Meghátrálna a szlovák fiatalság egy esetleges fegyveres konfliktus esetén

Polszerkesztő2, cs, 02/19/2015 - 00:21

Azzal, hogy nem fognak fegyvert adott helyzetben, de otthon maradnak, azzal csak a saját esélyeiket rontják. Háborús helyzetben úgyanis még több felesleges vért (a „semleges” polgári/civil lakosság „gyáva” vére értelmezhetetlenné vállik és nem számít hősi vérnek a védelem doktrinájában) és plusz védelmi feladatot ró a becsülettel harcoló hazafiakra. Ami rontja az esélyeket, főleg egy ilyen kis ország esetében. Sajnos a liberális pacifista politikán kitenyésztett fiatalság hozzáállása egész kontinensünkön jellemző tendencia megfigyeléseink szerint. Mi – magyarok - abban bízunk, hogy az Isteni gondviselés megadja azt a kellő szikrát adott esetben, amitől felébrednek világbékés agymosott álmaikból fiataljaink és elődeikhez méltón kivívják Szabadságukat és Igazságukat becsülettel. Nos, lássuk a tényeket. Rekordot döntött az idén Szlovákiában azoknak a hadköteles férfiaknak a száma akik – törvény adta jogukkal élve – elutasították, hogy háborús helyzet esetén fegyveres katonai szolgálatot teljesítsenek.

A fegyveres katonai szolgálatot elutasítók számának meredek emelkedése az ukrajnai háborús konfliktussal és az annak esetleges továbbterjedéséhez kapcsolódó félelmekkel függ össze – mutat rá egy független szakértő.

Szlovákiában a sorkatonai szolgálatot 2005 nyarán törölték el, s helyében egy hivatásos katonákból álló, mintegy 12 ezer főt számláló hadsereg jött létre. A háborús helyzet esetén érvényes általános hadkötelezettség azonban a sorkatonai szolgálat eltörlése után is hatályban maradt. Ennek alapján, háborús helyzet idején minden olyan, 19. évét betöltött férfi, aki az országban állandó lakhellyel rendelkezik, és szlovák állampolgár, valamint egészségi állapota is lehetővé teszi ezt, besorozható. A hadkötelezettség felső korhatára tisztesek, altisztek és tisztek esetében 55 év, közkatonák, rendfokozattal nem rendelkezők esetében pedig 45 év. A fegyveres katonai szolgálat elutasítására a hatályos szlovák szabályozás szerint 2006 óta minden hadköteles férfinak joga van. Ehhez elegendő, ha elutasító nyilatkozatát eljuttatja a lakhelye szerinti megyeszékhely járási hivatalába, ahol azt a hivatal államvédelmi részlege iktatja. A fegyveres katonai szolgálatot elutasítóknak háborús helyzet esetén alternatív szolgálatot kell teljesíteniük. A fegyveres katonai szolgálat elutasítására kizárólag előzetesen, békebeli időszakban lehet sort keríteni, minden év első hónapjában. Szlovákiában az idei év januárjában már több mint 12 ezren éltek azzal a lehetőséggel, hogy az illetékes hivatalhoz intézett nyilatkozatukban elutasítsák azt, hogy háborús helyzet esetén fegyveres katonai szolgálatot teljesítsenek. Ez a szám az idén minden korábbinál magasabbra emelkedett, a korábbi éves átlag több ezerszeresét mutatja. A szlovák védelmi tárca adatai szerint a fegyveres katonai szolgálat elutasítása lehetőségének bevezetése óta, a tavalyi évig alig több mint ötvenen éltek ilyen nyilatkozattal. Az újabb, rendkívül magas számokat a szlovák szaktárca egyelőre nem kívánta véleményezni.

Pedig illő lenne elővenni és átértékelni a kialakult helyzetet…

 

 

 Várhegyi Kálmán összeállítása – Jövőnk.info

 

 

 

És Európai fiataljai? Na tessék, ezért kellett nektek külön „haza” és ezt nem sovinista alapok mondatják velem. A jelentés szerint igencsak úgy tűnik, hogy a legkevésbbé sem mutatnak hajlandóságot a „szlovák” (haza)fiak a haza védelmére. Sőt! Hanyathomlok menekülnének a jelek szerint egy háborús konfliktus kialakulása esetén. Hogy hová? Mert, ha Szlovákia lángol, akkor már egész Európa is fog minden bizonnyal. Hiszen láthatóak lassacskán a szembenálló felek, az érdekszférák, a kis nemzetek lehetőségei… 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap