"Merjünk kicsik lenni!"

Polszerkesztő2, cs, 04/21/2016 - 00:15

„Merjünk kicsik lenni!” Szólt az egykori miniszter népéhez, és az őt megvető nemzethez is.

 

Ehhez eszközök, ideák kellenek! De ezek évtizedek óta kéznél vannak, még csak le sem kellett őket porolni. A rendszerváltásnak hazudott átrendeződés során ezek semmit sem változtak.

 

Közép- és Kelet-Európában azért így vagy úgy, a régi rendszer haszonélvezőit valamilyen szinten felelősségre vonták. Nálunk még törvényileg is védetté nyilvánítattak, hajuk szála sem görbült. Ja, és ott javarészt megszabadultak a káros eszméktől, és tárgyi maradványaitól is.

 

Teljesen mindegy milyen színben ragyog a hatalom. Ugyanezeket az eszközöket használja most is. Generális példái lekicsinylésünknek a Szabadság téri szovjet emlékmű és a finnugor elmélet.

 

Mi is a hatalom célja ezzel? Például a megfélemlítés: látod magyar, legyőzött vagy, kifosztott!

 

70 éve megaláztatásunk jelképe, a szovjet hősi emlékmű árnyékában élünk. Őrzi, védi a hatalom, nehogy önbecsülésére, öntudatára ébredjen a nemzet. Emlékművet tart fenn, hogy örökkön emlékezzünk megszállásunk, rabláncra fűzésünk kínjaira. Az Ereklyés Országzászlónak, a Magyar feltámadás szobrának nincs helye!

 

Ugyanez a cél a finnugor nyelvrokonságból fakadó származáselméletnek is. Attila magvainak ne kelljen az igaz történelem: az ősapák hite, földje. (Ezt a csodás földet már amúgy is másoknak ígérték és játszották át.) Őseink történelme helyett idegenekét kapjuk, mi, gyalázatos, bűnös nemzet tagjai. Ne fájjon Trianon, ne legyen a becsületnek napja, adnak helyette új isteneket, ünnepeket, fájdalmakat!

 

Cél, hogy teljesen gyökértelenné váljunk, menjünk a nagyvilágnak. („El lehet menni Magyarországról” – idézet egy másik klasszikustól) Vagy maradhatunk gondolkodásról leszoktatott rabszolgának, fogyasztónak, amíg dolgozni bírunk és gyorsan föl nem fordulunk.

 

Ugye nem akarjuk ezt?

Azt a feltámadás szobrot nem lehetne újra önteni?

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap