Csoportérdek

Cservenka Attila, cs, 05/23/2019 - 00:07

 

 

Jelenleg még egy nemzetnek nevezett csoporthoz tartozunk. A csoport szabályok mentén szerveződik, ezeket a szabályokat lehetőség szerint a szám szerinti többség szemtől szembe vállalt morálja mentén kell megalkotni. Ha teljesen szabadjára engedjük kisebb csoportok szerveződését, akkor egyre gyengébb lesz a fentiekben említett nemzeti csoport. A kisebb csoportok hajlamosak lesznek nem figyelembe venni más csoportok érdekeit.

Az oktatás különösen fontos abból a szempontból, hogy a neveltek tudjanak a nemzeti csoport érdekeit figyelembe vevően gondolkodni. Szerintem manapság az a legnagyobb baj, hogy az emberek a saját maguk, és saját köreiken kívül nem képesek érdekeket megfogalmazni.

Kissé drasztikusabban fogalmazva, ha egy más nemzet tönkre szeretné tenni országunkat, akkor annak kézenfekvő módja, hogy szabadjára kell engedni az emberek egyéni elképzeléseit, s így elemeikre bontva a nemzeti csoportot, könnyűszerrel be lehet avatkozni annak belügyeibe.

Tehát én fontosnak tartom azt, hogy amíg létezik magyar nemzet, addig igenis meg lehet és kell állapítani egy olyan - több fontos közösségi téma mellett - nemzeti alaptantervet, mely elősegíti a csoport érdekeit is figyelembe vevő gondolkodást.

A történelem folyamán, amikor egy ország nagy erőt tudott felmutatni, akkor tetten érhető volt - akár még diktatórikus eszközök megjelenésével is - egy nagyfokú összetartás.

 

Az oktatás-nevelés különösen érzékeny téma ebből a szempontból. Nem véletlen, hogy éppen ezen a felületen csap össze a két, gyökeresen más eredmény kívánó érdek.

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap