HULLÓ CSILLAGOK történelmi dráma II. felvonásban 5. rész

Petrusák János, k, 08/23/2016 - 00:25

12. Jelenet

Függöny fel.

Nagyék lakása. Az asztal és a két hokedli, meg az asztalon a rádió. Előtte még mindig Nagy Pista kuporog.

Nagy néni bejön. Kezét tördeli.

NAGY NÉNI

Már este van! És apád még mindig nem jött. Csak nem esett baja? Lövéseket hallottam...

NAGY PISTA

(felnéz)

Ugyan már, nagymama! A füled csöng.

NAGY NÉNI

Csöngni csöng! De hogy már lő is!

(megcsóválja fejét)

Valami baj van odakint! És apád...

NAGY PISTA

(mérgesen)

Nem sikerül a kapcsolat! Sehonnan sem hallok híreket! Nem tudom, mi történik...

Az utcán lövés csattan.

NAGY NÉNI

(összerezzen)

Juj!

NAGY PISTA

Ez tényleg lövés volt.

NAGY NÉNI

És apád...

NAGY PISTA

Már nem gyerek.

NAGY NÉNI

Éppen ezért féltem.

NAGY PISTA

Úgy hallom, most jött.

IDŐSEBB NAGY

(vidáman)

Az a szép, az a szép, az a forradalom szép, amelynek a szeme nemzetiszín pántlikás! Huh! Édes élet! Boldog élet! De szép!

NAGY NÉNI

Fiam! Te ittál!

IDŐSEBB NAGY

Nem! Csak kortyoltam, szigorún kortyoltam. És jó a kedvem, jó! Nektek is hoztam egy üveg bort...

NAGY NÉNI

Honnan volt rá pénzed?

IDŐSEBB NAGY

Már nem kell! A pénzt, plutty, törülték. Ez a mi, hukk, igazságos forradalmunk! Hősök vagyunk, nézzetek ránk, hősök! Feltörtük a kocsmát, fel mi! Nem fogunk fizetni a bolsiknak!

Lövések kintről.

NAGY NÉNI

Villanyt le, és csend! Menjen mindenki aludni.

IDŐSEBB NAGY

Aludni, anya! Amikor forradalom van?

Csengetnek.

IDŐSEBB NAGY

(felkiált)

Na, ez már lehet az ÁVH! De megverem én, meg őket...

Idősebb Nagy kifelé indul, de Nagy néni és Nagy Pista beleakaszkodnak.

Csengetnek megint. Meg kiáltás kint.

NAGY PISTA

Ez Székán Gyuri hangja!

 

NAGY NÉNI

Mit akarhat ilyenkor? Egyáltalán, mit akar az bármikor is?

Nagy Pista kifut. Majd Székén Gyurival meg néhány fiúval tér vissza. Fegyverek vannak náluk. Velük jön Sóvághó Klári.

IDŐSEBB NAGY

Fiúk! Ti itt? Ki a parancsnokotok?

SZÉKÁN GYURI

(kihúzza magát)

Én, Székán György népfelkelővezér. A kerület parancsnoka...

(kissé leengedi vállát)

legalábbis két utcáé.

NAGY PISTA

Mi van odakint?

SZÉKÁN GYURI

Miénk a város! A Rádiót ostromoljuk, talán már el is foglaltuk. Nagy Imre beszélt a Parlamentnél...

(legyintés)

de minek!

DIÁK

Elvtársaknak nevezett minket! Minket!

Többen nevetnek.

NAGY PISTA

És, aztán?

 

SZÉKÁN GYURI

(büszkén)

Aztán ledöntöttük Sztálint! Vagyis a szobrát, meg vele ezt az egész mocskos rendszert.

DIÁK

(kuncogva)

Sztálin Jóska nálunk már kitette a csizmáját Mikulásra!

SÓVÁGHÓ KLÁRI

Meg fogjátok ezt még keserülni!

SZÉKÁN GYURI

Hallgass!

NAGY PISTA

Hogy beszélsz vele! Ő a...

SZÉKÁN GYURI

Ő senki! Fogoly. A Rádiónál kaptuk el, be akart ez a hülye menni, hogy segítsen az ÁVÓ-soknak. Örülj, hogy fogoly lehetsz! Több elvtársad már lóg a fán!

Több fegyveres fiú Sóvághó Klárit lökdösi. És nevetnek.

SZÉKÁN GYURI

(Nagy Pistára sandít)

A Tibi haverod is vele volt. Ő kapott egy pofont, oszt hazament.

NAGY NÉNI

Mi csináltok, fiúk? Lövöldöztök meg egymást veritek...

SZÉKÁN GYURI

(gúnyosan)

Nyugodjon meg, Nagy néni, öltem is már.

NAGY NÉNI

(összecsapja kezét)

Hát milyen világ ez?

SZÉKÁN GYURI

A harc világa.

NAGY PISTA

Másként nem lehetett volna?

SZÉKÁN GYURI

(Sóvághó Klárira pillant)

Ezekkel? Soha! Ezek csak az erőből értenek. Mert ha kértünk, csak a pofánkba röhögtek.

(kihúzza magát)

Hát most ők legyenek, akik félnek!

DIÁK

Mi már féltünk eleget!

 

 

DIÁKOK EGYÜTT

(énekelve)

Aki nem lép egyszerre...

(menetelni kezdenek körbe-körbe)

Bal, bal, bal, jobb és bal...

(nevetnek)

Aki nem lép egyszerre, elviszi az ÁVÓ estére

(még jobban kacagnak)

Mert az ÁVÓ nagyon jó, pártfegyelemnek az való! Ha, ha, ha, ha-ha.

Lövések csattognak kint.

A fiatalok megmerevednek.

SZÉKÁN GYURI

Baj van, gyerünk! Erre...

(int fejével Sóvághó Klári felé)

nagyon vigyázzatok!

DIÁK

És ha szökni próbál?

SZÉKÁN GYURI

Ólmot bele!

NAGY NÉNI

(keresztet vet)

Jaj nekem, milyen világ! Jaj. Csak te...

(ragadja meg Nagy Pistát)

meg az apád ne menjetek.

A fiúk kisorjáznak, Sóvághó Klárit is kilökdösik.

Nagy Pista mérgesen ki akarja szakítani karját a nagymama kezéből, majd lehajtja a fejét.

Horkolás hangjai. Nagy Pista és Nagy néni oldalt néz. Az egyik széken Idősebb Nagy alszik, édesdeden.

NAGY NÉNI

Legalább addig sem csinál butaságot. Én, fiacskám,

(néz az unokára)

nagyon félek.

Nagy Pista megsimogatja a nagymamát.

Ekkor lövések csattognak lent, és valaki felkiált.

Függöny.

Vége az első felvonásnak.

 

II. FELVONÁS

1. Jelenet

A függöny elé kiszalad Tóth Tibi. Liheg. Megáll. A nézőkre néz. Bár fáradt, de vigyorog.

TÓTH TIBI

(lihegve, akadozva)

Győ... győztünk! Miénk a...

(felkiált)

győzelem!

A függöny elé érkezik Székán Gyuri. Egy géppisztoly nála.

SZÉKÁN GYURI

Mit ordibálsz?

TÓTH TIBI

(szeppenve)

De... győztünk.

SZÉKÁN GYURI

Hol győztél te?

TÓTH TIBI

(bizonytalanul a függöny felé mutat)

Menekülnek az oroszok!

SZÉKÁN GYURI

(vigyorogva biccent)

Mert mi

(bök mellére)

győztünk! Mi, kis pajtás.

TÓTH TIBI

Nem a nép?

SZÉKÁN GYURI

Nektek kapartuk ki a gesztenyét. Ti eszitek meg majd, cuppogva, mi meg megégettük a kezünk közben. Mi kaptuk a sebesülést! Tudod te, mennyi halottunk van?

Tóth Tibi összerezzen.

SZÉKÁN GYURI

(legyint)

Na, menj anyádhoz! Vagy kell még egy seggberúgás?

TÓTH TIBI

(lódul, majd bizonytalan megáll)

Te, Gyuri...

 

SZÉKÁN GYURI

Székán népfelkelővezér!

(felmutatja ujját)

Kerületi! Én vagyok itt a parancsnok.

TÓTH TIBI

Mit csináltatok Klárival?

SZÉKÁN GYURI

(meghúzza száját)

A komcsi...

(fejet csóvál)

nőszemélyre gondolsz?

TÓTH TIBI

Ő az iskolatársunk!

SZÉKÁN GYURI

(dörögve)

Ellenség!

TÓTH TIBI

Ellenség?

SZÉKÁN GYURI

Tudod te, mit csinálnak...

(nyel egyet)

mit csinálnának velünk, ha ők nyernének?

(megcsóválja fejét)

Szemét ÁVO-s banda, mind! El kell taposnunk őket. Kíméletlenül! Hogy ők ne tapossanak el minket, meg a népet!

TÓTH TIBI

(fejlehajtva)

Ennyi vér! Ennyi halál.

(felpillant Székán Gyurira)

Nem lehetne...

SZÉKÁN GYURI

(fegyveréhez kap)

Nem!

(aztán csendesedve)

Még nem.

TÓTH TIBI

(biccent)

Akkor szervusz...

(megint lép kettőt kifelé, de újból megáll)

És... Klári?

SZÉKÁN GYURI

Hagyd már azt a nőt!

TÓTH TIBI

(magában is bizonytalanul)

Szeretem.

SZÉKÁN GYURI

(felnevet)

Mert férfi vagy, legalább! Az a nő meg...

(fejcsóva)

minden férfit az ujja köré csavarna. De vigyázz vele, olyan, akár a kígyó. Egy szép kígyólány.

TÓTH TIBI

De azért...

SZÉKÁN GYURI

(türelmetlen)

Nem lesz vele semmi baj! Csak bezártuk, hogy gondolkozzon!

Székán Gyuri megfordul és kisiet. Tóth Tibi utána néz, hosszan, szomorúan.

TÓTH TIBI

Népfelkelés.

(sóhajt)

Forradalom!

Tóth Tibi kibaktat.

 

2. Jelenet

A függöny előtt: jobbról Nagy Pista jön, balról Tóth Tibi.

TÓTH TIBI

Téged kerestelek! Hol voltál?

NAGY PISTA

(morózusan)

Ahol te nem.

TÓTH TIBI

Mi bajod?

NAGY PISTA

Megtaláltál.

TÓTH TIBI

Miért vagy ilyen?

NAGY PISTA

(megrázza fejét)

Nagy baj van.

TÓTH TIBI

Most? Hiszen győztünk?

NAGY PISTA

Ki győzött? Ki?

TÓTH TIBI

Hogy ki? Hát... mi.

NAGY PISTA

(fáradtan legyint)

Nem győzött itt senki. Teljes a káosz.

TÓTH TIBI

Mert nincs iskola?

NAGY PISTA

(keserűn felnevet)

Iskola? Kölyök vagy te, Tibi! Ki törődik az iskolával?

(felkiált)

Elpusztul az ország!

TÓTH TIBI

Az oroszok kimentek...

NAGY PISTA

Aztán visszajöttek. És... annyiszor fognak visszajönni, ameddig élő felkelő marad. Érted?

TÓTH TIBI

A nyugat megsegít...

NAGY PISTA

(lemondón)

A nyugat!

(lehajtja a fejét)

Most jövök a Magyar Honvédelmi Szövetség rádióadójából, amely a rádióamatőr-összeköttetésekre volt rendelkezésre bocsátva.

TÓTH TIBI

De hiszen neked is van rádiód!

NAGY PISTA

Zavarnak mindent. Csupa recsegés az éter, ezért mentem be. Az ott bent egy nagy teljesítményű adó-vevő. Van energiája is, így a negyven méteres hullámhosszon éjjel-nappal vesz és közvetít.

(megragadja az értetlen Tóth Tibi karját)

Tudod te, mit tud rólunk, igazságos forradalmunkról a világ? Tudod, mit?

TÓTH TIBI

Hősnek...

 

 

 

 

 

NAGY PISTA

(közbevág)

Semmit sem tud rólunk! Semmit!

(szomorúan megrázza a fejét)

És semmit sem akar tudni. A külföld valami Szuezről hablatyol, meg a Biztonsági Tanácsról, amely összehívta az ENSZ rendkívüli ülését, hogy megoldja ezt a nagy, nemzetközi válságot.

(felkiált)

Az, hogy mi itt harcolunk, hogy ellenünk jött az egész szovjet ötödik vagy hányadik hadsereg, az, hogy mi itt ennek a kis népnek az igazságát akarjuk...

(szomorúan legyint)

Mi senkit sem érdeklünk! Mi senkinek sem vagyunk fontosak.

TÓTH TIBI

(kinyitja száját, majd becsukja, aztán kitör)

De hiszen mindenki arról beszél, hogy a Szabad Európa Rádión állandóan...

NAGY PISTA

(bólint)

Igen! Ott állandóan ellenállásra, kitartásra, harcra szólítanak fel minket.

(felkiált)

Magyarul, komám, magyar nyelven! Nekünk szól az adás, nekünk és senki másnak. Csak nekünk, hogy vérezzünk, dögöljünk meg mi itt...

TÓTH TIBI

Ez... ez nem lehet igaz.

 

NAGY PISTA

Ez így igaz.

(lehajtja fejét)

Találtunk egy holland meg egy csehszlovák rádióst. Egyik sem tudott rólunk semmit sem. A holland még azon is csodálkozott, hogy Magyarországon létezik egyáltalán rádiózás.

(keserűn kifakad)

És a forradalmunkról senki, semmit nem tudott. Talán tamáskodtak is, érezni lehetett a hangjukon, hogy mindaz, amit mondunk, igaz lehet?

TÓTH TIBI

(körbe mutat)

De hát igaz!

 

 

 

 

 

NAGY PISTA

(csendesen)

Tudom, barátom, tudom. Ezért is, hogy tudjanak rólunk, egész hajnalig nyomattuk, magyar, angol és orosz nyelven, kiáltottuk a világba ki, hogy...

(felordít)

Hogy létezünk, hogy vagyunk, hogy harcolunk!

(elhallgat, lehajtja fejét, úgy suttogja)

Az igazságunkért meghalunk.

TÓTH TIBI

De...

NAGY PISTA

Haza megyek. Nagyon fáradt vagyok!

Nagy Pista kibaktat.

TÓTH TIBI

(elkiáltja magát)

Ruszkik, haza!

(aztán ijedten körülles)

Győzni fogunk!

Ezzel Tóth Tibi kiszalad.

3. Jelenet

Függöny fel.

A színen Nagyék lakása. Nagy néni az asztalnál. Fejét kezeire hajtja, imádságot mormol.

NAGY NÉNI

És védd meg minden szerettemet, könyörgök néked, Uram, s védd meg népem a bajtól...

Ajtó nyitódásának a zaja.

Nagy Pista jön be.

NAGY NÉNI

(felugrik)

Istennek hála! Hol voltál?

NAGY PISTA

Rádióztam.

NAGY NÉNI

Jaj, mindig csak az a rádió.

(tördeli kezét)

Még bajunk lesz belőle...

 

 

NAGY PISTA

(körbenéz)

Apa hol van?

NAGY NÉNI

Elment ő is, még tegnap, mint te! Jaj, hogy mennyit imádkoztam értetek! És apádért még imádkozhatok...

NAGY PISTA

(az egyik hokedlira lerogy)

Mi van enni?

NAGY NÉNI

Semmi. Már több napja nincsenek nyitva boltok. És nekünk pénzünk sincs...

Ajtócsapódás. Nagy néni és Nagy Pista összerezzennek.

NAGY NÉNI

Jaj, ki lehet?

IDŐSEBB NAGY

(lódenkabátban, puha kalapban, a karján piros-fehér-zöld karszalaggal, egy nagy szatyorral meg vállán egy puskával bejön)

Ne búsuljon a ház! Van itt minden!

NAGY NÉNI

(összecsapja kezeit)

Fiam!

IDŐSEBB NAGY

(mérgesen lecsapja a szatyrot)

Jaj, anya, te mindig csak sopánkodni tudsz!

NAGY NÉNI

Honnan vannak...

(a szatyorra, a karszalagra meg félve a fegyverre mutat)

ezek?

IDŐSEBB NAGY

(kihúzza magát)

Minden rendben lesz, semmit se féljetek! Jelentkeztem a karhatalomba, vagyis a nemzetőrségbe, ami most a neve.

(anyjára és fiára néz)

Mit néztek így? Katona vagyok, katona voltam, már két, bár ha szigorúan számoljuk, három rendszerben eddig, Horthynál, az úgynevezett demokratikusban, meg a Néphadseregben...

(széttárja a karját)

Csak ehhez értek. Ez a... szakmám.

NAGY PISTA

Harcolni fogsz?

IDŐSEBB NAGY

Katonakötelesség!

NAGY NÉNI

(szája elé kapja kezét)

Jesszusom! Csak nem öltél is!

IDŐSEBB NAGY

Anya!

Csengetnek. Hosszan, erősen. Aztán ököllel megverik az ajtót.

Hang kintről:

„A törvény nevében! Kinyitni!”

Csengetnek újból, majd választ sem várva betódulnak. Rendőrök, géppisztolyosak.

IDŐSEBB NAGY

Mit jelentsen ez? Bajtársak! Én...

(karszalagjára mutat)

nemzetőr vagyok!

RENDŐRTISZT

Mi meg rendőrök.

IDŐSEBB NAGY

Nem ÁVH-s volt maga, kék ávós ezelőtt?

NAGY NÉNI

Jaj, fiam!

RENDŐRTISZT

Most rendőr vagyok!

IDŐSEBB NAGY

Mit akar tőlünk? Megszűnt már az a világ, amikor...

RENDŐRTISZT

Parancsunk van...

(a géppisztolyára üt)

feljelentés érkezett...

IDŐSEBB NAGY

(gúnyosan)

Mint a régi időkben!

RENDŐRTISZT

Innen valaki rádiókapcsolatot tart az ellenséggel.

NAGY PISTA

Ellenséggel?

 

 

 

 

 

RENDŐRTISZT

(a rádió adó-vevőre mutat)

Ez itt egy adó-vevő egység.

(Idősebb Nagyra néz)

Maga rádiózik?

NAGY PISTA

Én rádiózok...

NAGY NÉNI

(sikítva)

Kisfiam!

NAGY PISTA

Rádióztam. De engedélyem van, hivatalos MHSZ rádió-amatőr vagyok, és az MHSZ alapszervezeti tanárom megengedte...

RENDŐRTISZT

(flegmán legyint)

Az egy másik rendszerben volt...

Az egyik rendőr felkapja a rádiót.

NAGY PISTA

Hagyják! Az a Magyar Honvédelmi Szövetség tulajdona!

RENDŐRTISZT

(farkasvigyorral)

Már nem!

(Nagy Pista mellére bök)

Maga velünk jön!

NAGY NÉNI

(felsikolt)

Nem engedem!

RENDŐRTISZT

(vállat von)

Akkor fegyvert használunk!

IDŐSEBB NAGY

Mi a vád?

RENDŐRTISZT

Majd azt más kitalálja...

(meglöki Nagy Pistát)

Na, lódulj, kölyök!

Kimennek.

IDŐSEBB NAGY

(anyjára néz)

Szólok a kerületi parancsnoknak.

NAGY NÉNI

(sírósan)

Miért nem védted meg?

IDŐSEBB NAGY

Próbáltam...

NAGY NÉNI

Nem szóval!

(a fegyverre mutat)

Avval!

IDŐSEBB NAGY

(lehajtja fejét)

Nincs... Nincs lőszer. Meg...

(megemeli a puskát)

nem is lehet evvel lőni! A múzeum vitrinjéből szedtem ki, ez egy 1848-as puska!

NAGY NÉNI

(az asztalhoz rogy)

Mi lesz velünk?

Függöny.

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap