A magyar nyelvről magyaroknak 3/6

Szerkesztő A, cs, 06/14/2018 - 00:07

                                        

 

 

A KÍN SZÓ JELENTÉSE

MOTTÓ: A magyar nyelv különlegességét csupán az adja, hogy ez a nyelv őrzite meg legeredetibb állapotában az egykor még közös ősnyelvet, míg a többi nyelvek sokkal jobban eltávolodtak már tőle. De a közös eredet lépten-nyomon kimutatható.

 

A kín szó gyöke a CzF szótár szerint in. In mozgást jelent, szám-os szó gyöke: inal, indul, ing, inog, ingadozik stb. In h előhanggal: hinta, himbál, hintó, hínár stb. E hin, hín h-k átmenettel: kín. Ebből következik a kín azon jelentése, mely szerint: „nagy testi szenvedés, mely a testet gyötri, és szüntelen nyugtalanítja (CzF)”. Itt a szenvedő ide-oda mozgásáról van szó, a szenvedésre legjellemzőbb a vergődés. A szenvedő ember amikor kínlódik: ide-oda mozog, vergődik. Kín, kínlódás: mozgékonyság, nyugtalanság, vergődés. Aki ezt előidézi: kínzó, aki elszenvedi: kínlódó. Végső elemzésben kínzó eszköz: nyugtalanító eszköz.

E kín szó a töve az ógörög kori kinészisz [κίνησις] szónak, mely jelentése: megmozdulás, mozgás, mozdítás. A szó felbontva: kín|észisz = kín|ozás: mozgatás, nyugtalanítás. Teljesen pontos a kínozás és a kínézisz azonossága, ugyanis a szórészek jelentése: kín = kín, -észisz = -ozás, mint pl. ógörög porth|eszisz = porty|ázás, nóm|észisz = nyom|ozás.

Kinetikus: kin|et|ikosz [κίνητικός]: mozgató, izgató, serkentő valamire. A kinet|ikosz szó -ikosz végződése is megvan még: -ikás,  -ékos, pl. verít|ékes, takar|ékos. A kínészisz a végző sz nélkül: kínészi. Ebből lett torzított kiejtéssel kéneső, a higany régi neve. Ám ez teljesen hibás magyarítás, a kínészi-nek semmi köze a kén és az eső szóhoz. Kinészi azonban joggal lehet a higany neve, hiszen a higany legfeltűnőbb jellemzője éppen a mozgékonyság.

Szintén a kín, mint ingadozó, ide-oda mozgó a könnyű szó alapszava. Kínű az ógörögben: ingadoz.

Itt megemlítendő még az angol cin|em|a, azaz kín|ém|a szó. Ennek szótöve ugyancsak kín, vagyis mozgás, miáltal joggal lehet a mozi, mozgókép neve.

Telekinesis. Tele = túl, v-vel távol, tehát telekinésis: távolkínozás, azaz távol mozgatás, bővebben: távolról mozgatás.

 

Folytatjuk

  

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap