Mikes Kelemen Emléknap

Szerkesztő A, h, 10/02/2017 - 00:08

 

 

 

 

 

 

Mikes Kelemen Zágonban született, édesapját a császáriak megölték, így félárván nevelkedett székely rokonai körében, a gyönyörű háromszéki természetben, ahol magába szívta a szülőföld és az anyanyelv, a hagyományok szeretetét. „az erdélyi vér nem az adomért szolgál, hanem a becsületért…” – írta népéről. Református család sarja volt, de később édesanyjával) katolizált. 1707 áprilisában II. Rákóczi Ferenc belső szolgálatába lépett. Mikes szinte atyjaként tisztelte a fejedelmet, mellette megismerte az udvari és tábori élet mindennapjait, és követte Rákóczit a szabadságharc után Lengyelországba, Franciaországba és Törökországba is. Mikes Kelemen a magyar nyelvű levélírás kiemelkedő képviselője. Törökországban – hogy megörökítse a száműzetés történéseit – képzelt (fiktív) leveleket írt, amelyeket a Konstantinápolyba gondolt „édes néné”-nek (P. E. grófné) címzett. Fájdalmasan szép sorokat vetett papírra szülőföldjéről, hazája szeretetéről, a fejedelem és társainak életéről, a törökországi hétköznapokról, de beszámolt a rodostói élet gondjairól, derűs mozzanatairól is. Egy sanyarú sorsnak, egy fájó korszaknak a krónikása volt. Mikes aggódva és elmélkedve írt hazájáról, szívén-lelkén viselte nemzete sorsát. Hitte, hogy az ország jövőjét csak az ifjúság biztosíthatja – az erkölcs és a műveltség által. „mint hazafi azt akarám, hogy a tudomány oly közönséges volna nálunk, mint a tudatlanság.” Mikes Kelemen nagyon sokat fordított, mintegy hétezer oldalnyi szöveget (kéziratosan számolva, sok műfajban) ültetett át magyarra. Mikes példát mutat ma is mindenkinek arra, hogy miként lehet szeretni s szolgálni a magyarságot, a hazát idegen földön, idegen földről is.

 

 

 

 

 

 

 

Nyiri Péter

igazgató

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap