Levelezés a médiával 15/21

Kenessey Csaba, cs, 04/19/2012 - 00:01

 

 

 

 

Aggodalom és reménység 1990 - 1998 

 

 

Folytatás  

 

 

Göncz Árpád

Köztársasági Elnök úrnak

Kossuth tér 3-5

H-1055 Budapest

 

 

 

Thalwil, 1997 szeptember 24

 

 

 

Tisztelt Elnök Úr!

Kedves Árpád!

 

Örültem a találkozásnak a zürichi Kunsthausban. Sajnálom, hogy nem jutott alkalom a minket itt foglalkozató kérdések feltételére, a látogatás sűrű programja erre nem adott alkalmat.

 

Felteendő kérdéseimet ezért Török alezredes úrnak adtam át és kértem a válasz megküldését. Sajnos a mai napig ez hozzám nem érkezett meg.

 

Igen fájlaljuk azt, hogy a magyar kormány továbbra is kirekeszti azokat az állampolgárokat alkotmányban is biztosított választási jogaikból, akik külföldön élnek. Ezen eljárásmód ellentétben van az 1990-ben Magyarország által is aláírt KSZE-dokumentummal, melyben az aláíró országok kötelezik magukat állampolgáraik demokratikus jogainak gyakorlása biztosítására. Érthetetlen számunkra ezen kirekesztő eljárás, mivel a nemzetközi gyakorlatban lassan Magyarország egyedülállóvá válik, ha csak a volt kommunista befolyás alatt álló országokat nézzük, Oroszország, Ukrajna, Románia stb. mint lehetővé teszik állampolgáraik választási joggyakorlatát, leadhatják szavazatukat a megfelelő nagykövetségeken.

 

Nyugati államokban a külföldön élő állampolgárokat minden eszközzel igyekeznek hazájukhoz kötni, az otthoni életbe bevonni. Olaszország például választások idején ingyenes különvonatokat biztosít a Svájcban élő állampolgárainak ahhoz, hogy részt vehessenek a szavazáson, élhessenek ugyancsak alkotmányilag biztosított jogaikkal.

 

Mivel – amint kifejtetted beszédedben – Svájctól sokat tanulhatunk, mellékelem a zürichi Tages Anzeigerben megjelent olvasói levél másolatát, amelyben egy Sarasotában (Florida) lakó svájci állampolgár köszöni volt lakóhelye elöljáróságának támogatását abban, hogy idejében megküldik neki a szavazási témákat és a szavazó lapot, melyet postán visszaküldhet. Egy ország így is viszonyulhat állampolgáraihoz. Mi csak ”fapados” állampolgárai vagyunk hazánknak, azok, akik az 56-os forradalmat követő években az országért és annak lakóiért kiállt, mindent elkövetett, hogy hazánk felszabaduljon, hogy a bebörtönzötteket kiengedjék stb.

Érthetetlen továbbá már csak azért is, mert a Konferencia 2000-re meghívott híressé vált és külföldön nagy eredményeket elért hazánk fiait a kormány tanácsadásra ugyan meghívta, de állampolgári jogaikat ők sem gyakorolhatják.

 

Több mai magyar politikus ígérte ezen tudathasadásos állapot megszüntetését, így pl. Gál Zoltán is, eddig azonban semmi sem történt.

 

Ez ügyben már fordultam az Alkotmánybírósághoz jogorvoslatért, sajnos ott is elutasító választ kaptam. Ezek után nem marad más lehetőségem, be fogom a Magyar államot Strassbourgban perelni..

 

Mielőtt ezt a lépést megtenném, Hozzád fordulok, mivel a magyar jogállamiság őre kell hogy légy. Ezt az egész országot megszégyenítő eljárásmódot a legrövidebb időn belül kellene megszüntetni, ez is hozzá tartozik Magyarország európaiasodásához. A megkülönböztető, kirekesztő bánásmód sem nem demokratikus, sem nem európai tradíció, igen rossz emlékeket kelt fel bennünk és mindazokban, akik történelmünk sötét múltját megélték. Ideje lenne ezt a szégyenfoltot egyszer s mindenkorra megszüntetni. A demokrácia azzal válik demokráciává, hogy mindenki, az államapparátus, a kormány is betartja.

 

Remélve megértésedet és határozott állásfoglalásodat tisztelettel üdvözöllek:

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 Kenessey Csaba 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap