Konkrét segítség Biszkunak és az ügyészeknek

Prof. Dr. Bokor Imre, cs, 05/15/2014 - 10:50

 

 

 

TISZTELT ÉRINTETTEK ÉS TISZTELT OLVASÓK!

A Magyar Justitia Bizottság (halaszthatatlan) emberbaráti kötelességének eleget téve, ezúton nyújt hiteles segítséget az amnéziában szenvedő Biszku Béla elvtársnak és a Biszku ügyben dolgozó - hezitáló - ügyészeknek.

Véleményünk szerint, nem nézhetjük közömbösen Biszku vergődését, házi őrizetben tartását,- és az ügyészek tétovázásra utaló (Időt húzó) tevékenységét!

Segítségünk önzetlen, és semminemű köszönetre vagy tiszteletdíjra nem tartunk igényt. Meggyőződésünk, hogy az alább olvasható, eredeti okmányból átvett anyag, az érintetteknek nagy segítséget nyújt, és az MJB-t nem érheti az a vád, hogy elfogult az egyik vagy másik fél irányában.

 

KIVONAT AZ MSZMP PB 1957. DECEMBER 10-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

1/ KÁDÁR JÁNOS ELVTÁRS A „BÜNTETŐPOLITIKÁNK” (Sic! ) EGYES KÉRDÉSEIRŐL C. JELENTÉSHEZ KAPCSOLÓDVA LESZÖGEZTE:
„1956 novemberében még 1600 fasisztát a másvilágra lehetett volna küldeni, 1957 januárjában már kevésbé”. (Sic!

2/ BISZKU BÉLA ELVTÁRS:
„Mi Nezvál igazságügyi-miniszter elvtárssal kaptuk korábban a PB-től a megbízást a jelentés elkészítésére, mert túlzsúfoltság van a börtönökben és az ellenforradalmi szervezkedés bűnöseinek felelősségre vonásánál sok az enyhe ítélet és viszonylag kevés a fizikai megsemmisítések száma….

Az én részemről már korábban felmerült, hogy ellenforradalmi bűncselekményeket elkövetők felelősségre vonását illetően sokkal többet lehetett volna elítélni…(Sic!), ezenkívül néhány ügyben magam is utána néztem az ítéletek jellegének. Beszéltünk Nezvál és Szénási elvtárssal erről…, Az első írócsoport ítéleténél, valamint a munkástanács elnökségi tagjának a felelősségre vonásánál is sokkal többet lehetett volna adni.(Sic!)

Személyesen ellenőriztem a munkát és magam megállapítottam,(Sic!) hogy vannak olyan ügyek, ahol a vizsgálatnál is liberalizmus tapasztalható.

A kispesti ellenforradalmi szervezkedők ügyében utasítást adtunk (!), hogy ezen változtatni kell, és szigorú ítéleteket kell javasolni.”

VAGYIS: Az MSZMP PB megbízást ad a kiválasztott tagjainak, azok jelentést készítenek, megbeszélik, majd végrehajtatják azzal az illetékes belügyminiszterrel, aki egyben PB tag is, akiben már korábban felmerült, hogy sokkal többet lehetett volna elítélni és többet lehetett volna adni! (Sic!) Biszku aktív bolsevikhoz méltóan, „öntevékenyen” ellenőrzött és utasítást adott, meg sem várva az MSZMP PB döntését.

Reméljük, hogy segítettünk Biszkunak múltja felidézésében és nem kell minden kényesnek tűnő kérdésre “nem emlékszemet” mondania, továbbá segítettünk az ügyészeknek is, mert kívülről szemlélve az az érzésünk, hogy ez az okmány is elkerülte a figyelmüket.

 

Lejegyezte:

Prof. Dr. Bokor Imre

az MJB elnöke

 

 

 

 

 Magíar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap