmaga ellen fordul. Egészséges társadalomra van szükség, olyanra, amely felismeri a veszélyt és hatékony védelemre képes, ezért hatalmas felelősség terheli mindazokat, akik emberi erőforrással gazdálkodnak. Nekik kötelességük törődni az emberrel, mert az ember nem bármiféle eszköz, hanem élőlény. Egészséges családot csak lelkileg egészséges férfi és nő tud alapítani. A mai kor kihívásai, a szoros, egymást támogató közösségek felbomlása miatt, egyre több a magányos, szorongó, önértékelési zavarral küzdő, kilátástalan jövőtől rettegő fiatal. Régen, a többgenerációs családok, a zárt faluközösségek törődtek egymással, ezek a támogató közegek sajnos mára megszűntek. Stabil családi háttér, pozitív példa nélkül nehezen lesz egy fiúból igazi férfi és egy lányból igazi nő. Egyre többen választják önállósodás helyett, hogy a szülőkkel, a szülők árnyékában maradnak, aztán ezeknek a fiataloknak kellene egyszer családot alapítaniuk, de hogyan? Önmagukat nem ismerik, nem tudják, mit várnak az élettől, sodródnak. Ha a legalapvetőbb férfi-női mintákat nem tudják vagy nem akarják elsajátítani, akkor hogyan fognak szülővé válni, gyermekeket nevelni? Nem elég tehát meghatározni, törvénybe/alkotmányba iktatni a család fogalmát, anyagilag támogatni a családokat. Az egyházak szerepe is kevés, ha nem együtt érzők és nem befogadók, ha nem tesznek többet annál, minthogy nyers véleményt alkotnak. A lelket, a szellemet is táplálni kell, odafigyeléssel, törődéssel. A fiatalok korai lelki felkészítése, támogatása lenne a legfontosabb és olyan szakemberek képzése, anyagi megbecsülése, akikhez gondjaikkal, kétségeikkel fordulhatnának. A társadalomnak alakulnia kell a változások mentén, a társadalom tagjainak vállalnia kell azokat a szerepeket, feladatokat, amelyeket a múltban rokonok, komák, keresztszülők, szomszédok, a szűkebb és tágabb közösségek tettek, mert csak így érhetjük el, hogy családjainkban, környezetünkben ne legyenek éhező gyermekek, munkanélküli, hajléktalan felnőttek. Talán így visszatérne az emberekbe a bizalom, újra tudnának hinni magukba, egymásba, a jövőbe és abba, hogy számít a szavazatuk.  

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap