Felelet a Mondolatra - A hatalmát vesztett magyarországi elit külföldi vádaskodásairól 1/2

Kaslik Péter, sze, 04/11/2012 - 00:04

 

 

 

„Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van.” Példabeszédek 18: 21  

Magától értetődő, és sajnos napjainkban egyre gyakrabban megélt igazság, hogy a tudományok és az ipari fejlettség mai fokán egy minden magasabb képzettség nélküli kis csoport is komoly szörnyűségeket képes elkövetni. A különböző robbanó szerkezetek elkészítésére vonatkozó utasítások nyilvánosan elérhetőek, a hozzávaló alapanyagok könnyen beszerezhetőek. Az úgynevezett „piszkos bomba” (hagyományos robbanóanyag és radioaktív kisugárzást keltő anyagok keveréke) elkészítésére vonatkozó utasítások is könnyen beszerezhetőek.

A fentiekkel való párhuzam alapján az interneten ma egy kis csoport általi szellemi erőszak is ugyanígy megvalósítható. A webhely ingyenesen vagy olcsón hozzáférhető, és az előre gyártott minták alapján mindenki készíthet vitafórummal, kiáltványokkal és felhívásokkal ellátott „hivatalos” honlapot. A blogszterekről, és a facebookosokról ne is beszéljünk.

A szavak tirannizmusa

A fenti gondolatoktól elborzadva valami könnyebbet, és megnyugtatóbbat szerettem volna hallani. Gondoltam, elolvasom a leveleimet.  Két levelem van. Az egyik Magyarországról jött és a címe: „Alaposan felbosszantottam magam, nincs nekünk elég bajunk???” A másik levél innen Kanadából jött és a címe: „Most kaptam Magyarországról.” Mindkét levél ugyanarról szól: egy eddig ismeretlen, négy személyből álló kis csoport (Göllner B. András, Christopher Adam, Balogh S. Éva és Szeman Imre) Kanadában „Vádirat”1 címen egy szellemi „piszkos bombát” röpített a levegőbe a másfél éve, a szabad és demokratikusan választások eredményeként megalakult magyar kormány, valamint a magyar demokratikus értékek és a magyar választópolgárok határozóképessége ellen.  A „Vádirat” a maradás, illetve a hatalmon maradni akarás híveinek műve, ami egyenes folytatása az eredetileg Gyurcsány Ferenc által alakított magyarországi Demokratikus Charta-nak; s mint ilyen, magyarul és angolul a gyurcsányi gondolat kanadai kirendeltsége: „Kanadai Demokratikus Charta” címen. A Vádirat ismét fentről és  kintről hozná a magyaroknak a boldogulást.

A Vádirat tudatos hazugságokat és ferdítéseket tartalmazó állításaival egyenként érdemben nem lehetséges és nem is érdemes foglalkozni, mert az a magyarországi napi politika, illetve a hatalmát vesztett neoliberális elit utólagos siralmainak és vádaskodásainak fejezetekbe és pontokba szedett, újracsomagolt, s külföldi használatra készült változata.  A fentiek miatt a jelenlegi írás a továbbiakban csupán a Vádirattal, mint jelenséggel és annak általános jellegzetességeivel foglalkozik.

A Vádirat hitelességéről  

„Oly kevélyen sétálgatnak föl alá, valamint a' Kunok ebe a
tsorva homokon és mintha átugratták volna a' száz tű
hosszá,...és ők magok hajtanák a göntzöl szekerét.
Vagy ők lennének a bíró kotsisa, pedig ha jól megfontolnák  a' dolgot nekik is kettő az orok lyuka.”  Felelet a Mondolatra.K.P. szerint szabadon

 

Magától értetődő igazság, hogy állításainknak, vagy mások iránti elvárásainknak csak akkor van hitele, ha magunkra is ugyanazokat az elbírálási szempontokat alkalmazzuk, mint másokra. Emlékezzünk: Göncz Kinga, az előző magyar kormány külügyminisztere szerint: „…az ország presztízsét rontja, aki a belföldi vitákat kiviszi külföldre.”2 Vagyis: „A  madárnak a maga fészkébe sz—ni illetlen.”  Felelet a Mondolatra 32. o. Kuncze Gábor az egykori SZDSZ egykori pártelnöke pedig 2006-ban kijelentette: „Nincsen helye annak, hogy a pártok ilyen mértékben vigyék a politikát az utcára.”3

A hitelességhez tartozik az is, hogy nem csak akkor szólalunk meg, amikor személyes kiváltságainkat féltjük. Hol voltak a demokrácia iránt most hirtelen ennyire elkötelezett vádirat írók az erdélyi falurombolások idején? Hol voltak Duray Miklós bebörtönzése, majd a Benes Dekrétumok megerősítése idején?  Hol volt a négy doktor, amikor a vajdasági magyarokat a balkáni népek belháborújába erőszakosan besorozták katonának?

A cikk egy hosszabb Vaclav Havel idézetet is tartalmaz, amelyben Havel 2009-ben a demokrácia válságáról beszél.  Az olvasó azt hihetné, hogy Havel a Benes Dekrétumok Csehország általi újbóli megerősítésének szégyenéről, és annak antidemokratikus mivoltáról értekezik. Egyfenét. Havel a demokrácia oroszországi válságáról beszél, mégpedig az előző magyar kormány idején. A Vádirat szerzői Havel ide nem tartozó szavait minden átmenet vagy a párhuzam helyénvalóságának megindokolása nélkül a magyarokra vonatkoztatja. A Benes Dekrétumok újbóli megerősítésének árnyékában egy cseh politikus ma a legkevésbé hivatott arra, hogy a magyarokat vagy bárkit a demokráciáról kioktasson.

 A Vádirat a világ közvéleményéhez szól. Nem tudjuk, hogy Pistike, hogyan képzeli el a világ közvéleményét, és azt sem, hogy a „világ közvéleménye” hol székel, vagy hol ül össze. Az 1848-as forradalmunkat vérbefojtó Szent Szövetség székházában? A Trianon kastélyban, Jaltán?  A „világ közvéleménye” a magyarok demokratikus törekvéseit minden egyes alkalommal elárulta vagy cserbenhagyta. Mivel tartoznak a magyarok a „világ közvéleményének”? 

Továbbra is a gazdaság – ti hülyék

Joseph E. Stiglitz, Nobel díjas közgazdász: „Freefall” („Szabadesés”) c könyve meggyőzően bizonyítja, hogy a neoliberális gazdaságpolitika annak alapjaiban téves és működésképtelen. Michael Lewis: „The Big Short – Inside the Doomsday Machine” c. nagysikerű könyve pedig arról szól, hogy a neoliberális eszmerendszer nem más, mint bonyolultan megfogalmazott, burkolt és tudományos köntösbe öltöztetett bűncselekményeket álcázó csalás. A Vádiratban egyetlen szó sem esik az államadósság rendezéséről, az ország súlyos gazdasági helyzetéről, a visszafizethetetlen lakáshitelekről, az általános szegénységről. Egy szó sem esik arról, hogy a fentiek orvoslására mit kellene tenni. A Vádirat e helyett minden fordulónál a demokrácia elvont fogalmával hozakodik elő.

A Vádirat teljes hiteltelenségéhez tartozik az is, hogy annak egyik szerzője, Göllner András, a Budapesti Gazdasági Főiskola címzetes tanára, aki közgazdászként végzett a neoliberális ideológia központi irodájának számító London School of Economics Egyetemen. Magyarország jelenlegi súlyos helyzetét éppen maga Göllner által propagált neoliberális gazdaságpolitika működő képtelensége okozta, most pedig ugyanazok szaladnak panaszra, akik a bajt okozták. 

 

Folytatjuk

 

 

Lábjegyzetek

1. Vádirat az Orbán kormány antidemokratikus magatartása ellen. Kiadja A Kanadai Magyar Demokratikus Charta
http://hungariancharter.com/magyarul/vadirat/

2. Göncz Kinga: Szövetségesekre van szükségünk, FN 2006. december 21.
http://www.fn.hu/kulfold/20061221/goncz_kinga_szovetsegesekre_van_szuksegunk/

3. Kuncze: Ne vigyék a pártok az utcára a politikát , MN 2006. március 19.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eaEvIw_QENkJ:www.mno.hu/portal/343398+%22politik%C3%A1t+az+utc%C3%A1ra%22&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=ca

4. An Indictment of the Hungarian Government’s Anti-Democratic Conduct. Issued and copyrighted by The Canadian - Hungarian Charter
http://hungariancharter.com/documents/indictment/  

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap