Indián nyár

Orosz T Csaba, p, 11/10/2017 - 00:06

 

 

 

Szilaj ló tulajdonképpen szerencsésnek nevezhette magát. A törzsben minden nő táplálta őt. A Nagy Éhínség idején látta meg a napot a Szent Tó Népe legifjabb harcosa. Mivel szülőanyjának az éhezés miatt nem volt elég teje, ezért a bőséges gyermekáldással járó év minden friss anyja hozzájárult a fiatal bőgőmasina etetéséhez. Ezért aztán később is anyácskámnak szólította a törzs összes asszonyát. Szerették is ezért a különösen vad, nevelhetetlen fiút. Két éve a Hanhleceyapi szertartásán is amikor férfivá és harcossá avatták a többi fiúval együtt, csak neki nem sikerült elfogadható látomást produkálnia. De az erőpróbákon olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hogy a vének tanácsa mégis férfivá avatta. Hódító Medve a törzsfő tudta, hogy az ifjú harcos csak a csatákra gondol és azért nem sikerült kapcsolatba kerülni az ősök szellemével. Kiemelkedő vezéri tehetségét most is bizonyította, amikor Horney tábornok lovasságát egyedül bevezette a medve szorosba és menekülés közben még irányítani is tudta az elrejtőzött Dakoták hat törzsét. Horney csak a gyors lovának és ismétlő fegyverének köszönhette, hogy megmenekült. Nem úgy a csapata. Szilaj ló egyedül mintegy negyven skalpot tűzött fel a lova oldalára bizonyítván rátermettségét és azt, hogy a törzsfőnök jól választott, amikor őt bízta meg az akcióval. Most itt áll előtte a fiú és a zsákmány fegyvereket mutatja Hódító Medvének

-          És ezt az ismétlőfegyvert Neked szántam atyácskám! – mondta kedves mosoly kíséretében. Hódító Medve még az „atyácskámat” is megbocsátja a gazdag zsákmány és a kedves mosoly miatt.

-          Köszönöm Szilaj Ló. Megmutattad a sápadt arcú, vörös fejű, angolnak, hogy minket sem lehet ide- oda üldözni a saját földünkön. A dakota harcost négy erény jellemzi a bátorság az állhatatosság a nagylelkűség és a bölcsesség. Te ma minden erényből kiválóan vizsgáztál. Ezért Tiéd a dicsőség, hogy tizenkét harcossal elszállítsd francia barátainknak a skalpokat a La Pontiac erődbe. Addig mi hazavisszük a zsákmányt és összehívjuk a Hét Tanácstüzet a törzsek között, megtárgyalni az angolok újabb szerződés ajánlatát.

-          A vörösképű angol csak csahol, mint a veszett sakál, nincs mit adni a szavára. Miért vesztegetnek szót atyácskámék a vénekkel az ajánlataikra.

-          Már csak a békülékenységet és a tárgyalást kell elsajátítanod ifjú harcos és népünknek hatalmas vezetője leszel, ha eljön a Te időd. Indulj hát!

Szilaj ló tizenkét ifjú harcosával elindult az erődbe az Ontario tó mellé. Néhány nap alatt  megjárták az utat, és boldogan közeledtek a tábor felé. Vékony Bak az egyik harcos egyszer csak hátraügetett a vezérhez.

-          Szilaj Ló előre mennék felderítésre, mert erős füstszagot érzek a tábor irányából.

-          Eredj csak és térj vissza mihamarabb – mondta a fiú. Néhány perc múlva a felderítő előtűnt a domb mögül és lassan poroszkálva haladt a csapat felé. Szilaj ló aggodalmasan ugratott a harcos elé, akinek a szemeiből látta a tragédiát. Őrjöngő vágtába csapott és az üszkös tábor előtt fékezés nélkül ugrott le a lóról. Feldúlta rohangált az égett sátrak között és folyamatosan motyogott

-          Ó Felhő anyácska, jaj Őzsuta anyácska, ne Forrás anyácska! – Kiabálta szinte tébolyultan miközben karjában vitte ki a gyülekezőtérre a megcsonkított női holttesteket. A férfiak szintén megskalpolva a táboron kívül feküdtek fegyvereikkel a kezükben élükön Hódító Medvével akinek mindkét keze hiányzott. Mégis a legborzalmasabb a porig égett fióka sátor volt ahol a csecsemők feküdtek halkan.

Szilaj ló elvágtatott a csapat elől a közeli domb tetejére és csak késő este jött vissza amikor a halottakból emelt temetési máglya már csak enyhe bíbor tűzzel parázslott.

-          Vékony Bak indulj a törzsekhez, Hét Tanácstűzhöz várom a Törzsek vezetőit.

-          De Szilaj Ló a Tanácstüzet csak a törzsfők hívhatják össze.

-          Mától kezdve én vagyok a törzs a vezére Wakon Tanka istenünk nevében, és akinek ez nem tetszik az könnyen a testvéreink sorsára jut általam.

Senki nem szólt, hiszen ők már elismerték a fiút vezetőjüknek, csak Vékony Bak jegyezte meg halkan.

-          Remélem a többi törzsfő, elfogadja ezt a hívást.

Egy hétre a borzalmas események után megérkezett a híres Ülő Bika, minden sziú törzsek nagyfőnöke. A következő héten folyamatosan érkezett a többi Szent Tó Népe törzs vezetői. Űlő Bika tanácskozás nélkül megerősítette Szilaj Lovat a tizenkét fős törzs élén.

Elkezdődött a tanácskozás. Abban mindannyian egyetértettek, hogy az események Horney tábornok ellencsapásaként következtek be a Fort Creek-i vereség után. Abban is, hogy a nők, és a gyermekek lemészárolása miatt véres bosszút kell állni. Csak azt nem tudták, hogy miképpen tudnák kicsalogatni az ezek után méltán óvatos tábornokot az erődjéből Szilaj Lónak erre is volt terve.

-          Tiszteletre méltó vének és Te Ülő Bika, - kezdte mondandóját – Atyácskám Hódító Medve mindig azt mondta nekem, hogy nem csak harccal lehet célt érni, hanem ravasz csellel is. Úgy tudom az angol tábornok valamilyen szerződést hozott nekünk a királynőjétől. Erre a szerződésre hivatkozva kihívjuk az erődből egy semleges területre, és ő arra számít, hogy ott majd megtámadjuk, de mi ravaszul színleg beleegyezünk a szerződésbe és nem a helyszínen, hanem a visszaúton csapunk le rájuk, amikor a jól végzett munka örömében kevésbé elővigyázatosak.

-          Bizonyára az aranytermő hegyeink tulajdon joga kell nekik – szólt a Lakota csapat vezetője – azt pedig semmilyen bosszú nevében nem fogjuk elkótyavetyélni.

-          Azt a szerződést, amit nem találnak meg a hulláknál azt nem is érvényesíthetik – mondta Szilaj ló – Rátesszük a jelünket a tárgyalás alatt, de miután bosszút álltunk elvesszük és elégetjük.

-          Legyen hát, szilaj Ló, téged bízlak meg a tárgyalás lebonyolításával, míg a csapatok felállítását és elrejtését magam vállalom- szólt Ülő Bika. Megbeszélték, hogy a kanyon melyik részére rejtik el a csapatokat, és hol legyen a tárgyalás. Szilaj Ló másnap teljes vezéri díszben elindult az angol erődbe, hogy megvigye a tárgyalás elfogadásának hírét.

Harmadnapra teljesen kimerülten érkezett az erődhöz. Főnöki díszei miatt a kapuőrség átengedte és bevezették a tábornok elé. Itt azonban megszűnt a jóindulat.

-          Felismerem ezt a kutyát! – üvöltötte a tábornok – Ez vezetett minket a kanyonba ahol lemészárolták a csapatomat! Kötözzétek meg a vörös kutyát! – Szilaj ló már csak megkötözve tudta elmondani Ülő Bika üzenetét. A tábornok sebhelyes arca mosolyra húzódott.

-          Hát megjött az eszetek nyomorult ebek? Elmegyünk a tárgyalásra, elmegyünk, csak előbb telerakjuk a helyszint a lovassággal. Ezt a rézbőrűt pedig zárjátok a szomszéd szobába a tárgyalás végéig, ha kitalálnának valami meglepetést ezek a vörös sakálok, akkor felkoncolni!

-          Őrmester- ordított ki az előtérbe- Amíg vissza nem érünk a csapatokkal, addig ki ne engedjétek ezt a kutyát a szobámból! Hozzatok neki ennivalót és elegendő tüzes vizet, úgyis csak azt szeretik ezek az állatok – azután Szilaj Lóhoz fordult – Ha visszajöttem, elmesélem, hogy szűköltek az asszonyaitok, amikor igazi férfiként meggyaláztuk őket a kölykeik hulláján tiporva! – mondta mosolyogva majd kifordult a szobából.

Hamarosan erős lovascsapat vágtatott ki az erőd kapuján. Félóra múlva a tábornok is elvágtatott erős kísérettel. Szilaj Ló arra gondolt Ülő Bika talán végrehajtja a tervet így is ha őt fel kell áldozni. Arra az esetre is kieszelt egy tervet, ha a tábornok épségben megtérne, hiszen a szerződés nem kerülhet az angolok kezébe és az anyácskák borzalmas halála sem maradhat bosszulatlan. Átnézte a felszerelését, hiszen csak a csatabárdját és a kését vették el, amikor beengedték. A nyakában lógó tokhoz hozzá sem nyúltak.

Eközben Ülő Bika megkötötte az egyezséget a tábornokkal, mivel Horney elmondta, hogy Szilaj Lovat a tárgyalás végéig túszul tartja, ezért úgy döntött, hogy a fiatal vezér érdekében máskor csapnak le a tábornokra.

Jóval éjfél után, a részeg tábornok a szerződést lobogtatva egy kutyakorbáccsal berontott Szilaj Lóhoz és bezárva az ajtót röhögve dobta ki a kulcsot a lenn álló katonáknak. Ezután ütni kezdte a földön rongyokon kuporgó fiút. Nem vette észre az indián kezében a tűzszerszámot. Szilaj Ló az előzőleg gondosan a rongyokra locsolt három üveg viszkit és most a fellobbantott tűzszerszámot a rongyokhoz érintette. A szoba hamarosan lángolni kezdett és a tűz gyorsan átterjedt a cölöpvár kiszáradt falaira is. Az erődön túl Ülő Bika egyszerre hallotta a tábornok állati üvöltését és Szilaj Ló nemes halotti dalát…

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap