Evangéliumi egypercesek - Ne féljetek!

Nyiri Péter - A..., szo, 02/02/2013 - 00:11

Halványan hunyorogtak a csillagok, de az egyikük mintha fényesebb lett volna a többinél. Méltóságteljesen ragyogott, egyre nőtt-növekedett, s lassan betöltötte az egész égboltot. A tűz csendesen lobogott, a pásztorok szótlanul ültek körülötte, s az eget kémlelték. Régóta figyelték már megilletődve a csillagot, látták növekedését, s most félelem töltötte el szívüket. Vajon hírnök-e a nagy, fényes csillag? S ha igen, mit jövendöl? Világ pusztulását, mindent emésztő tüzet, mindent árasztó vizet, sáskavészt, jégesőt, háborút vagy járványokat? A legöregebb pásztor emlékeibe mélyedt, elméjéből képek, szavak, ősi jóslatok fakadtak fel… ükapja hangját hallotta, regéket egy hatalmas csillagról és a mindenek uráról. Ő azt tanulta, hogy a hatalmas fény segít és vigasztal; fordulatot hoz, de akinek a szíve tiszta, nyugodt lélekkel állhat az ítélet elé. S ekkor, mintha a világ királya meghallotta volna a bölcs öreg gondolatait, angyal szólt az égből: - Ne féljetek! Megszületett az Üdvözítő! A pásztorok felugráltak helyeikről, izgatottan tanácskoztak, majd magukhoz vették a legszükségesebbeket, összeterelték állataikat, s az öreg vezetésével elindultak a csillag útján. Megilletődve állottak meg a betlehemi barlang előtt, s fedetlen fővel, meghajolva kértek bebocsátást a szelíd tekintetű názáreti ácstól. A kisded békésen szuszogott anyja ölében, csend volt odabent, félhomály és nagy-nagy szeretet. Az ajándékba hozott bárány kényelmesen a jászol mellé telepedett, és boldogan rágogatta a szénát… és ekkor az alvó gyermek egy pillanatra felnyitotta szemeit, a szerényen álldogáló pásztorokra nézett, és elmosolyodott. A város végén az öreg pásztor meglassította lépteit, és szembefordult társaival… jobbját áldásra emelte, s mint a próféták, fénylő tekintettel és lobogó lélekkel hirdette: – Fiaim! Sorsotok a szívetekben van! Immár senki nem lehet tudatlan többé… mert megszületett a Mérték!

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap