A Magyar Kultúra Napja

Szerkesztő A, k, 01/22/2019 - 00:12

 

 

 

 

 

 

 

 

Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját, mert Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Himnuszát. Annak a versnek a születésnapja tehát ez a nap, mely később – Erkel Ferenc zenésítette meg 1844-ben – nemzeti imádságunk lett. 900 évet tekint át a költő, sorra veszi történelmünket, s fájó hangon szól legnagyobb bűnünkről: ”Hányszor támadt tenfiad/Szép hazám kebledre,/S lettél magzatod miatt/Magzatod hamvvedre!” Mert a legnagyobb veszély nemzetünkre a belső viszály, a magyarságon belüli széthúzás-gyűlölködés. Mélyről fakadó fohász ez a vers az Istenhez, aki igazítja a népek sorsát; s a bűnök-kínok, a fájdalmak-szenvedések, a dicső tettekkel és gyötrődéssel teli évszázadok után egy boldogabb jövő sejlik fel. A magyarság megbűnhődte már nemcsak a múltat, hanem a jövendőt is – jöhet hát egy új, békés és termékeny korszak. Ám ehhez cselekedni kell, hiszen e nélkül, erkölcs és hazaszeretet nélkül nemzethalál vár. A Zrínyi második énekében így jajdul fel a költő: „És más hon áll a négy folyam partjára,/Más szózat és más keblű nép;/S szebb arczot ölt e föld kies határa,/Hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép.” De bízzunk, reméljük! Nemcsak idegen nép lehet ez a más nép, hanem a lelkében-szívében új életre támadó magyarság, egy megújult magyar nemzet, egy olyan nép, melynek tagjai szeretik a hazát, s együtt építik a jövőt. Kölcsey Himnusza mélyebben megérthető, ha egyéb műveit is olvassuk. A Nemzeti hagyományokat, melyben a nemzeti önismeret alapfeltételének tekinti múltunk megismerését, a Parainesist, melynek minden sora útmutató egy erkölcsös magyar élethez. Kölcsey „tiszta szellemiség és személyesített erény” volt, ezt írta róla Kossuth Lajos. Életének középpontjában a haza állt: a haza minden előtt. A magyar nyelv, az örökváltság, a művelődés mellett tett hitet; költészet folyamatosan érlelte-csiszolta, önmagát művelte, s szomorú, magányos életét a közösség: szeretett népe szolgálatába állította. Történelmünk nagyjai nyomok számunkra a világban, nyomok, melyeket követve önmagunkhoz juthatunk el, melyet követve önmagát ismeri meg jobban a nemzet. „Hass, alkoss, gyarapíts…” – írta Kölcsey, mert tudta: az igaz hazaszeretet mindig cselekvés.

 

 

 

Nyiri Péter

igazgató

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap