Képzelt levelek Kazinczy Ferenc és a magyar nyelv világából 3/4 - Kőrösi Csoma Sándor levele

Nyiri Péter - A..., sze, 04/10/2019 - 00:04

Levél Kőrösi Csoma Sándortól

Az anyanyelv varázsos hangszer, hangja sokszínű, mint a szivárvány. S akkor szép zenéje, ha e színeket mind, s mind tisztábban ragyogva látjuk. Mert más a poézis nyelve, más a prózáé, sőt a poézisé és poézisé, a prózáé és prózáé is más, s ami a templomi beszéd nyelvében nem jó, igen jó lehet a románokéban s a játékszínében, s megfordítva. Így az élet nyelvében is, hol másként szól az udvarnok, másként a falusi lakos, másként az úr szolgája, másként a had s az iskolák nagyjai. Kazinczy mondta ezt, kinek ideálja a fentebb stílű irodalmi nyelv volt, mert a szólás akkor szép, mikor egy kevéssé eltávozik a mindennapi beszédtől. Ehhez azonban változás, változtatás kell.

Megújította hát nyelvünket, hogy alkalmatos legyen, hív, kész és tetsző magyarázója mindannak, amit a lélek gondol és érez. Megújította a nyelvet, de a nyelv szellemét nem sértve, mert tudta, hogy a nyelv géniusza olyan, mint egy különös fonalszál: az egész nyelv szövedékén végigfut, s azáltal érezteti magát, hogy egy nyelvet egyéb nyelvektől megkülönböztet. S így a nyelv egyik legféltőbb kincse, egyik legfőbb dísze a nemzetnek, s a nemzeti léleknek igen szép képe, mind hív fenntartója s ébresztője.

Vádolták s vádolják Kazinczyt nyelvrontással sokan, de nincs igazuk! Kazinczy tudta, hogy a magyar nyelv bányáiban sok arany van, és nemes arany. A magyar beszéd első érdeme abban áll, hogy az magyar beszéd. Minden nyelvnek megvan a maga saját színe és saját szólásai, frázisai, és éppen ezek teszik a nyelvek fő szépségeit. Ezért a nyelv saját erejét kell kifejteni, hogy beszédünkben a magyar szín legyen a fő szín. Kazinczy volt az egyik legnagyobb, leghívebb barátja a mi minden élő nyelvek közt legszebbé válható nyelvünknek.

Hogy is mondta a mester? Rajtunk áll, barátim, hogy héroszai legyünk a nyelvnek. S ekképpen rajtunk áll az is, hogy nyelvünk meséje hőstörténet lesz-e a nyelvek nagy történetében.

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap