A magyarok útja (Egy orosz változatról)

Bilecz Ferenc, cs, 11/16/2017 - 00:12

 Az orosz császári földrajzi társulat közleményeinek IX. kötetében megjelent K. J. Grot (1853-1934) szlavista történész „Bíborban született Konstantin híradásai a szerbekről és horvátokról, valamint ezek balkáni letelepedéséről” című írása. Az egyik utolsó munkájához, melynek címe: „Моравия и Мадьяры с половины IX до начала X века“, Nyikolaj Jakovlevics Danyilevszkij (1822-1885) szlavofil orosz író, levélben írt kritikát.

Ezekből összeállított kivágásokat, valamint Ryzskov. L. N. (Рыжков Л.Н.) BOLESMIR.ru-ban (2008-06-21 00:13. No. 124.) megjelent hozzászólását tartalmazza a 2014-ben kiadott „A magyarok útjáról az Uráltól Levédiába” című könyv. Szerző: Danyilevszkij N. J. és Grot K. J. Kiadó: Direkt-Media. Moszkva, 2014. 28. old. /Данилевский Н. Я.,Грот К. Я.: О пути Мадьяр с Урала в Лебедию/.

A könyv elején – mintegy bevezetésképp – L. M. iniciáléval ellátott magyarázatát olvashatjuk, Danyilevszkij N. J. és Grot K. J. észrevételei címmel. (Заметки Н. Я. Данилевского и К. Я. Грота). L. M. ebben elismeri, hogy Grotnak nem sikerült teljes mértékben meghatározni a magyarok vándorlási útvonalát, csak nagyvonalakban adja meg az Uráli őshaza (Biarmia) – Levédia – Etelköz irányt. Erre reagál számos -- a gyakorlati életből vett – példával Danyilevszkij, bizonygatva, hogy a sztyeppei útvonalon kívül más reális lehetősége nem volt a magyaroknak. Érdekes magyarázattal szolgál a Lebédi név kialakulásának motivációira vonatkozóan is. A föllazított földet különösképpen kedvelő nagyméretű paréj (laboda) ugyanis, a kurgánokat létrehozó magyarok telephelyén feltűnően viríthatott még akkor is, ha a környéken minden kiszáradt. Ez a látvány a szlávnyelvű helybélieket arra ösztönözhette, hogy Lebédiának nevezzék el azt a területet, ahol a magyarok megszálltak. Bölcsen megállapítva, hogy a lebedának semmi köze sincs a lebegyhez! http://szavakjelentese.blog.hu/2017/10/21/levedi_a_hattyu_vajda

Megismerve a könyv tartalmát, úgy gondoltam, hogy ha ez a 19. századi vita a mai szláv utódokat érdekli annyira, hogy könyvet adtak ki róla 2014-ben, talán a magyar olvasó számára is tartogathat olyan ismereteket, amelyeket érdemesnek tart elolvasni. Aktualitását csak fokozza, hogy Türk Attiláék ebben a témában (is) tettek jelentős felfedezéseket a helyszínen. (A könyv szkennelt változata az Interneten elérhető). Az alábbiakban csak részleteket emelek ki az irományból, hozzáfűzve saját véleményemet, amelyet -- legtöbb esetben -- esszéimben már kifejtettem. http://bilecz.blog.hu/2016/07/11/kettos_honfoglalas

Grot elképzelése a magyarok 8-9. századi vándorlásáról Biármiából – amely az Északi-Dvina, Káma folyó és az Urál hegység által közrezárt területet jelentette – nagyjából megfelelt a 20. században általánosan elfogadottnak számító elméletnek. Az utat Levédiáig (amelyről csak azt tudjuk, hogy a kazárok földje mellett volt) úgy képzelte el, hogy az É-D kereskedelmet lebonyolítók folyami útvonala mentén húzódhatott. „…когда Мадьяры, решились покинуть свою родину и искать новых жилищ, они не могли избрать иного пути, как по Каме и Волге на Оку, и вверх но Оке – к верховьям Дона (т. е. давно знакомый им торговый путь к Хозарам). На Оке им впрочем предстоял выбор, ибо путь раздваивался: один шел перевалом на Дон к Хозарам, другой – на Десну и Десною в Днепр к днепровским Славянам. Мадьяры, как увидим сейчас, предпочли первый из них”. /„Моравия и Мадьяры“ К. Я. Грота, стр. 206 217./

Pontosan ezt cáfolja meg Danyilevszkij, mondván, hogy egy nagy tömegű (szerinte százezres nagyságú), nomád életmódot folytató közösség vándorlásának ez nem felel meg. Érveit így összegzi: 1.) Útközben nincs mit enni. 2.) Nem csak lóháton, de gyalogos 80-100 000-es tömeggel ezen az úton nem lehet haladni. 3.) Levédiába érkezéskor nincs mit enni. 4.) 70 év sem elegendő arra, hogy megnöveljék az állatállományt, szaporítsák azt és, hogy vadászokból nomád vándorlókká legyenek.

Számomra azért érdekes kettőjük vitája, mert abban benne van a megoldás is! Minden – később ismertté vált – archeológiai, genetikai felfedezés ismerete nélkül is, megállapítható lett volna, hogy a kiindulási pont lett rosszul megválasztva. A magyaroknak az Urál környéke nem volt őshazájuk, és a Krisztus utáni időkben már nem a halászat-vadászat volt a fő megélhetési forrásuk, hanem a szükséges mezőgazdasági tevékenységgel kiegészített nagyállat tartás és a legeltetés. Ha ebből indultak volna ki – hamarabb eljutottak volna Etelközbe, melynek közelében Levédi harcosai már ismertek voltak. (Még a bizánci császár is hallott róluk!).

Hogy kerültek akkor Biármiába, vagy az Urálon túlra magyarok?

Hogy ne csak magamat idézzem, egy „helybéli” történész néprajzostól, M. Koszárjevtől (könyvének 42. oldaláról), kölcsönzök néhány mondatot: „A Nagy Ugor síkságtól délre, az erdős-sztyeppén túl, ahol – amióta a világ a világ – élt a délugor nép a magyá, ott terült el a tágas sztyeppe vidéke – ahol a nomád szarmaták legeltettek. Ők iráni akcentussal beszéltek, keverve a khorezmit és a szogdot. A szarmaták igyekeztek a közelükbe letelepíteni a magyákat és a gurokat. Nem elkülönítve a törzseket és nemzetségeket – egységesen szavíroknak nevezték őket”.

„A magyarok útjáról az Uráltól Levédiába” című könyvet oroszok készítették, oroszoknak. A végén „korunk hősének” L. R. Rüzskovnak a kommentje található, ami szó szerint megegyezik a fentebb említett L. N. Rüzskov 2008-as írásával. (L. N. Rüzskov meghalt 2015-ben). /L. N. Rüzskov a szerzője az „ О древностях русского языка” (Az orosz nyelv ősiségéről) című, 2002-ben kiadott könyvnek./ A nyelvész Rüzskov rávilágít az uráli őslakos és halász vadász problémára. Igaz, hogy rabló lovasnomád hordának nevezi a magyarokat – de hát ez nézőpont kérdése! Útjukat nem honkeresésnek, hanem területrablásnak tartja.

Ha a stílusát kicsit finomítanánk, sok igazság kerülne a felszínre. Pl. hogy a „honfoglaló” magyarok nem pár ezer fővel érkeztek mai hazájukba, hanem százezres tömeggel. („стотысячная орда”). Nem voltak „uráliak” sem! Lásd a zárómondatát: „Нет!!!!! Не уральцы это совсем. Не уральцы.”

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap