Forgács Katalin: Wass Albert, a megosztó személyiség

Szerkesztő A, szo, 09/06/2014 - 00:11

 

 

 

 

 

 

Aligha akad még egy olyan író, költő, akiről ennyire ellentétesen vélekednek mind a szakmabeliek, mind az olvasók, illetve a nem-olvasók. Wass Albert személyiségéről, egyéni életútjáról ugyanúgy szélsőségesek a vélemények, mint irodalmi alkotásairól: a versekről, novellákról, regényekről. Szeretik vagy gyűlölik őt, akik ismerik, vagy akik nem ismerik – középúttal eddig nem találkoztam. Jaj annak, aki dicséri ott, ahol a földbe tiporják, vagy szidja azok előtt, akik istenítik. Mondanom sem kell, hogy ezt a különös helyzetet kihívásnak tekintettem, és írásra ösztönzött, mint a szélsőségeket kedvelő Skorpió szülöttet.

 

 

Így kezdődött

 

Egyik karácsonyra megkaptam az Elvész a nyom című Wass Albert regényt. Ismeretlen volt a szerző, de a könyve tetszett. Bölcsész barátnőm alaposan lehordott kificamodott ízlésemért, mit is lehet várni – gondolhatta – egy grafológustól, asztrológustól, aki – eredeti foglalkozását tekintve – ráadásul közgazdász. A kritika nem használt: elolvastam még a Csaba, a Jönnek!, a Hagyaték és A funtineli boszorkány című regényeket, majd elkezdett foglalkoztatni maga a szerző is. Kovács Attila Zoltán – jelenleg a Helikon Könyvkiadó irodalmi vezetője – sokat mesélt a hányatott sorsú íróról, és ajánlotta a Wass Albert, a boldog-szomorú ember című „élet/mű/rajz” elolvasását, ami a Kráter Kiadónál jelent meg 2008-ban Turcsány Péter tollából.

Az elmúlt időszakban sokat olvastam erről a rendkívül tevékeny, sokszínű és tehetséges emberről. Az ajánlott album alkotója – több mint hatszáz oldalon – objektivitásra és teljességre törekedett. (A második kötet megjelenése a jövő évben várható.) Wass Albert személyiségének jobb megismerése végett elemeztem a születési képletét és a kézírását, amelyek az említett könyvben megtalálhatók a huszonharmadik és az ötvenedik oldalakon. Meghallgattam és elolvastam az egymásnak ellentmondó véleményeket, és egyre kevésbé értettem, hogy miért feszülnek egymásnak az indulatok az egyébként halk szavú, jó modorú, szelíd lelkű magyar gróf megítélésében?

 

Miért a szélsőség?

 

Feltételezem, hogy szükséges volt valakit találni, aki tükrözheti korunk ellentmondásosságát. Az ellenfelek nemcsak nálunk ássák az árkot. Elemzőktől hallottam, hogy Amerikában a polgárháború óta nem voltak ennyire mélyek az ellentétek, mint napjainkban. Úgy látszik, hogy a két világrendszer megszűnése után az egyes országokon belül éleződik ki a helyzet. Az erdélyi születésű Wass Albert e kortünet prezentálására kiválóan alkalmas személy volt, hiszen ide-oda sodorta a történelem. 1908-ban, az Osztrák–Magyar Monarchiában született. Majd tízévesen a Román Királyságban találta magát. Megélte a román fasizmus magyar- és zsidóellenes túlkapásait, vagyis a két kisebbség közös sorsát. 1940-ben Hitler kettészakította Erdélyt, és az északi részeket, köztük a Wass család birtokait, Magyarországnak adta, délen maradt a román fennhatóság. 1944 augusztusában Románia átállt a Szovjetunióhoz, ám Wass Albert továbbra is a Vörös Hadsereg ellen harcolt, jóllehet Dálnoky Veress Lajossal a német háborúból való kiugrást próbálták – sikertelenül – előkészíteni, továbbá a gróf nem esküdött fel a Szálasi kormányra sem. Mint magyar katonatisztnek és földbirtokos arisztokratának menekülnie kellett az országból. 1945. március 31-én egy katonavonattal hagyta el véglegesen a hőn szeretett magyar földet.

A háború után egy bajorországi faluban talált menedéket négy fiával és feleségével együtt. Dohányt termesztett, vadászott, és itt írta meg élete talán legjobb regényét, A funtineli boszorkányt. Az erdélyi havasokban játszódó történet gyönyörű természeti képeit nagyon erős honvágya segítségével tudta olyan élethűen elénk varázsolni. Majd rövid ideig Hamburgban éltek, ahol gazdag német sógorának építkezésén éjjeliőrként dolgozott. 1951-ben fiaival és egy Erdélyből magukkal vitt dadussal kivándorolt Amerikába – végleg maga mögött hagyva most már Európát is.

 

Máshol, de ugyanúgy

 

Wass Albertnek többször kellett új létfeltételeket teremtenie saját maga és családja számára. A grófi vagyon elvesztése után megéltek Németországban is. Az USA-ban először a befogadó család farmján, majd a Floridai Egyetem Idegen Nyelvi Tanszékén német- és franciatanárként, egy második, boldog házasságban építette fel új életét. Közben folyton írt és szerteágazó közéleti tevékenységet folytatott. Körülötte minden átalakult, de szülőföldje, Erdély és a magyarság iránti töretlen hűsége változatlanul megmaradt. Magyarországon és Romániában többen nacionalistának, sőt irredentának tartják, mivel egész hosszú életében szívén viselte az erdélyi magyarság sorsát. A kérdés megválaszolása a történészek dolga, én a makacsságig menő állhatatosságot látom a személyiségében.

Itt kell szóvá tennem Wass Albert születési képletének pontatlanságát. A már említett Boldog szomorúember című könyv huszonharmadik oldalán közölt ábra felrajzolásakor figyelmen kívül hagyták, hogy a születési hely – akár Válaszút, akár Kolozsvár – nem a Magyarországra és Erdély dél-nyugati csücskére, Arad, Temesvár vidékére érvényes zónaidőbe tartozik (!). A pontos zónaidő-használat esetén az Ascendens nem az Ikrek, hanem a Bika csillagjegyébe kerül. Ez a jegyhelyzet jól mutatja az elveihez minden körülmények között ragaszkodó magatartást. Az Ikrek jegyűek inkább változtatnak a véleményükön, mint a Bika jegyűek. A Nap jegye, a Bak ugyancsak jelzi, hogy személyiségének lényege a nagy munkabírás és minden körülmények között a kötelesség teljesítése.

A születési képletben a kilencedik és a tizenkettedik házak telítettsége jelzi, hogy a külföld, a tengeren túli ország nagy szerepet játszottak az életében. A két sorsbolygó: a Jupiter és a Szaturnusz, továbbá a saját magát jelző Nap összekapcsolódása – szaknyelven: hármas uralomcseréje – mutatja, hogy akaratának szabad érvényesítését erősen korlátozták az adott körülmények. Például érdekházasságot kellett kötnie 1935-ben a bírtok megmentése miatt. Romániába nem térhetett vissza, hiszen távollétében vagyonelkobzásra és halálra ítélték. Németországban nem maradhatott a végképpen megromlott házassága következtében. Amerikában ugyan új egzisztenciát teremtett magának, de a gyermekei felfogását nem tudta a saját meggyőződése szerint formálni.

 

A saját út igaza

 

A húszévesen papírra vetett kézírásban az önállóságra való törekvés mégis megjelenik. Az érett személyiséget mutató verssorokban feltűnően magasan helyezkednek el a „t” betűk áthúzásai. Ez a grafológiailag értelmezhető jel arra az igényre utal, hogy mindenkor saját maga akarta irányítani az életét az adott feltételek mellett. Láthattuk, hogy a nagy világfelfordulás idején, vagy egyéni sorsfordulatokban mindig megtalálta a helyét és uralta a helyzetet.

Bizonyára nemcsak saját életvitelét akarta kézben tartani, hanem a hozzátartozókét is. Erre mutatnak az alsó zónán is túlnyúló szárak, hurkok. Keményen beavatkozott mások intim szférájába, ha meg volt győződve az igazáról. Azt szerette volna, ha a fiai ugyanolyan mély hittel vallják magukat magyarnak, mint ő. A más környezetben felnőtt gyerekek azonban eltérő értékrendet követtek, mint az édesapjuk. Harmadik felesége sem értette az erdélyi magyarság iránti elkötelezettségét. Wass Albert pedig nem tudta elfogadni a családtagok között dúló anyagi vitákat. Egészen más volt számára a fontos, mint a szerzői jogdíjak elosztása.

1998. február 17. éjjelén felkelt a házaspár és átmentek a másik szobába televíziót nézni. Rövid idő múlva Wass Albert visszavonult a hálószobába, és három óra húsz perckor főbe lőtte magát. Korábban már emlegette az öngyilkosságot, készült rá, akárcsak Márai. Halálát a horoszkóp – ugyanúgy, mint az életét – sorsszerűnek mutatja. A kilencvenéves író, költő, tanár, családapa, közéleti személyiség belefáradt abba az állandó küzdelembe, amihez két élet is kevés lett volna.

 

Forrás: Polísz, 2014. 154. szám
 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap