HITEDÉRT – NEMZETEDÉRT! 10. rész

Petrusák János, szo, 07/01/2017 - 00:16

6. Jelenet

FORGÁS.

A kollégium nagyterme. Balra padok, jobbról csak egy asztal, az asztalon egy könyv, az asztal mögött támlás szék.

Még nincs a teremben senki. Kintről zaj, emberek érkeznek. A debreceni plebejusok.

Fehérné érkezik, mögötte Imre bá'.

FEHÉRNÉ, MOSÓNÉ ASSZONY

(körülnéz)

Én még itt nem is voltam.

IMRE BÁ' TŰZ- ÉS ÉJJELICSŐSZ

Csoda, hogy most beengedtek.

 

EMBEREK

A nagy pört fogják előttünk lejátszani. De érdekes lesz!

Az emberek elhelyezkednek a padokban. Izgatottan sutyorognak. Fehérné és még néhányan az első padra ülnének le.

Nógrádi püspök és Komáromi Csipkés György lelkész érkeznek. Martonfalvi professzor mutatja nekik az utat.

IMRE BÁ' TŰZ- ÉS ÉJJELICSŐSZ

(meglátva a potentátokat, nagyot ugrik)

Tágulni emberek, ha mondom! Ez az urak helye! Mert mindig mondom, bizony Isten, erszényed van, mindened van, erszényed nincs, semmid sincsen.

Imre bá' az első padhoz lép, ahonnan az emberek felállnak és hátrébb mennek. Fehérné nem áll fel.

IMRE BÁ' TŰZ- ÉS ÉJJELICSŐSZ

Választott férfiú lettél talán, Fehérné asszony?

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Hagyd csak, Imre bá'.

IMRE BÁ' TŰZ- ÉS ÉJJELICSŐSZ

De a rend, püspök uram! Elöl az urak, hátul a többiek.

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Ez nem templom.

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

Se nem gyűlésterem.

Láncfi professzor, Barta esküdt bíró és legifjabbik Boncz érkeznek.

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

(felhúzza orrát)

Mi készül itt?

LEGIFJABBIK BONCZ LÁSZLÓ TŐZSÉR ÉS MÉSZÁROSMESTER

Színrejáték lesz.

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

Inkább színjáték. De mégis, ez a zaj, és ezek az emberek... itt, a kollégiumomban! Hallatlan!

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

Martonfalvi professzor engedte meg a diákoknak, hogy játsszanak, s erre az oskolai színjátszásra hívják meg a várost is.

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

A várost igen! De a népet miért? Elvégre a város mi vagyunk, a vezetők! A nobilitas. A dominusok.

LEGIFJABBIK BONCZ LÁSZLÓ TŐZSÉR ÉS MÉSZÁROSMESTER

Az úristenek is?

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

De kérem!

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

Martonfalvi figyel. Menjünk oda.

Láncfi, Barta és Boncz az első padhoz mennek. Mivel oda mind nem férnek, ezért a második padból is felállnak emberek, hogy helyet adjanak a patríciusoknak.

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

(kurtán biccent Martonfalvi felé, majd jó hangosan megjegyzi)

A jezsuita papneveldékben volt eddig csak szokásban ilyen  színjáték a diákság részéről.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

(hátrafordulva)

Erkölcsnemesítő drámát adnak elő növendékeink.

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

Tudják is a diákurak, mi az erkölcs! Ha meg tudják, akkor miért nem úgy viselkednek?

Kisdeákné, Bolyky Erzsike és Komáromi Csipkés Kata érkeznek.

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

(észrevéve Kisdeáknét)

Hát ő is el merészelt jönni.

LEGIFJABBIK BONCZ LÁSZLÓ TŐZSÉR ÉS MÉSZÁROSMESTER

Kicsoda?

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

(Kisdeákné felé int)

Ő.

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

(a jelzett irányba fordul és felpattan)

Skandallum!

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

(felpattan és Láncfire kiált)

Viselkedj, professzor!

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

Hogy én? Még én vagyok itt a rossz? Erkölcsnemesítő drámát adnának elő növendékeink, s erre az erkölcs ellensége, a gaz, hitáruló anyja ide merészkedik...

EMBEREK

Mi történt?

FEHÉRNÉ, MOSÓNÉ ASSZONY

Ez már a színház?

Kisdeáknére néznek sokan. Kisdeákné, bár Bolyky Erzsike fogja a kezét, mégis feláll, s fejét lehajtva menni készül.

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

Űzzétek ki az árulókat, a gazokat!

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

(felpattan és elkiáltja magát)

Emberek! Csend legyen, csend! Silentium!

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Ha nem lesz rend, kiüríttetjük a termet.

IMRE BÁ' TŰZ- ÉS ÉJJELICSŐSZ

Ki bizony, ki!

Kisdeákné, majd az utána ugró Bolyky Erzsike és Komáromi Csipkés Kata már mennének.

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Megállni! Mindenki itt marad.

(Láncfire néz)

És senki rendet nem bont!

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

Professzor úr vagyok. A matematikai tudományok tudósa! Választott esküdt bíró, más néven szenátor, s a Consistoriális Gyűlésnek ugyanúgy a tagja, mint a presbitériumnak és a...

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Rendre utasítom. És mindenkit. Nézzük-lássuk inkább, mit csináltak a fiaink.

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Mindenki üljön le!

7. Jelenet

Jobbról Nógrádi Benedek és Debreceni Ember Pál jön.

NÓGRÁDI BENEDEK ÉS DEBRECENI EMBER PÁL EGYÜTT

(meghajolnak)

Lássuk hát a történetet!

NÓGRÁDI BENEDEK

Melynek címe...

DEBRECENI EMBER PÁL

A nagy pör.

NÓGRÁDI BENEDEK

Amely esett volt Pozsonynak városában.

DEBRECENI EMBER PÁL

Két évvel ezelőtt, 1674-ben, tavaszon.

NÓGRÁDI BENEDEK

Hiteles adatokat megtudtunk...

DEBRECENI EMBER PÁL

A pör iratait átnéztük...

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

Hogyan?

NÓGRÁDI BENEDEK

Civitas közösségünk polgárának révén...

LEGIFJABBIK BONCZ LÁSZLÓ TŐZSÉR ÉS MÉSZÁROSMESTER

(felugorva)

Én voltam az! Tíz körmöci aranyat, meg egy akó tokaji bort  adtam a csehnek, aki lemásolt nékem minden iratot. Úgy volt biz' a!

NÓGRÁDI BENEDEK

Köszönjük Legifjabbik Boncz László tőzsér és mészárosmester közreműködését.

FEHÉRNÉ, MOSÓNÉ ASSZONY

Most vivátozni kell?

IMRE BÁ' TŰZ- ÉS ÉJJELICSŐSZ

Csak ha szólnak az urak, akkor.

Legifjabbik Boncz Lászlót nem éljenzik meg, ezért leül.

A két legény (Nógrádi Benedek és Debreceni Ember Pál) körülforog, majd megáll.

NÓGRÁDI BENEDEK ÉS DEBRECENI EMBER PÁL EGYÜTT

Halljátok, emberek! Halljátok, magyarok!

NÓGRÁDI BENEDEK

Minden reformált hitű ellen készült a pör.

DEBRECENI EMBER PÁL

Minden magyar ellen!

NÓGRÁDI BENEDEK

Amelynek már voltak előzményei.

NÓGRÁDI BENEDEK ÉS DEBRECENI EMBER PÁL EGYÜTT

Ezt hallgassátok elébb meg!

Dobpergés kintről.

NÓGRÁDI BENEDEK

Városaink önkormányzása ellen támadtak a német urak, sürgetve a nekik tetsző testületek megválasztását.

DEBRECENI EMBER PÁL

Azt mondta a magyar kamara, amely németekkel és taljánokkal volt tele, hogy a szenátusba, bírónak és jegyzőnek is idegeneket, vagy csak bólogatni képes magyarokat válogassunk be.

EMBEREK

Nem hagyjuk!

Dobpergés kintről.

 

NÓGRÁDI BENEDEK ÉS DEBRECENI EMBER PÁL EGYÜTT

Szétzilálják önkormányzataink!

Dobpergés kintről.

NÓGRÁDI BENEDEK

Támadnak protestáns hitünk...

DEBRECENI EMBER PÁL

És magyarságunk ellen!

NÓGRÁDI BENEDEK

1673 szeptemberében Szelepcsényi érsek, Kollonich javallatára, megindította az első tömeges pert 33 prédikátor ellen. Ez mintegy bemutató lett.

DEBRECENI EMBER PÁL

Minekünk mutatták be. Lássátok, ez várható!

NÓGRÁDI BENEDEK

(felmutatja ujját)

Senki sem szólt. Hallgatott az ország.

DEBRECENI EMBER PÁL

Tűrtük, ezért lett folytatás.

NÓGRÁDI BENEDEK

Református lelkészeket fogtak el, mint a kassai Kabai Gellértet, másokat meg elűztek, oskoláinkat átadták a király pártolta katolikusoknak, hogy ott ne is magyarul, hanem német nyelven oktassák az ifjakat. De nekik ez sem volt elég.

DEBRECENI EMBER PÁL

Eljött így...

Rövid dobpergés kintről.

DEBRECENI EMBER PÁL

1674. március 5-e.

Rövid dobpergés kintről.

NÓGRÁDI BENEDEK

Pozsonyba idézték a királyi Magyarországról az összes protestáns prédikátort és tanítót, sőt a török uralom alá eső nagyobb helyek prédikátorait is. Pápáról még a kollégium diákjait is beidézték.

DEBRECENI EMBER PÁL

Üzenték: aki nem jön el, becstelen!

NÓGRÁDI BENEDEK

Gyáva, aki evvel a gyávasággal, a bírák szerint, máris bizonyította bűnösségét.

DEBRECENI EMBER PÁL

A vád szörnyű: összejátszás a pogány ellenséggel, rebellió, azaz felkelés szervezése, prédikálás a felkelésre, buzdítás az uralkodó felkent személye ellen!

NÓGRÁDI BENEDEK

Két elholt magyar levele a vád legfőbb bizonyítéka, de a leveleket nem mutatták be.

DEBRECENI EMBER PÁL

Halljuk, lássuk, kik fundálták ki mindezt!

NÓGRÁDI BENEDEK

(úgy tesz, mint aki árnyakat mutat be: rámutat az üres székre, és mondja az árny nevét és címét)

Az ott a főgonosz! Habsburg Leopoldus, azaz I. Lipót.

EMBEREK

Fújj!

DEBRECENI EMBER PÁL

Németeknek meg a cseheknek királya, de magyaroké nem! Mi nem fogadjuk őt urunknak el!

(mutat ő is az asztalhoz, az üres szék felé)

Az a másik alak, aki a király mellett sutyorog, gróf Leopold Karl von Kollonitsch, vagy ahogyan mi mondjuk, az átkozott Kollonich.

FEHÉRNÉ, MOSÓNÉ ASSZONY

De beverném a fejét!

NÓGRÁDI BENEDEK

1666-ban nyitrai, 1670-ben már bécsújhelyi püspök.

DEBRECENI EMBER PÁL

Akinek tervezete Magyarországot a töröktől a magyarok vérével visszafoglalni, de nem a magyarságnak. Ő innen a magyarságot ki kívánja űzni.

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

(bólogatva, hangosan)

Úgy van! Ő mondta azt is, hogy Magyarországot előbb rabbá, azután koldussá, végre katolikussá fogom tenni.

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

(hátrafordulva)

Nem biztos, hogy ezt ő mondta és így mondotta.

LEGIFJABBIK BONCZ LÁSZLÓ TŐZSÉR ÉS MÉSZÁROSMESTER

Mégis efelé mennek az események!

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Figyeljük inkább a drámát!

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

Ez a dráma, maga.

DEBRECENI EMBER PÁL

Az meg Lobkowitz herceg, ott...

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

Lobkowitz, a lopkodó!

DEBRECENI EMBER PÁL

(folytatva)

...látjátok, uralkodója válla mellett, arcán torz mosollyal, egy farkas mosolyával, ő magyar földről mindent akar.

(felkiált)

Magának!

NÓGRÁDI BENEDEK

És jöjjenek a többiek, a többi emberi farkasok!

DEBRECENI EMBER PÁL

„Hogy a börtönéből, majd bilincseitől megszabadult Sátán mily nagy őrjöngéssel hatalmaskodik az emberlakta földön s hogy mennyi csellel és ravaszsággal igyekszik ismét félrevezetni az embereket, mindenki előtt nyilvánvaló.”

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Sátánok, emberi sátánok ők mind!

NÓGRÁDI BENEDEK

Lássuk sorra azokat, akikre a gaztett véghezvitelét sátáni uraik rábízták.

DEBRECENI EMBER PÁL

Hogy magyar ítélkezzék a magyar felett.

(felmutatja ujját)

Látszólag!

NÓGRÁDI BENEDEK

S ezért majd a magyar utálja a magyart.

DEBRECENI EMBER PÁL

A Sátán nagy örömére!

NÓGRÁDI BENEDEK

(az üres székre mutat)

Szelepcsényi György! Esztergomi érsek, úgy mondják, az első érsek, prímás az egész Kárpát-medencében.

DEBRECENI EMBER PÁL

Az országgyűlés össze nem hívása óta Magyarország helytartója.

NÓGRÁDI BENEDEK

Szelepcsényi csak az utolsó négy év alatt 66 ezer protestánst térített meg erőszakkal a római egyházba. Német fegyverekkel.

EMBEREK

Átkozott!

DEBRECENI EMBER PÁL

Az elnök mellett jobb felől foglalnak helyet az egyházi személyek.

NÓGRÁDI BENEDEK

Széchenyi György kalocsai érsek és győri püspökségi helytartó, Pálffy Tamás nyitrai püspök és kancellár, Kollonits Leopold bécsújhelyi püspök...

FEHÉRNÉ, MOSÓNÉ ASSZONY

Megint ő!

NÓGRÁDI BENEDEK

(folytatva)

...Sennyei István veszprémi püspök, Gubasóczi János pécsi püspök és még öt pap.

DEBRECENI EMBER PÁL

Egyszerűn, feketén kuporgók.

NÓGRÁDI BENEDEK

Bal felől meg a világiak. Élükön gróf Forgách Ádám kincstárnok, gróf Esterházy Pál, gróf Pálffy Miklós pozsonyi főispán és...

Rövid dobpergés kintről.

DEBRECENI EMBER PÁL

A legaljasabb, Majtényi János királyi személynök.

NÓGRÁDI BENEDEK

Mellette a vád képviselője, Majláth Miklós királyi ügyész.

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

Átkozottak, mind!

NÓGRÁDI BENEDEK

Megtalálhattuk itt az ország összes nagy nevét: a Zichyeket, az Illésházyakat, a Mednyánszkyakat, a Balassikat, hogy ők üljenek törvényt a szegény prédikátorok fölött.

DEBRECENI EMBER PÁL

A német király parancsára, a németek érdekéből.

NÓGRÁDI BENEDEK

Jöjjenek a vádak, amelyeket a királyi ügyész, Majláth Miklós olvas fel.

DEBRECENI EMBER PÁL

(az asztalhoz megy, le nem ül, de a magányos könyvből egy lapot vesz elő, s arról olvassa)

„Nem tudhatni azt, mily erőktől indíttatva, milyen hitszegéstől és meggondolatlan vakmerőségtől vezéreltetve, milyen gonosz szellemektől megszállottan csalárd utat választottak a mondott beidézettek, akik félrevetették Isten és ember félelmét, lenézték a törvények komolyságát és a fensőbbség tekintélyét, továbbá hivatalba lépésük és fogadtatásuk percétől kezdve ők, némely lutheránus, és leginkább protestáns vallás által befolyásolt vidékeken eltértek hivatásuk és kötelességük vezérfonalától, azt hosszan elhagyták, és fellázadtak a katolikus állam, a Magyar Királyság köznyugalma, a római katolikus hit ellen, melyet a király annyi törvénnyel és rendelettel megerősített...”

(felnéz, lélegzetet vesz)

És még nincs vége!

(újból olvasni kezd)

„Szentségtörő szájjal, őrült módjára dühöngve minden katolikust, következésképpen magát az apostoli királyt is hitszegőnek, pogánynak, bálványimádónak, töröknél hitványabbnak és pápista kutyának nevezték, keresztény emberhez méltatlanul nemcsak otthon és a maguk körében, hanem nyilvánosan és mindenki előtt, gyülekezetük szószékéről, tiltott könyveket terjesztve avagy más módon és eszközökkel fordulva a néphez, nyílt lázadást hirdettek az állam és Őfelsége, a király ellen, imáikkal s más csalárd utakon iránta ellenszenvet, gyűlöletet keltettek, sokadalmat toboroztak, Krisztus és Őfelsége híveit üldözték, katolikus papokat megöltek, templomaikat megszentségtelenítették és kirabolták...”

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

Micsoda?

DEBRECENI EMBER PÁL

(felnéz, majd olvas tovább)

„Sőt, még kimondani is szörnyű, az Ostyát szétszórták és megtaposták, azt állítva róla, hogy nem Krisztusnak, hanem az ördögnek a teste, végül az Isten szentjeit és választottait, különösen a Szent Szűz Istenanyát elborzasztó módon káromolták.”

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

(hüledezve)

Ilyet én... ilyet mi...

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Ezt állították.

DEBRECENI EMBER PÁL

(nagy lélegzetet vesz és olvas)

Későbbiekben sem szünetelt a prédikátorok átkos tevékenysége. Csatlakoztak Vitnyédi Istvánhoz és Ketzer Ambrushoz, az összeesküvés mindenki által ismert fejeihez, velük tárgyaltak és egyezkedtek.

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

De mondott urak már halva voltak akkoron...

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Mégis a vád ez volt. Ez is volt!

DEBRECENI EMBER PÁL

(olvassa)

„Összeköttetésben álltak Őfelsége nyíltan pártütő, fegyveres ellenségeivel is, akiket a mindenkinél gyalázatosabb Ispány Ferenc és Szűcs János vezet, tanáccsal, különféle előnyökkel, egyetértéssel, vendéglátással, pénzbeli segéllyel támogatták őket, saját hivatalukat a lázadók ügyének alárendelték, a népet a lázadók sikereivel lelkesítették, és értük nyilvános könyörgéseket tartottak.”

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

Micsoda hazugságok! Nem kell ezeket hallgatni!

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Hallgassunk, tudjunk, okuljunk.

DEBRECENI EMBER PÁL

(megvárva míg csend lesz)

A törököket a Magyar Királyság leigázására buzdították, követeket küldtek a Vezírhez, pasákhoz és bégekhez, segítséget és menedéket kértek tőlük, magukat Mohamed vallására felajánlották.

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

(magára bök)

Hogy törökké és Mohamed hitűvé legyünk?

(fejcsóva)

Mi még pápistává se akarunk lenni.

NÓGRÁDI BENEDEK

(Debreceni Ember Pál felé kiáltva)

A hazugságok, akárhogy kiáltják, csak hazugságok maradnak!

DEBRECENI EMBER PÁL

(mintha bíró lenne, leteszi a lapot, s szigorúan Nógrádi Benedekre tekint)

Ne fecsegj, ne szólj, mikor kérdezve nem lettél. Te itt...

(bök Nógrádi Benedek felé, majd ujját végigvezeti az egész gyülekezeten)

...vádlott vagy! És...

(rámutat a közönségre)

...te is, te is, ti mind.

NÓGRÁDI BENEDEK

Ha el nem jövünk, bizonyítjuk evvel bűnösségünk. Íme,  eljöttünk, de védeni magunkat nem védhetjük?

DEBRECENI EMBER PÁL

(ököllel az asztalra vág)

Te önmagad, és te se...

(mutat a gyülekezetre)

...te se, te se, senki nem szólhat. A pörnek rendje van. Ha szót akarsz érteni velünk, a törvény rendje szerint kérj ügyvédet a felséges széktől.

NÓGRÁDI BENEDEK

(az emberekre néz, majd Debreceni Ember Pálra)

Minek ide ügyvéd?! Az igazság kevés szóból áll, nincs szükség procuratorok hosszas veszekedéseire.

DEBRECENI EMBER PÁL

(leül, s felkapja fejét)

Nem az eklézsiádban vagyunk, ahol kedved szerint rendelkezel.

NÓGRÁDI BENEDEK

(magyarázón)

Ezt mondja Szelepcsényi. Erre a vádlottak összedugják fejeik, s ajánlanák Katzer Sámuelt, aki pozsonyi ügyvéd ekkoron, s többször ellent mert védence érdekében mondani a vádaknak. Ő természetesen nem tetszett a bíráknak, és mást ajánlottak, aki meg a vádlottaknak nem felelt meg. Végül Szalontai István, Szedeki Nagy Ferenc és Heussler Ferdinánd Menyhért állnak bátran ügyünk mellé.

DEBRECENI EMBER PÁL

(gúnyosan nevetve)

Remélem, ezen mondott ügyvédek is találnak maguknak ügyvédeket, akik majd megvédik őket.

NÓGRÁDI BENEDEK

Felséges Szék! Mi nem tudtuk, hogy aki a törvénybe idézettek ügyét felvállalja, az éppolyan bűnös, mint maguk a vádlottak.

DEBRECENI EMBER PÁL

(feláll és az asztalra csap)

Ebben az ügyben vádlott mindenki!

Hosszas dobpergés kintről.

NÓGRÁDI BENEDEK

(magyarázón)

Aki a megvádoltak nevében, hitünk és magyarságunk védelmében beszélt, az Séllyei István pápai prédikátor és dunántúli szuperintendes, azaz püspök.

DEBRECENI EMBER PÁL

(leül és Nógrádi Benedek felé int)

Szólj hát, de rövidre fogva.

NÓGRÁDI BENEDEK

Ami az első vádpontot illeti, hogy Magyarország katolikus mágnásait s különösen a felséges királyt mi egyszerűen csak bálványimádóknak neveztük volna, azt sohasem bizonyította reánk senki, de nem is fogja a jövőben sem, hiszen még maguk az ellenségeink sem sokat fáradoztak ennek a bizonyításán. Ha pedig azt csak következtetéssel ama két tételünkből vonják le, hogy a pápisták mindkét hitvallású lelkészek véleménye szerint bálványimádók, akkor ellenségeink nemcsak bennünket vádolhatnak lázadással, hanem Németország s az egész keresztyén világ összes protestánsát, hiszen vallásunk egyazon tételeket vall.

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

Úgy van!

DEBRECENI EMBER PÁL

(Nógrádi Benedek felé int)

Folytasd! De rövidebben, tömörebben.

NÓGRÁDI BENEDEK

Törvénybe idéztetésünk nem lázadásért, hanem vallásunk miatt történt. Előtte már lázadással vádoltak meg katolikus urakat, s ki is végezték őket. Tehát nem is a vallás itt a baj, hanem magyarságunk.

 

DEBRECENI EMBER PÁL

Mindent össze ne keverj!

NÓGRÁDI BENEDEK

Ha védekezni nem védekezhetünk, akkor miért vagyunk itt?

DEBRECENI EMBER PÁL

(nevetve)

Hogy meghallgassátok az ítéletet!

NÓGRÁDI BENEDEK

Milyen pör az, ahol már előre készen áll az ítélet?

DEBRECENI EMBER PÁL

A hatalom ítélkezése!

NÓGRÁDI BENEDEK

(körülnéz, rá az emberekre)

Miért kellett nekünk ide jönni?

DEBRECENI EMBER PÁL

Hogy meggyalázzunk, hogy földbe tapossunk titeket.

NÓGRÁDI BENEDEK

(Debreceni Ember Pál felé visszafordulva)

Nekünk nemzetünkért, hitünkért kellett ide eljönnünk!

DEBRECENI EMBER PÁL

(oldalt hajtja fejét)

Vállalva sorsotok?

NÓGRÁDI BENEDEK

Ez nem egyének, hanem reformált egyházi közösségünk, nemzetünk nagy közösségének az ügye. Nekünk nem önmagunk igazáért, hanem hitünk igazáért és nemzetünk becsületéért kell ide kiállanunk!

IMRE BÁ' TŰZ- ÉS ÉJJELICSŐSZ

Be szépen volt ez mondva!

EMBEREK

Úgy van, úgy! Jól mondja!

DEBRECENI EMBER PÁL

(felpattanva)

Hallgassátok ítéletünk! Végleges, megfellebbezhetetlen, a király őfelsége által legmagasabb fokon aláírt.

(megköszörüli torkát majd kiáltva)

Fej- és jószágvesztés, minden itt megjelent prédikátorra, tanítóra, kántorra és deákra, meg egyéb jogállású bármi egyénekre. Az ítélet azonnal végrehajtatik!

Rövid dobpergés kintről.

DEBRECENI EMBER PÁL

(oldalt hajol)

Hogy? Nincs ennyi bakónk? Majd a berendelt katonák végrehajtják! Hogy megáradnak a folyók ennyi ember vérétől?

(vállat von)

Magyar folyók azok is. Áradjanak, vérezzenek!

NÓGRÁDI BENEDEK

(magyarázón)

Nézzétek! Szelepcsényi emelkedett szólásra!

DEBRECENI EMBER PÁL

(paposan csitító mozdulatot tesz)

Keresztényi szívünk irtózik az erőszaktól, nem kívánhatunk tömegmészárlást.

NÓGRÁDI BENEDEK

Elmehetünk?

DEBRECENI EMBER PÁL

(biccent)

Miután visszavonjátok mondásaitok, megtagadjátok megátalkodott tanaitok, s elismerve minden bűneitek, könyörögve kértek bennünket a krisztusi megbocsátásra.

(felemeli ujját)

Akkor éltetek megmarad, bár vagyonotok veszlik. De nem is tudnátok hátatokon azt elvinni, hiszen örökös, élethosszig tartó száműzetéssel sújt titeket a mi könyörületünk.

NÓGRÁDI BENEDEK

(megperdülve a gyülekezetre néz)

Halljátok ezt, emberek? Halljátok, hitsorsosok? Halljátok, nemzettársak?

(a közönségre kiált)

Hallja ezt a nagyvilág?

DEBRECENI EMBER PÁL

(vállat vonva leül)

Éltetek megmarad. Esztek, isztok, alusztok. Mentek a nagyvilágba. Mi kell még? Éltek!

NÓGRÁDI BENEDEK

Élünk? De minek? Életünk a számkivetés, megvetés. Elárultuk hitünk, Istenünk, el nemzetünk!

DEBRECENI EMBER PÁL

(asztalra üt és feláll)

Aki ide nem jött, az bűnét ezzel bizonyította. Ahol érjük, ott fogjuk, kapjuk, gyilkoljuk. Ti meg

(mutat a gyülekezetre)

mehettek, élhettek. Csak alá kell írnotok egy nyilatkozatot, és máris szabadok vagytok.

NÓGRÁDI BENEDEK

(a gyülekezethez fordulva, mesélőn)

Ekkor Csúzi Cseh Jakab losonci és Harsányi István rimaszombati lelkészeket állították elő, megkérdezve tőlük, miért nem írják alá a könyörgő, minden bűnük megbánó leveleket, mire ők bátran azt felelték: a lelkészek kitartanak igazuk s hitük mellett.

DEBRECENI EMBER PÁL

(ordítva)

Vigyétek őket a szemem elől! Mindnek a tömlöc nyirkos mélyén, nyak- és lábbéklyóban a helye. Étket egy karéj kenyeret, s vizet is csak korsónyit kapjanak naponta. Napvilágot ne lássanak! Majd meglátjátok, egy hét múlva magatok fogtok kegyelemért könyörögni!

NÓGRÁDI BENEDEK

(fejet hajtva, majd fejét felkapva)

Rettenetes bűn lenne Istennel és a lelkiismerettel szemben annak az eskünek megszegése, melyet az Isten anyaszentegyházában viselendő szent szolgálat felvétele alkalmával tettünk.

DEBRECENI EMBER PÁL

Na, majd meglátjuk, ki fog győzni: a hatalom, vagy az egyszerű ember.

Hosszas dobpergés.

Debreceni Ember Pál megperdül, és jobb felé kimegy.

Nógrádi Benedek lehajtja fejét, és ő is elindul jobb kéz felé, csuklóit összetéve, mint akinek bilincs van a kezén.

NÓGRÁDI BENEDEK

(visszafordulva)

Rabság. A börtönökben éheztetnek, megvernek, gyaláznak. Nem egy hétig, hónapokon át.

DEBRECENI EMBER PÁL

(visszatérve)

Csak egy írás, vagy csak egy biccentés legyen, s máris szabadok vagytok.

NÓGRÁDI BENEDEK

Hogy magunkra mondjuk ki bűnünk? A bűnt, amelyet nem  követtünk el!

DEBRECENI EMBER PÁL

(ordítva)

Megátalkodott gazok! Akkor rohadjatok meg a...

(megrázza fejét, arcán gonosz mosoly)

Nem! Kevés a börtönben megrohadni. Kevés kín. Míg éltek,  szidjátok isteneteket, hogy a világra teremtett benneteket.

(a közönségre mutat)

Gályára velük! Ne is lássam többé őket!

Dobpergés.

KOMÁROMI CSIPKÉS KATA

Gályára?

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

(gúnyosan)

Gályázni!

NÓGRÁDI BENEDEK

Húzni az evezőt! Tudjátok ti, mit jelent az?

DEBRECENI EMBER PÁL

A gálya egy hatalmas evezős hajó, vitorlákkal is felszerelve, de legtöbbször úgy halad, hogy az evezőit húzzák. Hogy kik? Rabok.

NÓGRÁDI BENEDEK

Akik megbánják nagyon hamar, hogy megszülettek.

DEBRECENI EMBER PÁL

Hogy élnek... Mert az életük ordító, ziháló, lihegő szenvedés. Örökös kín.

NÓGRÁDI BENEDEK

Húzni, húzni az evezőt. Nincs megállás. Ha megállasz, akkor...

DEBRECENI EMBER PÁL

Lesújt a korbács. Ütik véresre hátad, vállad, fejed.

NÓGRÁDI BENEDEK

Amely kopasz. Rajta egy szám, örökös módon tetoválva, hogy tudják, ki vagy.

DEBRECENI EMBER PÁL

Pihenő! Ételt kapsz, hogy élj, és húzd tovább az evezőt.

NÓGRÁDI BENEDEK

Étked moslék, melyet otthon az állatnak nem adnál. Itt  enned kell.

DEBRECENI EMBER PÁL

Ha enni nem akarsz, szájad széjjel feszítik, s a dohos, kozmás kását beleöntik.

NÓGRÁDI BENEDEK

Utána meg tömik a rothadt halat.

DEBRECENI EMBER PÁL

Hányni nem tudsz. Mivel előbb kínodban ordítottál,  büntetésből pecket, vasból vagy fából készült körtét dugnak a szádba, azt szíjjal-kötéllel a fejedhez rögzítik.

NÓGRÁDI BENEDEK

(felmutatva ujját)

Amelytől csak akkor szabadulsz, ha meghalsz...

DEBRECENI EMBER PÁL

(csendesen, maga elé)

Innen, a gályapadtól.

Komáromi Csipkés Kata elsírja magát. Fehérné és több ember feljajdul.

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

Gyalázat!

 

DEBRECENI EMBER PÁL

(elővesz egy lapot)

Halljátok, kik azok, akik hitükért, nemzetükért így szenvednek.

(a lapra néz és olvasni kezd)

Alistáli György, Bátorkeszi István, Borhidai Miklós, Bugányi Miklós, Czeglédi Péter, Kocsi Csergő Bálint, Füleki István, Gócs Mihály, Harsányi István, Huszti Mihály, Edvi Illés Gergely, Jablonczai János, Kálnai Péter, Komáromi Süllye István, Kóródi János, Köpeczi Balázs, Körmendi György, Krasznai Mihály, Lányi György, Leporini Miklós, Masnitius Tóbiás, Mazari Dániel, Miskolczi Mihály, Nikléczi Boldizsár, Nikléczi Sámuel, Otrokocsi Fóris Ferenc, Paulovics Mihály, Sajószentpéteri Márton, Séllyei István, Simonyi Péter, Simonides János, Steiler Tamás, Szalóczi Mihály, Szecsei János, Szilvási István, Szodói Balogh András, Szomódí János, Trifkovics János, Újvári János, Turóczi Végh András és Zsédenyi István lelkészek, tanítók, rektorok, esperes meg püspök uraink.

NÓGRÁDI BENEDEK

Mind ott szenvednek, értünk! Nevük sosem felejtjük el!

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

(feláll és a gyülekezet felé fordul)

Imádkozzunk, testvéreim, sanyarú sorsú rabjainkért! „Istenem, Uram, légy szabadítóm!...”

EMBEREK

(fejük lehajtva mondják a püspökkel)

„Tehozzád, Uramhoz, én folyamom: Megszabadítasz, tudván tudom, Benned bízom.”

FEHÉRNÉ, MOSÓNÉ ASSZONY

(szipogva megtörli szemét)

Jaj, édes Istenem!

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

(feláll)

Hányan is vannak ezek?

DEBRECENI EMBER PÁL

Negyvenegyen.

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

(az emberekhez fordul)

Ugye, egy nevet nem hallott senki! Debrecen volt oskolamesterének a nevét...

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

(felpattan)

Ki az, aki sanyarú sorsot kíván felebarátjának? Istennek hála, hogy Kisdeák Máté testvérünk nem szenved a gályán.

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

(nevetve)

Nékem az a gyáva gaz félig sem barátom. És hogy nincs a gályán, mutatja gyáva aljasságát.

 

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Több száz felebarátunk közül negyvenegyen mentek gályára. A többi bevádolt, akik börtönben senyvednek, avagy keserűn bujdokolnak, gyávák és árulók lennének?

Emberek felhördülnek.

IMRE BÁ' TŰZ- ÉS ÉJJELICSŐSZ

Ki állít ilyet?

FEHÉRNÉ, MOSÓNÉ ASSZONY

Bátorság kellett, hogy valaki elmenjen s a bírák elé álljon.

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

(feltartja kezét, csendet parancsolva)

Láttuk, láthattuk nevét valamely dokumentumban?

(Legifjabbik Boncz Lászlóra néz)

Szólj hát! Hivatalosan az a ki ne mondjam, ki, ott volt Pozsonyban? Egyáltalán...

(felnevet)

el mert odáig menni?

Legifjabbik Boncz László bizonytalanul megrázza a fejét, majd megvonja a vállát.

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

(Legifjabbik Boncz László vállára csap)

Mindig a papírokban vagyon az igazság.

(az emberekre néz)

Tiszteljük mi azokat, akik elmentek. De olyat miért tisztelnénk, aki gyáván bokorba, vagy ki tudja, hová bújt?

BOLYKY ERZSIKE

Hogyan lehet valakit így megvádolni?

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

Aki ott volt, annak neve dokumentumban van. Aki nem, annak nincsen. De...

(felmutatja ujját)

Kikerülhetett Kisdeák Máté neve a dokumentumokból úgy is, hogy ott volt.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Mit akarsz ezzel mondani?

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

(fölényesen)

Tudjuk, a listából kikerülhettek nevek. Van, akinek maga a császár adott személyesen kegyelmet.

(újból Legifjabbik Boncz László vállára üt)

Híradások vannak erről, megbízható forrásból.

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Én is azt kérdem: mit akarsz ezzel mondani?

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

Csak az igazságot, püspök uram, csak azt.

(felkiált)

Emberek! Kisdeák Máté áruló!

ÖZVEGY KISDEÁKNÉ

(felsikkant)

Az én fiam!

BOLYKY ERZSIKE

Hazugság!

Az Emberek zúgni kezdenek.

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

A papírokon az igazság. Kisdeák azért ment el, hogy ne büntetést, hanem éppen jutalmat kapjon. Azért ment olyan örömmel, magát önmaga kijelölve. Ho-o-ogy beférkőzzék a megvádoltak közé, meghallgassa azok beszédjét, védekezési módjait, s ezekről a vádlóknak mind beszámoljon.

Az Emberek összenéznek, zúgnak.

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

Ezért ő nem kapott büntetést, neve sem szerepel az iratokban. De nevét ne is keressük, mert változtatva lett németre vagy csehre, vagy talán más magyarra, még az is lehet, nemesire. Hiszen jó szolgálataiért kutyabőrt,  birtokot, fényes aranyakat kaphatott...

ÖZVEGY KISDEÁKNÉ

(kezei közé temeti arcát)

Jaj, kicsi fiam!

BOLYKY ERZSIKE

(megöleli Kisdeáknét)

Aljas ember aljas szavai ezek!

Az Emberek felugrálnak. Kiabálnak.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

(kiált)

Csendet! Silentium! Emberek, silentium, vagy kiüríttetem a termet!

Az Emberek zajonganak. Néhányan kifelé indulnak. Legifjabbik Boncz és Barta is mennének, de mindkettejükbe Láncfi karol.

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

(nevetve)

Már úgy is megmondtam, amit kellett.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Micsoda rágalmak ezek!

FEHÉRNÉ, MOSÓNÉ ASSZONY

Aki vádol, az bizonyítsa is!

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

Bizonyítsa az ellentétjét, aki tudja. Addig viszont az állítás az igaz! Kisdeák ment, Kisdeákról azóta semmit sem tudunk, tehát Kisdeák az, akinek én őt mondom!

FEHÉRNÉ, MOSÓNÉ ASSZONY

Hazudik!

LEGIFJABBIK BONCZ LÁSZLÓ TŐZSÉR ÉS MÉSZÁROSMESTER

Egy szenátorra merészelte ezt mondani? Városi hajdúk! Őrsé-é-ég!

Az Emberek Fehérné elé állnak. Imre bá' mozdulna, de inkább lehajtja fejét. Két városi hajdú bejön, de azok is tehetetlenül néznek.

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

(felemeli két karját)

Emberek! Nyugalom! Mindenki menjen békességgel haza.

Láncfi kiáltana.

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

(Láncfire néz)

Azt mondtam, mindenki!

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

Az egyház a világi hatalomnak nem parancsol! Én pedig esküdt szenátor vagyok!

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Ez itt a kollégium épülete. A vezető professzor én vagyok.

LÁNCFI ISTVÁN PROFESSZOR

Még.

Legifjabbik Boncz és Barta kifelé igyekeznek. Mögöttük az Emberek.

Özvegy Kisdeákné sírva megy ki, Bolyky Erzsike karol belé, vigasztalja.

Nógrádi püspök és Komáromi Csipkés György lelkész fejcsóválva távoznak.

Láncfi győzedelmesen felnevet és fejét felvetve távozik. 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap