HULLÓ CSILLAGOK történelmi dráma II. felvonásban 6. rész

Petrusák János, cs, 08/25/2016 - 00:19

4. Jelenet

A függöny elé bemasíroznak a rendőrök, közöttük Nagy Pista.

Nagy Pista a rendőrökre néz. Nyitja száját, szólna, de egy rendőr meglöki.

Nagy Pista kétségbeesetten a nézőkre néz.

A rendőrök lökdösik, és együtt kimennek.

5. Jelenet

Függöny.

A színen egy sivár hely. A zsinórpadlásról egy rács lóg le. Se szék, se asztal, se ágy nincs bent. Csak egy pokróc összecsavarva az egyik oldalon.

Nagy Pista a színre botladozik.

Rendőrtiszt lökdösi.

RENDŐRTISZT

Aztán kuss legyen! Most ítélet se kell, hogy valakit kinyírjunk!

Ezzel a Rendőrtiszt el.

Nagy Pista körülnéz.

A pokróchalom megmoccan. Felnéz onnan Úrbáni párttitkár.

 

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

(felül)

Jé, hát te? Pedig mindig olyan ellenzéki voltál.

NAGY PISTA

És maga, tanár úr...

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

(felemeli ujját)

Párttitkár! Még mindig.

NAGY PISTA

Párttitkár...

(elhúzza a száját)

elvtárs.

(felnevet)

Vagy már párttitkár úr?

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

(kikászálódik a pokrócok közül)

Pártok alakulnak, alakulhatnak. Még a kommunista párt is demokratikus lett...

NAGY PISTA

Tényleg?

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

(vállat von)

Lehet, hogy jól mondod, fiam. Már urazni kell újból. Ki tudja, mi lesz itt!

NAGY PISTA

(körbe forog)

Velünk mi lesz?

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

(érdeklődve)

Téged miért hoztak be?

NAGY PISTA

Csak.

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

Engem is.

(Nagy Pistára sandít)

Te olyan értelmes legény vagy...

NAGY PISTA

Mit akar tőlem?

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

(kezet nyújt)

Szövetkezzünk!

NAGY PISTA

(hátra ugrik)

Mire?

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

Alakítsunk pártot!

NAGY PISTA

Mi, ketten?

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

Könnyebb, mint egymagam. Csak az a feltételem, hogy én legyek a párttitkár.

NAGY PISTA

Milyen pártban?

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

Mindegy, csak főnök legyek. Ez számomra a lényeg!

NAGY PISTA

(felkiált)

De hiszen börtönben vagyunk! Lehet, hogy kivégeznek minket!

(legyint)

Maga meg itt pártoskodásról beszél.

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

Én a túlélésről beszélek! Nem érted, fiam, ha nem párt vagyunk, méghozzá pártvezetők, akkor senkik vagyunk. És a senkiket, én aztán láttam, ott voltam a Rádiónál, lelövik, mint egy kutyát! Vagy felakasztják, lábtól!

(felmutatja ujját)

Jó, én kaptam egy pofont, de nem haltam meg, mert azt hiszik, fontos ember vagyok...

NAGY PISTA

(fejlehajtva)

Odakint százak halnak...

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

A Kossuth téren is volt lövöldözés. Bele a tüntetőkbe. Úgy mondják, az oroszok lőttek, vagy az ÁVH, vagy mindketten. Meg a Rádiónál, mikor az ÁVH visszafoglalta. Sok helyütt harcok vannak...

NAGY PISTA

Maga ennek örül?

ÚRBÁNI PÁRTTITKÁR

Én?

(felteszi két kezét)

Én ettől elhatárolódok! Az erőszak nem az én fegyverem...

Rendőrtiszt bejön. Úrbáni párttitkár és Nagy Pista elhallgatnak. Fejük lehajtják, rémültek.

 

 

 

 

 

RENDŐRTISZT

(előbb Úrbáni párttitkárra néz, majd Nagy Pistára)

Te!

(rámutat Nagy Pistára)

Mozdulj!

NAGY PISTA

(csodálkozva néz)

Én?

RENDŐRTISZT

Te! Gyere!

NAGY PISTA

Elengednek?

RENDŐRTISZT

(felnevet)

Viszünk vallatásra!

NAGY PISTA

Mit valljak be?

RENDŐRTISZT

Valamit be fogsz!

A Rendőrtiszt megfogja Nagy Pista karját.

RENDŐRTISZT

(Úrbáni párttitkár felé visszanéz)

Maga meg elmehet!

A Rendőrtiszt Nagy Pistát kilökdösi.

Függöny.

6. Jelenet

A függöny elé diákok jönnek be. Néhányuknál fegyver. Az egyik diák kezében egy lap. Valami röplap vagy plakát.

TÓTH TIBI

Mit írnak, mondd már!

DIÁK

Tüntetések Ózdon, Pécsett, Szegeden, Dunapentelén, Esztergomban, Vácott, Nagykanizsán. Forr az egész ország! Egymás után alakulnak meg a megyei és a városi munkástanácsok! A Nemzetőrség átveszi a hatalmat!

DIÁKOK EGYÜTT

És? És?

TÓTH TIBI

Jönnek már az amerikaiak? Jönnek már segíteni?

 

DIÁK

(leereszti a lapot)

Az oroszokról írnak...

DIÁKOK EGYÜTT

Menekülnek!

DIÁK

(fejet ráz)

Jönnek vissza! Mindenfelől. Harckocsikkal!

(megint a lapra néz)

Az emberek kövekkel, kézi fegyverekkel Nyíregyházán és Várpalotán is megtámadták a városon áthaladó szovjet csapatokat.

(a többi diákra néz)

Mindenfelől jönnek! Pestre!

DIÁKOK EGYÜTT

De miért, miért, ha egyszer...

SZÉKÁN GYURI

(besiet)

Még nem győztünk! Az ÁVO elbújt, a ruszkik visszajönnek! Sorainkban sok az áruló!

DIÁKOK EGYÜTT

Mit tegyünk?

SZÉKÁN GYURI

Ember kell a Nagykörútra, az Üllői útra, a Corvin közhöz és a Jutadombra. A városon belül, kívül támad az ellen!

DIÁKOK EGYÜTT

Nem hagyjuk! Győzni fogunk!

TÓTH TIBI

Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!

DIÁKOK EGYÜTT

Éljen! Éljen!

A diákok oszlanak.

TÓTH TIBI

(oldalra mutat)

Né, ez Nagy Pista papája!

Idősebb Nagy rohamléptekkel érkezik a függöny elé.

SZÉKÁN GYURI

Örömmel látom, százados úr, ha maga is tudja, hol a helye!

IDŐSEBB NAGY

Egyszerű nemzetőr vagyok! És egy kéréssel jöttem hozzád, Gyuri. Csak te tudsz nekünk segíteni...

TÓTH TIBI

Mi történt?

IDŐSEBB NAGY

Elfogták a fiamat!

SZÉKÁN GYURI

Kik?

IDŐSEBB NAGY

Rendőrök, vagyis rendőregyenruhások. Egy volt ÁVÓ-s vezette őket.

SZÉKÁN GYURI

(ugrik)

Az átkozottak! Tudom, kik azok! Mindenhová befurakodtak, belülről bomlasztják a forradalmunk!

(int)

Na, gyerünk! Nekünk kell itt rendet raknunk!

Elsietnek.

7. Jelenet

Függöny fel. Egy asztal, egy szék. Előtte sok diák. Van, akinél lyukas zászló, van, akinél fegyver.

Balsa tanár úr a szék mögött. Felemeli kezét. Majd feláll a székre.

BALSA TANÁR ÚR

(elkiáltja magát)

Fiúk! Fiúk! Ifjú vitézek!

Erre csend lesz. A diákok a tanár felé néznek.

BALSA TANÁR ÚR

Minden kerületnek meg kell szerveznie a saját védelmét, és lehetőség szerint segítséget nyújtani más kerületnek.

DIÁK

De nem tudunk semmit!

DIÁKOK EGYÜTT

Össze-vissza jönnek hírek!

DIÁK

Rémisztőek!

BALSA TANÁR ÚR

(csitítón felemeli kezét)

Szabadságharcunk győzelemre áll...

DIÁKOK EGYÜTT

Szabadságharc?

DIÁK

Nem népfelkelés? Nem forradalom? Vagy... ellenforradalom?

 

 

BALSA TANÁR ÚR

Szabadságharc! Ebben egyezzünk meg! Politikusaink erről beszélnek...

DIÁK

Melyik politikusaink?

BALSA TANÁR ÚR

Akik a jövőt mutatják!

DIÁK

Vegyük kézbe sorsunk!

DIÁKOK EGYÜTT

Vegyük! Vegyük!

Fegyverek, öklök és zászlók emelkednek a magasba.

BALSA TANÁR ÚR

Mindig kellettek vezetők! Ha mindenki vezető, az káosz! Az anarchia!

DIÁK

De ki legyen a vezetőnk?

Székán Gyuri, Nagy Pista, idősebb Nagy és Tóth Tibi megérkeznek.

DIÁKOK EGYÜTT

Gyuri! Gyuri! Székán Gyuri!

Balsa tanár úr leszáll a székről és kezet nyújt Gyurinak. Kezet ráznak.

Székán Gyuri felugrik a székre. Erre csend lesz.

SZÉKÁN GYURI

Emberek! Belülről és kívülről is támadják szabadságunk! Becsületes hazafiakat, egyszerű embereket, sőt fiatalokat mondvacsinált okokból, hogy félelmet keltsenek, letartóztatnak, megvernek, megölnek. A rendőrségen átöltözött ÁVÓ-sok vannak és egyéb karhatalmisták, akik

(Nagy Pistára mutat)

barátainkat elhurcolják, meg akarják verni, miközben...

(felmutatja ujját)

Úrbáni párttitkárt bántatlanul szabadon eresztik!

DIÁKOK EGYÜTT

Gyalázat!

SZÉKÁN GYURI

Igaza van Balsa tanár úrnak! Nekünk kell a rendet megteremteni. Hogy a harcot tudjuk folytatni!

DIÁK

Hát nem győztünk? Az oroszok...

SZÉKÁN GYURI

Az oroszok visszajönnek! Még nagyobb erőkkel. Egy egész hadsereg, százezer ember!

 

TÓTH TIBI

És az amerikaiak? Mikor jönnek?

DIÁKOK EGYÜTT

Igen, igen! A világ segít és az ENSZ!

SZÉKÁN GYURI

(csendet int)

Senki sem segít. Vagyis vannak, akik segítenek, ahogy tudnak. Varsóból vér- és gyógyszerszállítmány érkezett a Ferihegyi repülőtérre.

DIÁKOK EGYÜTT

Éljenek a lengyelek!

SZÉKÁN GYURI

Erdélyben Kolozsvárott, Temesvárott, Nagyváradon és több városban tüntettek a magyar forradalom mellett!

TÓTH TIBI

Éljenek a románok!

DIÁKOK EGYÜTT

Éljen Erdély! Éljen!

BALSA TANÁR ÚR

Rómában XII. Pius pápa enciklikát bocsátott ki a felkelésről, és imára szólított fel minden keresztényt, hogy imádkozzanak a győzelmünkért.

SZÉKÁN GYURI

(odabiccent)

Köszönjük!

TÓTH TIBI

És az ENSZ?

BALSA TANÁR ÚR

Ülésezik. De nem miattunk. Szuez fontosabb a nagyhatalmaknak.

TÓTH TIBI

És... és az amerikaiak?

SZÉKÁN GYURI

(ráordít)

Nem fognak jönni az amerikaiak! Az oroszok jönnek, ellenünk. Nem érted?

TÓTH TIBI

De... de a Szabad Európa...

 

 

 

BALSA TANÁR ÚR

A Szabad Európa rádió hergel, lázít. Érdeke, hogy mi itt lekössük az oroszokat, közben meg ők legyőzhessék az egyiptomiakat!

Csend. Lehajtja a fejét mindenki.

 

TÓTH TIBI

(felnéz)

Akkor kire számíthatunk?

IDŐSEBB NAGY

Magunkra! Önmagunkra fiúk, önmagunkra emberek!

BALSA TANÁR ÚR

(felkiált)

Mint mindig a magyar történelemben!

Lövések zaja kintről.

SZÉKÁN GYURI

(leugrik a székről)

Fegyverbe, emberek! Fegyverbe! Mindenki a barikádra!

Ezzel kirohannak.

Kint felerősödő lövészajok. Már ágyú is durran és repülőgépek zúgnak.

Függöny.

8. Jelenet

Függöny.

A színen egy kis asztalka. Ott kuporog egy rádió mellett VIRÁG ANNUSKA.

VIRÁG ANNUSKA

(kétségbeesetten)

Nem működik! Nem működik! Napok óta csak zörgés, csak zörgés. Nem lehet semmit se fogni, se adni.

(kezébe temeti arcát, majd felnéz)

Amikor annyi mondanivalóm lenne. Fontos események történtek, itt, minálunk is. Annyi mindent tudott meg a vasutasoktól apa, de a fővárosról semmit sem tudunk!

Harckocsik zaja kintről. A lány felugrik.

VIRÁG ANNUSKA

Jaj, mi ez? Ezek harckocsik! Az oroszok nem kimennek, hanem visszajöttek. És még nagyobb erőkkel. Apa mondta, Szilágyit és Tomasovszkit, meg a többi forradalmi vezetőt, még a jóságos Rácz tanár urat is keresik, le akarják tartóztatni... Mi lesz, mi lehet így mivelünk?

A lány a székhez megy. Lerogy.

VIRÁG ANNUSKA

(maga elé mondva)

Mi lesz a szegény magyar néppel?

Függöny.

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap