HITEDÉRT – NEMZETEDÉRT! 11. rész

Petrusák János, v, 07/02/2017 - 00:15

8. Jelenet

A színen Martonfalvi, Nógrádi Benedek meg Debreceni Ember Pál maradnak.

A két diáklegény lehajtja fejét.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Ne szégyenkezzetek, diákjaink! Ti jól elmondtatok, érzelmeket felkavarón mindent.

 

DEBRECENI EMBER PÁL

Hogy aztán Láncfi szenátor mindent a maga hasznára fordítson!

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

(felnevet)

Hisz' ő politikus!

(aztán szigorral)

De diáknak tanárát, egyszerű népnek vezetőjét nem szabad bírálnia. Ezt jól jegyezzétek meg!

Nógrádi Benedek lehajtja fejét, hogy így sandítson rá barátjára.

DEBRECENI EMBER PÁL

(felvetett fejjel)

Bármit is mondjon a vezető, azt bírálni nem lehet?

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

(mérgesen)

Nem lehet!

DEBRECENI EMBER PÁL

Ezek szerint, bármit is mond a király, Habsburg Lipót, neki van igaza?

NÓGRÁDI BENEDEK

Neki akkor is, ha hitünk s nemzetünk ellen vét?

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

(bizonytalan mozdulatot tesz, majd felnevet)

Jó ez a Debreceni Kollégium! Jó oskola! Mily furfangosan tudják szaporítni a szót a diákjaink!

(komorodva)

De azért túlzásokba sose essetek. És most íziben csináljatok itt rendet!

Martonfalvi ezzel ki.

9. Jelenet

Nógrádi Benedek és Debreceni Ember Pál összenéznek, és elkezdik visszarendezgetni egyenesbe az eltolt padokat.

A két legény némán dolgozik, egymásra nem néznek. Látni való, hogy bántja őket valami.

DEBRECENI EMBER PÁL

(megáll, felnéz)

Szerintem akkor is jók voltunk.

NÓGRÁDI BENEDEK

(biccent)

Persze. Te szépen olvastad fel a szöveged. Teljesen úgy, mint egy királyi bíró.

DEBRECENI EMBER PÁL

Te meg szépen mondtad a te szöveged.

NÓGRÁDI BENEDEK

Úgy, úgy.

DEBRECENI EMBER PÁL

(a közönségre pillant)

Azért más is megdicsérhetne minket!

Odakintről kiáltozás hangjai.

Nógrádi Benedek és Debreceni Ember Pál összenéznek.

10. Jelenet

FORGÁS.

Nógrádi Mátyás püspök lakása. Nógrádi püspök és Komáromi Csipkés György lelkész az asztalnál ülnek. Martonfalvi az ablaknál áll, onnan fordul vissza.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Kint még mindig sokan vannak.

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

(Nógrádi püspökre néz)

Felizgatta a népet az a darab.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Jegyzőkönyvi írások alapján lett minden elmondva.

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

Ami felkavaró! Maga is lázító!

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Voltak, vannak hírek, mindenfélék. Jók is, rosszak is. Példának okán, egy görög kereskedő a minap arról szólt, hogy nyugaton hallott ő egy titokzatos emberről, aki a nyugati királyok udvarait járja, s buzdítja azokat, tegyenek lelkészeink ügyében valamit...

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Beszélni sok mindent beszélhetnek az emberek.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Ki tudhatja azt, valóban mi igaz a messziről jöttek szavából? A szóbeszédeket ezért a darabban nem is használtuk fel. Csak a tényeket, amelyek abban a jegyzőkönyvben le voltak írva.

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Az igazság lett ott elmondva.

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

Mégis nagy zajongás lett.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

(Nógrádi püspökhöz)

Én kérdeztem, püspök urunk, elő lehet-e ezt adni, és te bátorítottál minket.

 

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Azt ígértük a népnek, ha valamit biztos forrásból megtudunk, nékik azt elmondjuk...

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

Erről az oskolamesterről mégsem tudunk semmit.

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Én nem küldtem, ő mégis ment, maga akaratából.

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

De hogy árulóvá lett...

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Ezt csak Láncfi mondja.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Aki főbíró kívánna lenni...

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

(Matonfalvira néz)

Vagy igazgató professzor.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

(biccent, majd Nógrádi püspökre tekint)

Vagy püspökünk!

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

Van benne buzgóság.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Ezt én másként mondanám.

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Ha mi egymást kritizáljuk, attól nem lesz jobb.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

(ellépve az ablaktól)

Ott lent a nép a városi vezetést éppen nagy kritikával illeti. Követelik, tegyenek valamit a szenvedő gályarabok megmentésére!

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

(fejcsóválva)

Talán válasszák ketté a Vörös-tengert. Egyszer már Mózesnek sikerült...

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

De lelkészem! Kérem!

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

A nép mindig csak kér.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

S adja munkaverítékét. Meg adóját.

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

Alig adóznak...

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Akinek kettő dénár jövedelme van, s ad abból egyet, az fele életét adja. Viszont aki száz dénárból ad kegyesen tízet, az csupáncsak egytized részét adja. Így számoljunk...

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

A szegénység alig adózik.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

A gazdag se lelkesen!

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Uraim! Uraim! Drága barátaim! Csak nem fogunk még mi is veszekedni?

Kintről zaj. Összemosódott kiáltozások.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

(az ablakhoz visszalépve)

Fehérné a leghangosabb!

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

Égetni való boszorkány...

11. Jelenet

Barta Boldizsár esküdt bíró siet be. Az asztalnál megáll és fejet hajt.

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

Főtiszteletű urak!

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Mi ez a folyamatos zaj odakint? A város már nem képes rendet teremteni?

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

(legyint)

Láncfi szónokol. Le kívánja váltani a főbírót. Alkalmatlanság okán.

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

(felemelkedve)

Hogy mit csinál?

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

Hergeli, bőszíti, izgatja a népet. Kiáltozza, hogy Munkácsi István tehetetlen ember, le kell őt a főbíróságról azon nyomban váltani.

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

S kit akarna...

Barta az ablakhoz lép, s kitárja azt.

Kintről a zajon át behallatszik: „Láncfi! Láncfi!”

Barta becsukja az ablakot.

 

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

Láncfinak sok bora van, igaz, rossz, de ingyen adja annak, aki kéri. S ígér aztán ráadásnak fűt, fát, meg vadvirágot és bokrot. Mindenkinek mindent. De leginkább azt, hogy itt rend lesz!

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

(felindultan)

Ez lázadás!

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

Ez az.

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Nem elég nékünk, hogy az egész világ hitünk és nemzetünk ellen van, még egymás ellen is fordulunk?

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

Általában a kiskakasok a szemétdombon érzik jól maguk. S ha nincsen szemétdombjuk, akkor csinálnak egyet maguk alá.

(az ablak felé bök)

Odakünn valami nagy bonyodalom készül. Egyesek, lehet, nem a bor miatt, de támadják a kollégium vezetését, s nem átallnak már a püspök ellen is beszélni.

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Hogy engedheti ezt a város? A hatalom?

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

Mit csinál ilyenkor a főbíró?

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

Tanácskozik.

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

(vádlón)

Mondom én, hogy nem kellett volna engedni azt a darabot! Felzaklatta a népet.

(ablak felé mutat)

Ez lett belőle.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Láncfi zaklatja a népet!

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Ki kell mennünk csendesítni. A lelkekre beszélni...

Nógrádi püspök elindul.

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

Főbíró uram püspök urunkért, a lelkész és a professzor úrért egyaránt engem küldött. Hogy jöjjetek ti is a tanácsba...

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Tanácskozni? Amikor odakünn széjjeltörik a világ?

Barta lehajtja fejét. Komáromi Csipkés György lelkész Martonfalvi professzorra mered.

Martonfalvi sóhajt, és Nógrádi püspök után lép.

A püspök már majdnem kimegy, amikor...

Kint egetverő lesz a zaj. De vivátozás és éljenzés!

Az urak összenéznek.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Ez mi?

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

(az ablakhoz ugrik, s tárja, majd lelkesen kiáltja)

A nép éljenez! Élteti a főbírót! Élteti a városi tanácsot!

(kiordít)

Én is mondom. Éljen! Vivát!

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

(az ablak felé törtet)

Mi ez a hirtelen változás?

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

(kimutat)

Ott, ott! Istenem! Ez ő!

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Miről-kiről beszélsz?

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

Most menjünk, vagy maradjunk?

Kintről a lelkes tömeg hangjai.

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

(az ablaknál Bartára néz)

Ez ő lenne? De hogyan kerül ide?

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

Miről van szó?

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

(kifelé indul)

Én lemegyek, megnézem.

12. Jelenet

Nógrádi Benedek robog be, lihegve.

NÓGRÁDI BENEDEK

Édesapám!

(megtorpan és fejet hajt a férfiak előtt)

Nagy hír! Örömhír ez, urak!

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

Látjuk, de nem értjük.

 

NÓGRÁDI BENEDEK

A nép eszeveszett lett az örömtől! Visszajött az oskolamester. Kisdeák Máté! Úgy ám!

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Le kell mennünk.

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

A nép az utcákra tódul.

Megszólalnak a harangok.

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

(dohogva)

Azért ez túlzás! Hogy harangszóval köszöntsenek egy  egyszerű kis oskolamestert!

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Ez másért szól. De vajon milyen okból? Menjünk le, urak.

13. Jelenet

Komáromi Csipkés Kata rohan be.

KOMÁROMI CSIPKÉS KATA

(apjához rohan)

Jaj, apám, örömhír.

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

Már tudjuk. Visszajött az oskolamester.

KOMÁROMI CSIPKÉS KATA

Azt mondják odakint, hogy csoda történt!

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Csoda?

KOMÁROMI CSIPKÉS KATA

(bólogat)

Csoda. Futár jött hivatalos levéllel: A király, Habsburg Lipót megkegyelmezett minden elítélt lelkésznek. Levették béklyóik, szabadok!

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

     hát a gályarabok?

 

NÓGRÁDI BENEDEK

Azokról az oskolamester hozta a hírt: ők is mind szabadok!

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

(az ég felé néz)

Imáink meghallgatásra találtak.

Zúgnak a harangok.

14. Jelenet

FORGÁS.

Az utca. Középen Kisdeák Máté, akit többen ölelgetnek, mellette Debreceni Ember Pál, Fehérné, Imre bá', továbbá sok ember.

IMRE BÁ' TŰZ- ÉS ÉJJELICSŐSZ

Mondd már, oskolamester uram, hogyan is volt az, hogy mindent te magad csináltál?

KISDEÁK MÁTÉ OSKOLAMESTER

Dehogy, Imre bácsi, dehogy. Én csupán beszéltem evvel is, avval is, s a két év alatt mentem sok helyre. Ennyi volt csak a részem.

FEHÉRNÉ, MOSÓNÉ ASSZONY

Itten volt ezelőttig Láncfi, az beszélt csúnyákat terólad, oskolamester.

KISDEÁK MÁTÉ OSKOLAMESTER

Anyámat nem bántotta?

IMRE BÁ' TŰZ- ÉS ÉJJELICSŐSZ

Akarta, de nem tudta.

FEHÉRNÉ, MOSÓNÉ ASSZONY

Hát Erzsikét nem kérdezed?

KISDEÁK MÁTÉ OSKOLAMESTER

Erzsike, vele...

FEHÉRNÉ, MOSÓNÉ ASSZONY

Minden rendben! Vár téged. Na, menj!

EMBEREK

Éljen Kisdeák! Éljen!

15. Jelenet

Kisdeák indulna, amikor kis tömeg érkezik.

Nógrádi püspök, Martonfalvi professzor, Barta Boldizsár és Komáromi Csipkés György érkeznek, mögöttük Nógrádi Benedek és Komáromi Csipkés Kata.

Az Emberek utat nyitnak a potentátok előtt és éljenzik őket.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

(odalép Kisdeákhoz és megöleli)

Isten hozott! Köszönet az Úrnak, hogy élsz.

FEHÉRNÉ, MOSÓNÉ ASSZONY

És micsoda nagy tetteket hajtott végre!

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

(felemeli kezét)

Csendesedjetek, emberek! És halljuk, oskolamester uram, hogy s mint volt sorod, miket cselekedtél, mióta elmentél mitőlünk.

 

KISDEÁK MÁTÉ OSKOLAMESTER

(fejet hajtva)

Inkább csak próbálkoztam. Istennél a segítség!

FEHÉRNÉ, MOSÓNÉ ASSZONY

Ne szerénykedj, hanem mondd! Mert ha nem, akkor mi mondjuk, amit megtudtunk!

KISDEÁK MÁTÉ OSKOLAMESTER

(bólint)

Láttam egész úton, mi történik. Akár barmokat a vásárra, úgy terelték a katonák szegény lelkészeink, tanítóink. Pozsonynak városában százszámra voltunk. Aki megszámlálta, az mondta, hetes száznál is többen gyűltünk ott össze. Mind azt mondtuk, hitünket, magyarságunkat, becsületünket nem hagyjuk. Bárhogy is fenyegessenek minket!

EMBEREK

Ez az!

IMRE BÁ' TŰZ- ÉS ÉJJELICSŐSZ

A Legifjabbik Boncz elhozta a jegyzőkönyvet, az eredetit. Abban is mennyi gyalázatosság volt...

FEHÉRNÉ, MOSÓNÉ ASSZONY

Halljuk inkább őt beszélni! Mondd csak, oskolamester uram, mondd!

KISDEÁK MÁTÉ OSKOLAMESTER

Séllyei István pápai prédikátor és dunántúli püspökünk lett mindenkitől elfogadottan megválasztva szószólónknak. Nem volt könnyű elfogadtatni, mert láttuk már, hogy közibénk éket kívánnak verni a gonoszok. Evangélikus testvéreink  ugyanis dühödten néztek miránk. Valaki azt hírelte, mi mondjuk róluk azt, hogy „állhatatlan”, „ingadozó”, „bizonytalan”, és más nem hízelgő jelzőket. Amire ők felháborodtak, s minket, protestánsokat is különféle jelzőkkel illettek.

EMBEREK

Micsoda? Hogyan merészelték?

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

(feltartja kezét)

Szokott módszere ez ellenségeinknek. Oszd meg és uralkodj! Valószínűleg megrettentek, hogy ennyire sokan mentetek el  Pozsonyba.

KISDEÁK MÁTÉ OSKOLAMESTER

(bólogatva)

Úgy van, püspök uram, úgy. Séllyei püspök is mindig mondogatta, hogy egységet kell tartanunk, hogy erősek legyünk.

(sóhaj)

Mégis voltak, akik hamar megtörtek. Ezek aztán látványosan, szabadon mehettek.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Szabadon?

KISDEÁK MÁTÉ OSKOLAMESTER

Megtagadták hitüket, s mehettek.

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

Az átkozottak!

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Ne ítélj, hogy ne ítéltess!

KISDEÁK MÁTÉ OSKOLAMESTER

Séllyei püspök aztán látva, hogy a kemény mag nem enged semmilyen gaz fenyegetésre, se mézes ígéretekre, ezért engem, a legfiatalabbat, aki a latin mellett a német nyelvet is jól bírom, elküldött szigorú, szóbeli üzenéssel.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Ez mikor volt?

KISDEÁK MÁTÉ OSKOLAMESTER

Még 1674 tavaszán, a pör megkezdése előtt.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

(biccent)

Szóval a vádlottak névjegyzékében ezért nem vagy benne.

KISDEÁK MÁTÉ OSKOLAMESTER

Mentem bujkálva, katonákat és besúgókat kerülgetve, úttalan utakon. Elébb Bécsbe...

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

A császárvárosba?

KISDEÁK MÁTÉ OSKOLAMESTER

Igen, mert ott találtam a külföldi követeket. Elébb Séllyei útmutatója szerint Gremonwille francia követtel beszéltem, majd Hamel Bruynix holland követhez mentem el.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

És?

KISDEÁK MÁTÉ OSKOLAMESTER

Hiába írtak azok magának Lipótnak könyörögve kérő leveleket, a bécsi király nem engedett. Ezért Séllyei parancsoló szava szerint továbbmentem napnyugatnak, újabb és újabb külhoni udvarokba. Beszélni azokkal, akikkel beszélhettem.

(lehajtja fejét)

Sajnos, kevesen hallgattak meg. S még kevesebben tettek valamit.

DEBRECENI EMBER PÁL

De miért?

KISDEÁK MÁTÉ OSKOLAMESTER

Előbb a német protestáns fejedelmekhez mentem. De udvaraikban a díszes, selyembe öltözött, parókás urak csak széjjeltárták kezeik. Mondották, ez politika. Ugyanis ha a Habsburgokat támadják, akkor az olybá tűnhet, hogy a pogány töröknek ellenálló Habsburgok ellen vannak. És bár sajnálnak minket, de néhány magyar miatt az egyetemes nyugati érdekeket nem árulhatják el. Ezt mi is megérthetnénk.

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

Ezt mondották protestáns testvéreink?

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

Nem kívántak segíteni. Még csak szavakban sem.

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY LELKÉSZ

De hiszen azonos a vallásunk!

BARTA BOLDIZSÁR SZŰCSMESTER

Ettől mi még magyarok vagyunk.

KISDEÁK MÁTÉ OSKOLAMESTER

A franciák legalább szavakban ígértek. Sok szép segítő szót mondtak, aztán...

(széttárja kezeit)

Megtudtam, még csak levelet sem küldtek Bécsbe.

(felkiáltva)

A napnyugatot, ha protestáns, ha katolikus, ennyit érdekelte a mi sorsunk! Sőt, francia földön megtudhattam, hogy őszerintük a törökök ellen nem mi, magyarok vagyunk évszázadok óta Európa védőpajzsa, hanem a Habsburgok vezetésével a csehek, horvátok, de még a szerbek is.  Londonban pedig már nem is hallottak rólunk.

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

Rólunk?

DEBRECENI EMBER PÁL

Hunyadi, Báthory, Bocskai népéről?

KISDEÁK MÁTÉ OSKOLAMESTER

(fejet ingat)

Földabroszaikon sem vagyunk mi rajta. Láttam. Ezért csak értetlenkedtek velem, hogy mit akarok én? Én, akiről nem tudják, honnét jöttem.

NÓGRÁDI BENEDEK

Azután?

KISDEÁK MÁTÉ OSKOLAMESTER

Két esztendő alatt bejártam sok földet, sok tengeren hajóztam, míg egyszer kalózok támadtak reánk.

KOMÁROMI CSIPKÉS KATA

Kalózok?

KISDEÁK MÁTÉ OSKOLAMESTER

Tengeri rablók. Isten azonban megsegített. Már igen szorult helyzetben voltunk, amikor jött egy nagy hajó, s megmentett minket. A nagy hajó hollandus volt, parancsnoka meg egy egész flotta tengernagya, a híres-neves Michiel De Ruyter.

IMRE BÁ' TŰZ- ÉS ÉJJELICSŐSZ

Kacifántos egy név.

(megcsóválja fejét)

Én ki nem mondanám.

DEBRECENI EMBER PÁL

Ő meg az Imre bát nem tudná kimondani.

MARTONFALVI TÓTH GYÖRGY PROFESSZOR

Michiel De Ruyter? Hallottam már róla.

KISDEÁK MÁTÉ OSKOLAMESTER

Ő egyből megértette, mit kell tenni abban a helyzetben, amit feltártam néki. Időközben ugyanis megtudtam, melyik gályán szenvednek hitsorsosaink.

NÓGRÁDI BENEDEK

Mi történt aztán?

KISDEÁK MÁTÉ OSKOLAMESTER

Az admirális senkitől nem kért engedélyt. Szerinte az engedélyt majd Isten megadja, hiszen itt a hitről és a hitük miatt szenvedőkről van szó.

(kurjantva)

Vitorlát fel!

(előre int)

A hős admirális kijelentette, megkeressük azt a gályát, amelyen rab testvéreink szenvednek.

DEBRECENI EMBER PÁL

És?

NÓGRÁDI BENEDEK

Csata volt?

KISDEÁK MÁTÉ OSKOLAMESTER

A nápolyi gályának, amelyen rab testvéreink szenvedtek, elegendő volt csupán meglátnia a nagy, sokágyús hajót, hogy a megbéklyózott lelkészekről első felszólításra leverjék a vasakat.

EMBEREK

Éljen!

NÓGRÁDI MÁTYÁS PÜSPÖK

(biccent)

Ezért tényleg húzni kell a harangokat!

Az Emberek éljenezve elindulnak.

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap