HULLÓ CSILLAGOK történelmi dráma II. felvonásban 1. rész

Petrusák János, p, 08/19/2016 - 00:16

Szereplők

Főszereplők:

NAGY PISTA – budapesti végzős politechnikumi tanuló, MHSZ rádió-amatőr. Beceneve: Bagoly, mivel esténként szívesen van együtt rövidhullámú rádió adó-vevőjével, amelyet tanára engedélyével tarthat otthon, hallgatja az „éter zenéjét”. Aztán majd a forradalom alatt Magyarország nem hivatalos híreit.

SÓVÁGHÓ KLÁRI – végzős politechnikumi tanuló, Nagy Pista osztálytársa, akinek tetszik a komoly fiú, ezért, hogy felhívja a figyelmet magára, mindig kötözködik vele. Az iskolai DISZ alapszervezet titkára.

VIRÁG ANNUSKA – nyíregyházi harmadik osztályos gimnazista, aki szintén tanári engedéllyel otthon tarthat egy rövidhullámú rádió adó-vevőt.

 

Mellékszereplők:

IDŐSEBB NAGY – Nagy Pista édesapja, akit, mivel a Horthy-korban altiszt volt, elbocsátottak 1956. szeptemberében a Néphadseregtől. Pedig ő, ahogyan kesereg, mindig csak a hatalom parancsait teljesítette, és jól!

TÓTH TIBI – Nagy Pista barátja, akinek nagyon tetszik Sóvághó Klári, és ezért ő a DISZ-ben nagyon aktív, így kerül Klári nyomán járva veszélyes helyzetekbe.

NAGY NÉNI – Nagy Pista nagymamája, aki sokat sopánkodik és mindig rossz jövőt vizionál. Kedvenc szavajárása: „Még a világ, világ lesz, mindig rosszabb-rosszabb lesz!”

SZÉKÁN GYURI – a „nagyfiú”, akire a bérházbeli fiatalabbak felnéznek, és akit követnek. Ott van minden megmozdulásban, amelyekről tudósít. Majd fegyveresen is részt vesz a küzdelemben.

BALSA TANÁR ÚR – Nagy Pistáék tanára, „művésznevén” „Balsafa”, mivel mindig úszni akar az árral, abból szerinte baj nem lehet.

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR – a politechnikum párttitkára. Ki ha ő nem ember, akinek tetszik Klári, ezért mindig leteremti a lányt.

továbbá: 3 iskolatárs, és 2 karhatalmista.

 

I. FELVONÁS

1. Jelenet

Vörös függöny. Középen rajta egy vörös csillag. A csillag két oldalán a függönyön két bekeretezett kép: Sztálin és Lenin. A vörös csillag alatt Rákosi képe virít.

A függöny mögül hangok, még halkan, aztán egyre erősödve. Mozgalmi dalok ritmusai, egyszerre, kakofonikusan.

A függöny elé kijön egy középiskolás lány (SÓVÁGHÓ KLÁRI).

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(egészen a függöny közepéig megy, ránéz a függönyre, biccent, majd megperdülve végignéz a nézőkön, arckifejezése nagyon kritikus)

Na...

(megvetőn)

megjöttetek?

(a sarkán hintázik, fensőbbségesen)

Mit gondoltok, miért vagytok itt?

(végigtekint a nézőkön, belenéz egy-egy szembe, aztán váratlan felkiált)

Felelni! Kérdeztem valamit! Felelni! Milyen magatartás ez? Én DISZ-titkár vagyok! Érted, mi az? Demokratikus, Ifjúsági és Szövetség! Kizárlak bennetek, demokratikusan ki, ha nem tiszteltek engem!

(nagy lélegzet)

Megértettétek?

Sóvághó Klári fel-le sétál a vörös függöny előtt.

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(a függönyre mutat)

Milyen munka ez?

(megcsóválja fejét és ránéz a nézőkre)

Így kell kinéznie egy november hetedikei ünnepi műsor függönyének? Így?

(ordítva)

Í-í-í-gy?

(csípőre vágja kezét)

Bűnösök vagytok! Rettegve hallgattok!

(megvetőn)

Beszari banda!

(legyint)

És veletek csináljunk mi világforradalmat! Gyáva munkásosztálynak... nincs világforradalma!

Sóvághó Klári megint fel-le sétál. Aztán megtorpan és a nézőkre kiált.

SÓVÁGHÓ KLÁRI

Ti nem féltek tőlem! Ti!

(rámutat egy-egy nézőre)

Te, meg te, meg te. És... te sem! Te leginkább nem!

(büszkén mondja)

Pedig én Sóvághó Klári vagyok, a politechnikum DISZ-vezére. Értve?

(csípőre vágott kézzel lehajol a nézőkhöz)

Rettegve?

(felemelkedik és felnevet, gúnyosan)

Nem tudjátok, milyen az én hatalmam! Olyan, hogy...

(elgondolkodik)

bárkit, igen, közületek bárkit...

(nyelvébe harap)

Akinek nem magas beosztású pártfunkcionárius az apja-anyja. De az egyszerűek közül bárkit kirúgathatok, megbuktathatok, áristomba csukathatok...

(kissé kifulladva)

Bármit, bármit csinálhatok! Én

(mellére üt)

a PÁRT vagyok, az egyetlen! A nagyszerű, a titeket...

(legyint megint)

ej, vezető.

A zene a függöny mögött megbicsaklik.

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(a függöny felé üvölt)

Újból! És hangosabban!

A munkásmozgalmi dalok újból felcsendülnek. Megint össze-vissza. Többől egy-egy strófa...

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(a nézőkhöz fordul)

Ti ezt értitek?

(választ nem várva a függöny felé kiált)

Még, még hangosabban! Hallja az egész iskola, hallja a kerület, hallja Budapest és az egész ország, hallja a nagyvilág! Itt forradalmi lelkesedés van. Értitek

(tekint a közönségre)

lelkesedés!

(szótagolva mondja újból)

Lel-ke-se-dés!

(lemutat a nézőkre)

Nálatok meg? Ez lelkesedés? Boldog arcokat, boldogat! A Nagy Októberi Szocialista Forradalmunk boldog évfordulója következik, most, november hetedikén! Éljen, éljen!

(elordítja magát)

Éljen!

(lecsendesülve lenéz a közönségre)

Ki nem éljenez? Ki a sötétben bujkáló gaz ellenforradalmár?

(rámutat gyors egymásutánban némelyekre)

Te? Vagy te? Vagy te ott? Igen, hiába is nézel olyan ártatlanul. Bűnös vagy! Ellenforradalmár! Sötétben bujkáló, mert nem tapsolsz, nem éljenzel, amikor kell! Amikor én mondom! Akkor neked és neked is, és mindenkinek boldognak kell lenni! Éljenezni és tapsolni. Hát ti még tapsolni sem tudtok?

(tapsolni kezd)

Rajta, rajta, taps, tapsoljatok! Aki nem tapsol, azt máris kivezettetem! Rajta, taps, ütemtaps.

(egyre lelkesebben tapsol)

Éljen Rákosi! Éljen Gerő! Éljen Révai! Éljen a Párt! Éljen Rákosi, Rákosi, Rákosi!

Zene kint elhall, de ének csendül.

Függöny mögül:

„A béklyó a porba lehullott,
S az ember a napfénybe néz...”

Sóvághó Klári nem tapsol, elhallgat és gyanakodva a függöny felé les.

Néhány diák masírozik be. (NAGY PISTA, TÓTH TIBI és még néhányan) Mindnél vörös zászló, csak egynél (NAGY PISTA) nemzeti szín lobogó, igaz, benne a vörös csillagos „Rákosi-címer”.

Tóth Tibi Sóvághó Klárira mosolyog. A lány azonban csípőre vágja kezét és dobbant.

A menetelő diákok dübörögnek, azt hiszik, most ez a parancs, dübörögni kell.

 

 

DIÁKOK EGYÜTT

„A zászlót emeld fel az égig,
És légy hozzá hű, míg csak élsz...”

Nagy Pista felemeli a nemzeti lobogót. És meglengeti.

SÓVÁGHÓ KLÁRI

Állj! Mi ez? Mit énekeltek ti? Ki engedte ezt meg?

TÓTH TIBI

(pillogva)

November hétre készülünk.

NAGY PISTA

(vigyorogva)

Az októberire. A nagyra. Mint tudjuk.

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(méregtől hörögve)

Hogy képzelitek ezt? És ez a dal... Megszégyenítitek a...

 

TÓTH TIBI

(bátran közbevág)

Mi a baj a dallal?

SÓVÁGHÓ KLÁRI

Az, hogy nem jó! Még hogy béklyó, meg napfénybe nézés, meg magasba emelt zászló.

(rámutat a nemzeti lobogóra)

Ez így nagyon nem jó! Csalódtam bennetek!

TÓTH TIBI

Pedig mi annyira igyekszünk!

SÓVÁGHÓ KLÁRI

De rosszul!

TÓTH TIBI

Akarjuk, hogy tetszem, hogy tetsszél, hogy tetsszen neked, amit csinálunk!

A diákok egymásra vigyorognak. Sóvághó Klári is kissé zavarba jön. Nőies mozdulattal a hajához nyúl.

SÓVÁGHÓ KLÁRI

Na jó. A lelkesedésetek dicséretes, elismerem, de a dal nem jó. Nem elég, nem eléggé a... a miénk!

NAGY PISTA

A Lenin-dal?

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(kinyitja száját, majd becsukja)

Lenin? Hogy jön ide Lenin elvtárs?

TÓTH TIBI

(a függönyön csüngő képekre mutat)

Már akasztva. Vagyis, tűzve, na, a többiek közé.

NAGY PISTA

(előre lép)

Ismeretlen mozgalmista Lenin-dalát énekeltük.

DIÁKOK EGYÜTT

„A zászlót emeld fel az égig,
És légy hozzá hű, míg csak élsz. Lenin!”

NAGY PISTA

(meglengeti a nemzeti zászlót)

„Ő járjon előtted, míg élsz!”

TÓTH TIBI

(félve nyekergi)

Lenin.

(aztán bátrabban)

Lenin!

 

 

SÓVÁGHÓ KLÁRI

Lenin-dal...

(kelletlen hozzáteszi)

na jó!

(aztán felcsattan)

De Rákosi-dal kellene, meg Sztálin! És Gerő és Révai, meg többi, népünk nagy vezérei.

NAGY PISTA

Nagy októberi november hetedikén?

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(felcsattan)

És ne lobogtasd azt a piros-fehér-zöldséget itt nekem!

NAGY PISTA

Országunk zászlaja.

SÓVÁGHÓ KLÁRI

Ami nem való ide. Ez bűnös, maradi nacionalizmus, csökevény, soviniszta, irredenta, Horthy-fasiszta csökevény...

NAGY PISTA

Vörös csillagos címerrel?

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(toppant)

Akárhogy! De nemzetet jelent. Mi meg

(büszkén)

internacionalisták vagyunk. Nemzetközi vörös élharcosok!

TÓTH TIBI

Világ proletárjai, egyesüljetek!

NAGY PISTA

(morogva)

De kivel?

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(Nagy Pista zászlója után nyúl)

Nem kell ez a zászló. Csak vörös, csak a vörös mindenhol.

NAGY PISTA

Még ennél is vörösebb?

SÓVÁGHÓ KLÁRI

Vörösebb!

NAGY PISTA

(morogva)

Szegény bikák! Mennyi harci szín.

 

 

 

 

 

SÓVÁGHÓ KLÁRI

Itt ma

(kiáltja büszkén)

a világhatalmat kiáltjuk ki, arcába a nyugati burzsuj-imperialista gazemberek, a nyugati nacionalista áldemokrata senkik világának, és itteni bujkáló lakájaiknak keményen megmondva, hogy... hogy...

A diákok várnak.

NAGY PISTA

Hogy?

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(kiengedi a levegőt)

Mi itt vagyunk!

NAGY PISTA

(bólintva)

Ez igaz. Méghozzá teljesen igaz.

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(újból rendezkedve)

Készüljetek! Lelkesen énekeljetek, magatokkal vonó erővel, legyőzhetetlenül. És ne ezt!

TÓTH TIBI

De akkor mit?

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(kicsavarná a nemzeti zászlót Nagy Pista kezéből, de az nem adja, végül a lány ráhagyja)

Énekeljük a mi nótánk, a harcos munkás ifjak nótáját!

(énekelni kezd)

„Egy a jelszónk a béke,
Harcba boldog jövőért megyünk.
Egy nagy cél érdekében
Tör előre ifjú seregünk.”

NAGY PISTA

(elbődül)

„Tör előre ifjú seregünk.”

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(vezényel)

Lelkesebben, még lelkesebben! Újra!

A diákok körülötte menetelnek, körbe-körbe.

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(a közönségre parancsol)

Ti meg tapsoljatok! Tapsoljatok! Ü-tem-taps! Mert...

(skandálva)

Éljen Rákosi! Éljen Rákosi! Rákosi! Rákosi-Gerő-Révai!

 

NAGY PISTA

(elbődül)

„Rákosi pajtás bennünket boldog jövőbe vezet!”

Ezzel a diákok kidübörögnek.

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(utánuk néz, majd le a közönségre)

Mondtam én nektek, hogy hagyjátok abba? Tapsolni! Tapsolni! Még lelkesebben tapsolni! Tapsolni!

A diákok énekelve visszajönnek.

DIÁKOK EGYÜTT

„Miénk e föld! Erdő, mező, város és gyár! Égrengető, munkás sereg! Pajtás, daloljunk, szép Rákosinkról, mert benne van a bizalomsereg!”

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(méreggel)

Állj! Mondom: állj!

(a közönségre)

Ti se tapsoljatok!

(vissza a diákokhoz)

Mi ez itt, ez a katyvasz?

NAGY PISTA

(szemtelen vigyorral)

Ez forradalmi kvasz. Orosz-szovjet munkásital. Állítólag egészséges.

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(nehezen szedi a levegőt)

Hát nektek nem lesz az! Abbahagyni!

NAGY PISTA

(összecsavarja a zászlót)

Jó, akkor megyünk vissza tanulni. Gondolom, az a legfontosabb, hiszen végzősök vagyunk...

SÓVÁGHÓ KLÁRI

István!

NAGY PISTA

Klárika?

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(toppant)

Nincs bizalmaskodás felfelé a hierarchián. Csak én tegezlek titeket! Nektek én Sóvághó iskolai DISZ-titkár vagyok, értve?

NAGY PISTA

(gúnyosan)

Minden.

SÓVÁGHÓ KLÁRI

Hogy mi?

NAGY PISTA

Minden értve.

(ajakbiggyesztve hozzáteszi)

Elvtársnő.

(sietve módosít)

Elvtárslány!

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(csípőre vágja kezét)

Mit szemtelenkedsz? Velem!

TÓTH TIBI

(álmodozón a lányra néz)

Én csak szeretnék!

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(harciasan Nagy Pista felé lép)

Tetőled, István, nem ezt vártam. És a PÁRT sem, meg a DISZ sem! Hanem sokkal többet, sokkal több pártszerű lelkesedést. Sokkal több, jóval több példamutatást, hiszen te egy katonatiszt fia vagy, egy felelős beosztású tiszté, néphadseregünk munkás-származású, négy elemit végzett tisztjéé.

NAGY PISTA

Apa leérettségizett.

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(ajakbiggyesztve)

Tudhattam volna. Akkor innét fúj a szél.

(legyint)

Érettségi? Inkább éretlenségi az! Kis-nyárspolgár, burzsoá munkásnyúzó csökevény, soviniszta senkiháziak! Négy elemi kell! Sőt, minek itt írni-olvasni is?

(felemeli kis öklét)

Fontosabb a munkásököl, vasököl!

TÓTH TIBI

Oda sújt, ahova köll!

SÓVÁGHÓ KLÁRI

(szinte Nagy Pistára lépve)

Meg ne halljam, meg ne lássam többé ezt az elhajlást! Itt együtt kell menetelni, együtt kell énekelni, együtt tapsolni, gondolkodni, szólni... mindenkinek! Egységben az erő!

TÓTH TIBI

Éljen!

(meglengeti a vörös zászlót)

Éljen politechnikumunk kimagaslóan nagyszerű, pártos, erős, szép szemű, szép mellű DISZ-titkára, Sóvághó Klári! Éljen! Éljen!

Tóth Tibi a zászlóval majdnem leveri a Rákosi-képet.

TÓTH TIBI

(a kép felé néz)

Elnézést.

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap