A Magyar Nyelv Napja

Szerkesztő A, h, 04/23/2018 - 00:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 óta november 13. a magyar nyelv napja, mert 1844-ben az Országgyűlés ezen a napon, a II. törvénycikkben nyilvánított államnyelvvé a magyart – a törvényhozás, a hivatali ügyintézés és az oktatás nyelve magyar lett. E hosszú küzdelem gyümölcse ért be ekkor, Bessenyeiék, Kazinczyék kezdték meg az utat, melyen az utolsó lépéseket a reformkor nagyjai tették meg. Ezen a napon az anyanyelvi szervezetek felhívják a figyelmet az anyanyelv fontosságára, bemutatják tevékenységüket, beszélnek arról, ami mindenki számára természetes, olykor mégsem törődünk vele eléggé – a magyar nyelvről. Ezen a napon mindenki megállhat egy percre, hogy elgondolkozzék anyanyelvéről és ezáltal önmagáról… Édes anyanyelv… valóban, ízlelhetünk bármilyen más nyelvet, a legédesebb zamata számunkra a gyönyörűséges magyar nyelvnek van. Mert a világ, a mi világunk van benne. Tükör a nyelv, melyben saját létezésünk tárul fel előttünk: önmagunkat látjuk. Hol üdén-dallamosan, csengőn-bongón szól hozzánk, máskor andalító titkokat búg, olykor szigorú, majd szelíd, simogató-bizsergető, szavakkal szerető a szépséges anyanyelv. A hely, ahová születünk, idővel sajátunkká lesz, és meghatározza gondolkodásunkat, érzéseinket. És az anyanyelv, mely a helyhez és közösséghez kötődik, szintén elválaszthatatlan részünk lesz. Csakis anyanyelvemben-kultúrámban lehetek európai, csakis gyökereimből táplálkozva, anyanyelvemben-kultúrámban bontakoztathatom ki önmagamat teljesen, mert anyanyelvem-kultúrám által ismerhetem meg legteljesebben a világot. Európa hasznára akkor lehetek, ha önmagamat megvalósítva állhatok szolgálatára – ezt pedig leginkább saját közegem, lelki-szellemi otthonom segíti. Ezért létfontosságú a nemzetállamok megmaradása, s ez, a hazaszeretet és a hazamegtartás meggyőződésem szerint kötelességünk. A nyelvnek csinosítása, tökéletesítése minden embernek kötelessége, az emberi tökéletesedéshez a nyelvmívelés szükséges, vallotta Teleki József, az Akadémia (akkor: Magyar Tudós Társaság) első elnöke a 19. század első felében, és ez a megállapítás ma is érvényes. Ma azonban nyilvánvalóan mások a feladatok, mint Kazinczyék korában. Akkor nyelvújításra, nyelvmívelésre volt szükség, a cél egy vágyott nyelvi minőség elérése volt. Ma ez a nyelvi minőség adott. Ezért napjainkban ennek megőrzése a feladat.

 

 

 

 

 

Nyiri Péter

igazgató

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap