Fórum 2000 Konferencia 1998

Kenessey Csaba, szo, 03/17/2012 - 00:02

 

 

 

 

 

 

Aggodalom és reménység 1990 - 1998 

 

Folytatás  

 

Az elmúlt hét végével zárult a már harmadszor megrendezett FÓRUM 2000 elnevezésű, határokon kívüli eredményes (és elismert) magyar tudósok tanácskozása. Mint az elmúlt években, idén is nagy propagandisztikus keretek között zajlott le a tanácskozás, az eredménye ugyanaz mint eddig, azaz semmi.

 

A FÓRUM 2000-et a koalíciós kormány azért hívta életre, mert ezáltal akarta a nyilvánosság előtt bizonyítani, hogy ellentétben az előző kormánnyal ők igenis tartják a kapcsolatot a határokon kívüli – főként nyugati – magyar tudósokkal. Az eddigi eredmények igen sikérnek látszanak, ha csak a propagandisztikus hatást, amit a kormány ezáltal elérni kívánt, nem nevezzük sikernek. A tudósok megállapíthatták, hogy az általuk említett megoldások, tanácsok semmibe sem lettek véve, a kormány valójában nem is azért hívta őket össze, hogy hallgasson is rájuk, nem ez a jellemző az öntelt kormányra, hanem a kifelé mutatható látszat. A hatalom megszilárdításának egyik további szerves részével találjuk szembe magunkat. Meddig fognak a tisztelt tudósok ehhez a minden vonatkozásában propaganda rendezvényhez jelenlétükkel hozzá járulni?

 

A kormány tudathasadásos politikájának egyik újabb gyöngyszemével találkozunk a konferencián is, amikor az egyik tudós, akit sokadmagával tanácskérésre és segítségadásra hívtak össze, fel merte tenni a kérdést az alkotmányosan biztosított választójogot illetően. A kormány legridegebb elutasítással válaszolt. A tudósok és a határokon kívül élő magyarok adjanak továbbra is segítséget, érezzék magukat ”nagy magyaroknak”, azonban alapvető jogaik gyakorlásától nézzenek el! Mi ez, ha nem a régi lenini egy lépés előre két lépés hátra szemfényvesztő és hazug politika egyik újabb, megmodernizált változata?

 

Eddigi történelmünk alatt még egy kormány sem gyártott annyi botrányt, mint a magát szakértő kormánynak kikiáltott mostani kormánykoalíció. A gazdasági botrányok mellet természetesen eltörpül az előbb említett erkölcsi botrány, melyet még a 60 éven felüliek ingyenes utaztatásával sem lehet elködösíteni. A választási törvény manipulálása és kirekesztő jellege nem felel meg az európai normáknak, azonban teljesen megfelel az elmúlt évtizedekben gyakorolt társadalomromboló, gyűlölködő bolsevista felfogásnak, mely kapcsán magyar embertársainkat üldözni lehetett kulák, klerikális reakciós, titóista, elhajló, X-es, vagy más népellenes jellegű jelzők bevezetésével. A hatalom megtartása érdekében a gyűlölet minden fegyverét bevetették, ennek hatására élnek ma is mindazon tudósok a határokon kívül, akiket a kormány most dédelgetve és propagandisztikus támogató tanácskozásra össze hívott.

Külön figyelemre méltó az a tény, hogy a mai világban a legfontosabb szolgáltatásokra sincs az államnak pénze, a rendőrség kezeit is megkötik az anyagi korlátok, de a nagyszabású konferencia megtartására jóformán korlátlan mennyiségű pénz áll rendelkezésre. Érdekes lenne kiszámítani, a konferencia költségeiből hány szerencsétlen szívbeteg embernek az operációját lehetett volna biztosítani, és nem kellene egyetlen főorvosnak sem sztrájkkal fenyegetőznie!A propaganda egyértelműen magasabb értékű mint az emberi élet – a szocialista kormány világnézetében. Keményen visszaint a múlt!

 

A  mai Magyarországon minden lehetséges. Amellett, hogy az elnyomás legjobb eszközeit alkalmazó szervezet, a ”pufajkások” egyik tagja a mai magyar miniszterelnök, a választójog megtagadása eltörpül! Magyarország ma ”na és” ország lett, a válasz mindenre ugyanaz: NA ÉS!

  • Nem tudod kifizetni a villanyszámládat? Na és!
  • Éhezel, a szemétből a kukából kell kiszedned az ott található élelmiszert? Na és!
  • Kirabolnak az utcán? Na és!
  • Belehalsz betegségedbe, mert nincs rá pénzünk? Na és!
  • Adj tanácsot, és ha kéred alkotmányos jogodat, azt megtagadjuk. Na és!
  • Drágul az élet, nincs állásod,... és még sorolhatnám a mai helyzetnek megfelelő problémákat, a válasz ugyanaz marad, amit a miniszterelnök úr a politikai nyelvezetbe bevezetett: NA ÉS!

 

 

Ez magyarul annyit jelent, hogy kit érdekel a te sorsod, jó magyar választópolgár? Senkit, nem is érdeke a hatalomnak, hogy elmenj az urnához, maradj csak otthon, csikorgassad a fogadat és álmodban is, éhesen is csak hajtogassad: NA ÉS! Majd mi tovább tocsikolunk! (József Attilával mondom: Aludj el szépen kis Balázs...)

 

Hogy a következő FÓRUM 2000 konferenciát meg fogják-e tartani, nem tudom. Azt viszont minden bizonyossággal merem állítani, hogy aki ezt a NA ÉS politikát, az emberi élet és az alkotmányosan biztosított polgárjogok megcsúfolását, a törvények és alkotmánybírák döntésének teljes figyelmen kívül hagyását jelenlétével támogatja, az megérdemli, hogy nevét a hatalom propaganda lobogójára felírják és ezután nemesi előnévként vagy a különböző megszerzett akadémiai titulusai kiegészítésére biggyessze nevéhez hozzá a NA ÉS-t is.

 

A tudósok hazaszeretetével, az ország érdekeivel való törődésükkel a kormány visszaél. Jó lenne, ha a tisztelt tanácsadó tudósok erre is ráeszmélnének. Akkor más alkalommal nem lenne olyan konferencia, amelyik csak a hatalmat erősíti, mint 1936-ban Hitlert az Olympia.

 

 

 

  Magyar irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap