Lélekben együtt volt Szent István régi országa (Kárpáti Igaz Szó)

Szerkesztő A, cs, 08/25/2016 - 00:20

 

 

 

 

 

 

A kárpátaljai magyarság ünnepségsorozattal méltatta államalapító királyunk emléknapját. A teljesség igénye nélkül készült összeállításunkat ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Csak egymásra és az anyaországra számíthatunk

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Beregszászi Járási Szervezete 19-én méltatta a magyar államalapítás emléknapját a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban. A helyi görög katolikus templomban tartott szent liturgiát követően a résztvevők az emlékparkba vonultak, ahol Bakancsos László, az UMDSZ általános alelnöke köszöntötte az egybegyűlteket.

A himnuszok elhangzása után Ferenci Attila, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésze Wass Albert a Bujdosó imája című versét szavalta el, majd Zubánics László, az UMDSZ elnöke tartotta meg ünnepi beszédét.

– Amikor a mai napra készültünk, többen megkérdezték, miért kell kettéválasztani a honfoglalás és az államalapítás ünnepét. Mi, kárpátaljaiak, Bereg-vidéki magyarok sokszor elfeledkezünk azokról a fontos helyekről, azokról a mitológiai kapaszkodókról, amelyek a kárpátaljai magyarságot ehhez a földhöz kötik. Ahogy Verecke minden Kárpát-medencei magyar szívében ott van, és ahogy Munkács vára is, úgy el kell helyeznünk a tiszacsomai honfoglalási emlékhelyet, az egykori temetőt és települést azoknak az emlékhelyeknek a sorába, amelyek a Kárpát-medence számára fontosak – mondta a politikus.

– Közösségünk szempontjából egyetértés és közös fellépés szükséges. Mi, kárpátaljai magyarok csak egymásra, és az anyaországra számíthatunk, támaszkodhatunk. Arra az anyanemzetre, amelynek mi valamennyien tagjai vagyunk. Bár a határok elválasztanak bennünket, mi a magyar nemzet tagjaiként hajtunk fejet honszerző őseink emléke előtt.     

Kovács Vilmos Verecke című költeményét Nagy Dezső, a Beregszászi Magyar Gimnázium diákja mondta el. A szavalatot követően Iván Gábor görög katolikus parókus szólt a megjelentekhez. Elmondta, összetart bennünket magyarságunk, nemzeti érzületünk. De keresztény emberként ugyanígy kell örvendeznünk, hogy katolikusok, reformátusok, anyaországbeliek és kárpátaljaiak nagyon jól meg tudjuk érteni egymást.

Az ünnepségen a tiszacsomai műkedvelők előadásában néptánc-összeállítást láthattunk. A rendezvény koszorúzással és a Szózat közös eléneklésével ért véget.

Az országos szövetség is ünnepelt

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség az államalapítás és Szent István király ünnepe alkalmából augusztus 20-ára Tiszacsomára szervezett ünnepséget, lévén, hogy az itteni görög katolikus templomban őrzik Szent István király ereklyéjének egy darabkáját (ebből kifolyólag a templom második titulusa Szent István). A nagyszámú papi részvétellel megtartott mise keretében Levcsenkó Róbert esperes-helyettes tartott prédikációt. Szent István népéhez szólva sajnálatának adott hangot, hogy napjainkban egyre kevesebb keresztelőben, s egyre több temetésnél kell az egyháznak közreműködnie.

A mise ünnepi körmenettel zárult, majd a jelenlévők átvonultak az emlékparkba, Szent István király szobrához.  Bakancsos László alelnök köszöntötte a meghívott vendégeket: dr. Bodnár Zsolt konzult, Petruska Istvánt, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatás elnökét, Horváth Lászlót, a Beregszászi Járási Tanács alelnökét, az UMDSZ Beregszászi Járási Szervezetének elnökét, Dánics Évát, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatás alelnökét, az UMDSZ alelnökét.

– Szent István király élete a haza életének csak egyetlen pillanata volt. De mégis micsoda pillanat! Az egész nemzet életét és sorsát meghatározta négy évtizedes uralkodása alatt. Mit is tett ő? Mi az a mű, amelyet évről évre megidézünk augusztus 20-án? A szent király feladata nem az volt, hogy új nemzetet hozzon létre – ezt az ősök már előtte megtették. Nem az volt a feladata, hogy új hazát hódítson meg – ezt a feladatot nagyapái már elvégezték. Neki otthont kellett teremtenie ebből az országból a nemzete számára. Olyan otthont, amely kellőképpen biztos, és véd a külső és belső ellenség ellen, amely nemcsak a túléléshez, hanem az építkezéshez, a gyarapodáshoz szükséges feltételeket is biztosítja – fogalmazott Zubánics László, majd hozzátette, nekünk, kései utódoknak az a rendeltetésünk, hogy megvédelmezzük mindazt, amit Szent Istváni-útnak nevezhetünk.

Iván Gábor görög katolikus parókus Szent Istvánra, a „jó pásztorra” emlékezett, aki, akárcsak Jézus Krisztus, képes volt nyájának minden tagjáért kiállni. A szent király fiához, Imre herceghez intézett Intelmei révén fogalmazta meg azokat az erkölcsi normákat, amelyeket fontosnak tartott maga, családja, nemzete számára, s amelyek nagy része ma is aktuális.

Öt város összefogása

Szép hagyománnyá vált, hogy államalapító Szent István királyunk ünnepén megszelik az új búzából készült kenyeret. Negyedik éve, hogy Beregszász csatlakozott az öt város (rajta kívül Szolnok, Sepsiszentgyörgy, Zenta, Révkomárom) összefogásából létrejött Kárpát-medence kenyérünnep rendezvényhez. Az öt helyszínen párhuzamosan Szent István-napi szentmisével és kenyérszenteléssel ünneplik Szent István király napját. Televíziós híd segítségével a központi helyszínen, Szolnokon mind az öt város bekapcsolódott a nap folyamán, így Beregszászból is tudósításra került sor a Tisza TV és a Pulzus Rádió közreműködésével.  Beregszászban az ünnepség a Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus plébániatemplomban Szent István-napi szentmisével kezdődött. 

Az ünnep jelképe a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyér, ami az életet, a megélhetést és az otthont szimbolizálja. Az új lisztből készült kenyér az ünnepi asztal ékessége lett, és jelképévé vált az államiság ünnepének. Ennek felelevenítéseként Molnár János plébános megszentelte a Szent István-napi kenyereket. A szolnoki rendezvényen a Beregszászi Szerb Pékség képviselte a várost, mely segített a rekord nagyságú, 300 kg-os Kárpát-medence kenyere megsütésében.

Ungváron folytatódott a hagyomány

A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet a történelmi egyházakkal közösen a sokéves hagyományhoz híven az ungvári vár belső udvarában méltatta államalapító szent királyunk napját. A vártnál valamivel kevesebb érdeklődő mellett méltóságteljes rendezvénynek örülhettek a megyeszékhely magyarjai.

A megjelenteket Farkasné Bőcs Judit, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja köszöntötte, majd Zubánics László, az UMDSZ elnöke mondott ünnepi beszédet. Marcsák Gergely költő a magyarság jövőjéről alkotott gondolatait tolmácsolta. Végül Pogány István atya megáldotta az új kenyeret, melyet a résztvevők is megkóstolhattak.

Az esemény záróakkordjaként  a Magyar Melódiák kamaraegyüttes az ünnephez méltó számokkal szórakoztatta a publikumot.

Jótékonykodtak Sislócon

Immár harmadik alkalommal került sor Sislócon a görög katolikus egyházközség szervezésében Szent István- napi ünnepségre, melyen a helyiek és a környező falvakból érkezők nagy számban vettek részt.

A megnyitót követően a főtisztelendő atyák megáldották az új kenyeret, melyből mindenki fogyaszthatott. Ezután kezdetét vette az egész délutános programsorozat, rengeteg szórakozási lehetőséggel.

A rendezvény zárásaként egy 13 éves csontvelő-átültetésre szoruló beteg kisfiú megsegítésére irányuló jótékonysági koncertre került sor, melyen a környező falvakból érkező ének- és tánccsoportok léptek fel, olvasható a sislóci görög katolikus egyházközség közösségi oldalán.

Születésnap Tégláson

Az ungvári járási, alapításának 230. évét méltató  Téglásnak első királyunk a védőszentje. Így az új kenyér ünnepe mellett születésnapi falunapot is tartottak. A rendezvénysorozaton képviseltették magukat a helyi érdekvédelmi szervezetek képviselői, de Kárpátalja határain túlról is érkeztek vendégek. Magyarországról az azonos nevű Téglás városából, Felvidékről pedig Kaposkelecsény polgármestere látogatott el a településre.

A rendezvényen különböző, gyerekek és felnőttek számára egyaránt kialakított programok várták az oda ellátogatókat, mint például rajzverseny, gyöngyfűzés vagy üvegdíszítés. Szerephez jutottak a magyar művelődés zászlóvivői is, a Rózsa népdalegyüttes, a Napsugár Színházcsoport, az Orchidea néptáncegyesület és az Eszterlánc gyermekcsoport. Rajtuk kívül képviseltették magukat az ének-zene kedvelői: a Csalogány asszonykórus, illetve a Szóló együttes.  Ignácz Mária, az ünnepség fő szervezője pedig átvehette Jackiv Tibor járási képviselőtől és Balogh Líviától, a KMKSZ ungvári járási középszintű szervezetének elnökétől azt a három citerát, amivel elmondása szerint az egyik álma valósulhatott meg. Ennek örömére a Citera zenekar a frissen kézhez kapott hangszereken eljátszott somogyi népdalokkal szórakoztatta az egybegyűlteket. A szervezők az új kenyér ünnepéről sem feledkeztek meg. Ünnepélyes keretek között a történelmi egyházak képviselői megáldották a település kenyerét. A fellépők parádés műsorszámait a Nyíregyházáról érkezett Full Rock Band koronázta meg.  

Falunap és új kenyér

Új kenyér ünnepével egybekötött falunapot tartottak Tiszaújhelyen. Az eseményre a környező falvakból is érkeztek érdeklődők. Az eseménydús napon mindenki megtalálta az ízlésének megfelelő kikapcsolódási lehetőséget.

– Az ünnepség kenyérszenteléssel vette kezdetét – tájékoztatta lapunkat Bátori Lívia szervező. – Majd énekesek, a helyi művészeti iskola növendékei, a kultúrház táncosai, a nagyszőlősi árvaház lakói, a Csalogány nyugdíjas kórus, a Sodró együttes stb. szórakoztatott. Az iskola udvarán zajlott alkalmon tombola is volt. A főnyeremény egy plazmatévé volt. A koncert után utcabált tartottak. A Fortuna együttes adta a talpalávalót.

 

 

 Színpompás műsor Hmelnickijben

Államalapító királyunkra, nemzeti ünnepünkre, a keresztény magyar államalapítás és a magyar állam ezeréves folytonosságára emlékezett a Szent István Magyarok Szövetségének (az UMDSZ kollektív tagszervezete) tagsága augusztus 20-án Hmelnickijben. A városi parkban szervezett ünnepségre a kis magyar közösség kiállítással, ünnepi műsorral készült (néptáncokat mutattak be, mazsorettcsoport és fúvós zenekar hívta fel a helyiek figyelmét a magyarság ünnepére). A kiállítási tárgyak között a magyar népi kultúra, a csodálatos népviseletek ugyanúgy feltűntek, mint az egyesület történetét, tevékenységét bemutató fotókiállítás. Az ünnepsége több száz fős közönség volt kíváncsi. Megjelent Olekszandr Szimcsisin, Hmelnickij város polgármestere is, aki köszöntötte a magyar közösséget nemzeti ünnepünk alkalmából. Mint Szikora Attila elnök elmondta, amikor létrehozták az egyesületet, úgy vélték, az államalapító szent király nevénél méltóbbat nem tudnának találni. A hmelnickiji kis közösség igen aktív, részese minden eseménynek a városban. Ezt a munkát a közelmúltban Magyarország Kijevi Nagykövetsége is elismerte.

 

kiszó

Forrás: Kárpáti Igaz Szó, 2016.08.22. 16:14:34

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap