Félhold a dzsámi felett

Orosz T Csaba, p, 12/01/2017 - 00:04

 

 • Már egy fél éve,hogy itt vagyunk és még egy méltó török épület sincs, ebben a rozzant városban – üvöltötte Jakováli Hasszán pasa Gázi Kászim szakállas arcába.
 • Azonnal jelölj ki egy helyet fürdőnek és egy fényes dzsámit is akarok!
 • Nincs igazad Hasszán, - szólt csendesen Gázi Kászim – már egy csársi is kialakításra került, és seregeinknek fürdőhelye is van, azután meg Afiun Karahiszar is megépítette a tímár műhelyét.
 • Eh, kézművesek, vásári csepűrágók, fürdőző janicsárok, Te is tudod Kászim pasa, hogy mire gondolok. Valami, ami rólunk lesz nevezetes.
 • Inkább rólad Te hódító! – gondolta Gázi, de hangosan csak így szólt
 • Melyik részen szeretnéd a dzsámit?- Jakováli Hasszán kivágtatott a hegy tetején álló sátorból és hosszú újával mutatta a helyet az alant elterülő város egy pontján.
 • Az lehetetlen- mondta Gázi – ott a hitetlenek szent temetője van és a halottaik szelleme éjjelente kijárnának az igazhitűeket kísérteni.
 • Te csak a tervekkel törődj a területet én elintézem! – mondta fölényesen Jakováli.

Harmadnapra lovas szpáhik egy csoportja vágtatott a temető előtti térre élükön Jakováli pasával. Egy csapat árkász lagumdsi már ott sorakozott lapátokkal és ásókkal. Jakováli bevágtatott a temetőbe és lovát ügyesen fordítva ledöntötte a haranglábat.

 • Utánam igazhitűek! – kiáltotta, de a babonás szpáhik inkább csak érdeklődve nézték a jelenetet, de nem akartak beügetni a szerintük is szent helyre.

Jakováli várt egy darabig, majd mikor rájött, hogy hiába vár, habzó szájjal kiugratott a bámuló lovasok közé és ostorával a szpáhi kapitány arcába vágott.

 • Nem katonák vagytok Ti, hanem nyafogó asszonyok. Takarodjatok!

A lovas szakasz eloldalgott és a pasa odaintett egy szájtáti árkászt, akit aztán elküldött a félelmetes janicsárok szállására.

Félóra múlva már két tucat janicsár harcosnak tartott eligazítást.

 • Semmi sem maradhat állva, értettétek? A tietek a rombolás élvezete a lagumdsik majd eltakarítanak.
 • Ha egy gyaúr közbe akar avatkozni, azonnal kivégezni! – szólt a temető körül őrt álló szpáhi lovasokhoz, majd visszafordult a vigyorgó janicsárokhoz – Ha jól dolgoztok akkor majd Allah engedélyével egy kis tüzes bort is kaptok ma kivételesen.

Erre az igazhitű janicsárok felüvöltöttek és beözönlöttek a temetőbe. Jatagánjaik és láncos buzogányaik már a sírokon, fejfákon csattogtak, hangos őrjöngéssel pusztítva azokat. A lovas gyűrűn kívül, az egész város lakossága döbbenten nézte a pusztítást. Senki nem mert szólni. Csak a fiatal Horvátné tette le karjaiból a kisfiát és indult el a kapu irányába, amikor egy janicsár jatagán kettévágta az édesanyja kopjafáját. A bíró utána kiáltott, de a fiatal asszony már se látott se hallott a dühtől. Izzó megszállott tekintetétől még a szpáhi őr odább lépett, de amikor a nő a sírhelyhez ért egy őrjöngő janicsár kard szinte kettévágta őt a fején keresztül a melléig. Az asszony az ütés után még lépett kettőt, mint aki el akarja érni a célját, de azután a földre omlott. Ekkor határozott kiáltás hallatszott a dermedt csöndben,

 • Állj! – Gázi Kászim kiáltott. Mellette Evlila Cselebi állt a híres krónikás, akinek arcán kiütközött a döbbenet. A csodatévő Idrisz Babához siettek némi orvosi tanácsért, amikor meglátták a barbár pusztítást. Gázi feldúltan sietett a lován ülő Jakoválihoz.
 • -Azt ígérted Hasszán, hogy a temető békén marad, azért jelöltem ki a dzsáminak a mellette álló teret.
 • A gyaur halottak nem fogják zavarni az álmomat Gázi, most már tettem róla!
 • Önteltségedben nagy hibát követtél el Hasszán, hiszen ezek a városok már a félhold védelme alatt állnak és maga a szultán garantálta a sérthetetlenségüket!
 • Itt csak az erő számít Gázi, kemény kézzel hamarabb leszek budai pasa, mint Te gyenge szívvel! – mondta majd intett az árkászoknak és elvágtatott.

Cselebi szomorúan szólalt meg a háttérből

 • Ez hát a félhold védelme egy dzsámi felett, ha valaha is felépül…

Felépült. És még ma is áll. Teljes felépüléséről Gázi Kászim már Budán értesült, mint budai pasa…

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap