Mádl Ferenc Emléknap

Szerkesztő A, k, 01/29/2019 - 00:08

 

Dr. Mádl Ferenc Köztársasági Elnök

(1931-2011)

 

Dr. Mádl Ferenc kiváló jogtudós, neves professzor, köztársasági elnök, mindig kiállt a jogegyenlőség, az emberi méltóság védelme, a szegények, a hátrányos sorsúak és elesettek mellett. Bölcs, tapasztalt, haza- és magyar szerető volt, mindig az ország javát szeme előtt tartva döntött. A keresztény értékek elkötelezett híveként szolgálta nemzetét határon innen és túl. Így válhatott az 1990 utáni Magyarország egyik legelfogadottabb személyiségévé.

 

Mádl Ferenc 1931. január 29-én született a Veszprém melletti Bándon. Szülei földművesként dolgoztak, édesapja művelt, olvasott ember volt. Hat testvérével együtt a szülői házban szívta magába az erkölcsi tartást, a tudományos műveltség iránti igényt. 

 

Az egykori veszprémi piarista diák hosszú évekig képezte magát, fáradhatatlanul tanult, hogy jó jogásszá válhasson. Évtizedeken át publikált, oktatott, egyetemi professzorként jogásznemzedékeket nevelt.

 

Egyetemi, valamint tudományos szervező és közéleti tevékenysége rendkívül sokrétű.  Hosszú évekig polgári jogot és összehasonlító nemzetközi magánjogot oktatott, az ő kezdeményezésére alakult meg a Nemzetközi Magánjogi Tanszék, melyet ő is irányított. Ettől fogva kollúziós jog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga állt érdeklődésének középpontjában. Ezen felül úttörő szerepet vállalt az Európai Közösség gazdasági jogának megformálásában, hazai meghonosításában. Kiemelkedő tudományos teljesítményét bizonyítja, hogy több mint kétszáz tanulmányt, és 20 szakkönyvet publikált magyarul és különböző idegen nyelveken.

 

Így vélekedett Mádl Ferenc a köztársasági elnöki feladatok ellátásáról:

"Ha az államfői erényeket próbálom számba venni, akkor Szent István intelmeitől kezdve számos írásra gondolok, mely a közjogról, az etikáról szól, valamint arról, hogy az államfőnek alázatosan kell viseltetnie az ország dolgai iránt. És akinek egyben bölcsen át kell tudni tekinteni az ország gazdasági, kulturális, politikai érdekeit. Tisztelnie kell az emberek szabadságjogait, a különböző intézmények jogosítványait, amelyek mellett az államfőnek fontos kiegészítő, kinevező, aláíró szerepe van. A köztársasági elnöknek alkotmányos kontroll-, a köz érdekeit védő feladata is van. Meg kell találni a harmóniát az intézmények szerepe és a köztársasági elnök jogosítványai között. Nyilván ezt csak gyakorolva lehet elsajátítani, de előfeltétel egyfajta lelki alapállás…”

 

2000 nyarától, államfővé választása után szolgálatát egyszerűen, méltósággal teljesítette, megfogalmazott feladatát pontosan megvalósítva. 2011-ben bekövetkezett haláláig megmaradt vallásos kereszténynek, szerény férfinak, művelt és tudós jogászprofesszornak, erkölcsös politikusnak.

 

Teremtője váratlanul, 2011. május 29-én, nyolcvanévesen szólította magához. Sírja a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben (Kerepesi temető) 28-as parcellájának első sor 40. sírhelyén található.

 

Egész életében hű maradt Jézus Krisztushoz, a Katolikus Egyházhoz, a keresztény értékekhez. Mádl Ferenc kiemelkedően fontosnak tartotta az egész magyar nemzet sorsát, országhatáron innen és túl egyaránt. 

 

Sokat munkálkodott azon, hogy a kommunista diktatúra által erkölcsileg és szellemileg lerombolt országból egy "új" Keresztény Magyarország sarjadjon. Hivatali évei alatt és azt követően is folytatta a küzdelmet a politikai pártok közötti béke megteremtéséért, és hogy a politikai megnyilvánulások stílusa "egy keresztény országéhoz" méltó legyen.

 

Dr. Mádl Ferenc köztársasági elnökként megteremtette a legmagasabb magyar közjogi méltóság iránti tiszteletet és bizalmat. Nemzetünk jelképeként sokat tett azért, hogy országunk elismerését, tiszteletét az egész világon erősítse. Életével és munkájával példát mutatott Isten és hazaszeretetből.

 

 

Felber Zsolt

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap