Mindennapi Mérgek 1. rész

humattila83, v, 03/03/2013 - 00:09

„Szög húzogató”

...avagy a mindennapi mérgek...

 

Az alábbi gondolatsorokat pusztán a sci-fi iránti korlátlan rajongásom ihlette. Leírásukkal semmiféle párhuzamot nem kívánok vonni avval a világgal kapcsolatban, melyben élünk! Bármiféle egyezés pusztán a véletlen műve...

 

1. rész: Szervezett bűnözés profin...

 

Először is a bűnözés fogalma:

Olyan illegális tevékenység, mely mások fizikai-, szellemi-, anyagi megkárosításával jár, és általában haszonszerzés céljából ered (a különféle pszichés zavarokból adódó bűnözés egy más fajta fogalmi kategóriát képvisel ezen megközelítés szemszögéből). Ennek folyamatai a csalások, lopások, zsarolások, megfélemlítéssel járó haszonszerzések (védelmi pénzek, uzsorák, stb...).

Szervezett bűnözés:

A szervezett bűnözés legfőbb jellemzője, hogy több, egymással szoros és rendszeres kapcsolatban álló bűnözői csoport végzi, amelyek célja az, hogy - törvénytelen tevékenységüket lehetőleg törvényesnek feltüntetve - minél nagyobb nyereségre tegyenek szert. Ezek a csoportok magát a szervezett bűnözői hálózatot sokszor sejtszerűen építik fel, azaz önállóan, egy központi vezetéstől függetlenül követik el a bűncselekményeket. Az egy hálózatba tartozók között azonban olyan szoros és rendszeres az együttműködés, hogy egy szervezethez tartozóknak lehet őket tekinteni.

Ez a felépítési és működési modell könnyedén felfedezhető az állam rendszerében is. Van egy kormánypárt, melyhez tartoznak a különféle egyéni hatalommal rendelkező minisztériumok, bizottságok, amik a saját hatáskörükben épp úgy folytathatják a bűnözéssel kapcsolatos tevékenységeket, mint a szervezett bűnözés sejtjei.

A szervezett bűnözés meghatározásának másik fontos eleme az, hogy ezek a csoportok a törvényesség látszatát megtartva próbálják a törvénytelen bűncselekményeiket végrehajtani, ezért tevékenységük nem sorolható könnyen és egyértelműen a feketegazdaság körébe. A látszat fenntartásának egyik legfontosabb és leghatékonyabb módszere a pénzmosás. Ennek lényege, hogy a bűncselekményekből származó pénzt különböző "fedőszervezetek" létrehozásával, a megszerzett pénz gyors és többszöri befektetésével és könyvelési trükkök segítségével törvényesen szerzettnek próbálják meg feltüntetni. A másik lehetőség, hogy olyan gazdasági társaságokat alapítanak, amelyek nagy készpénzforgalmat bonyolítanak le, így a pénz útja követhetetlenné válik, a bűncselekménnyel megszerzett pénz „elvész" a legális tevékenységből származó pénz között. Erre alkalmasak lehetnek kaszinók, éttermek, szállodák.

Minek is kellett volna nekünk kaszinóváros (amit állítólag, általam nem ellenőrzött forrás szerint, szép csendben elkezdtek felhúzni egy másik környéken)? Egy egész város tele kaszinókkal? Á, biztosan nem azért, hogy egy nemzet teljes vagyonát mossák benne tisztára! Nem mintha számítana, hiszen a törvényeket is ők hozzák, kézenfekvő megoldásaként a nemzeti vagyonunk kifosztásának. Ángyán Józsefet idézve: „Ezek a fiúk nem a gazdasági zsenialitásuk révén lesznek egyik évről a másikra milliárdosok, duplázzák meg a magán vagyonaikat, hanem a mi erőfeszítéseink által!”, „Az ország gátlástalan kirablása folyik!”.

A pénzmosás második lépésében, a rétegzésben, a pénzzel különböző tranzakciókat, adás-vételeket bonyolítanak le abból a célból, hogy még kevésbé lehessen követni a pénz útját. A harmadik lépésben, az integrálásban, a tisztára mosott pénzt visszajuttatják a legális gazdaságba. Ez történhet például cégek megvásárlásával. Előfordul azonban az is, hogy fantomcégeket alapítanak. Ezeknél a valódi tulajdonosok kilétét eltitkolják, meghamisítják a bevételek és kiadások egyenlegét tükröző mérleget. Nem meglepő, hogy ilyen bonyolult ügyletek végrehajtására jól képzett szakértőkre van szükség, ezért ügyvédek, pénzügyi és számviteli szakemberek segítik - általában jó pénzért - a szervezett bűnözői csoportok tevékenységét.

No comment... Hogy is tartja a mondás: „Aki a pénzt szereti, jó ember nem lehet!”?

A pénzmosás elleni küzdelem veszélyezteti e csoportok működését, ezért fontos lehet a szervezett bűnözés terjedésének megakadályozásában. Az Európai Unióban érvényes szabályozás szerint egyes szakmák képviselői, például az ügyvédek, közjegyzők, műkereskedők kötelesek a rendőrség ezzel foglalkozó részlegének jelenteni, ha pénzmosásgyanús ügylettel találkoznak. Ezt persze nem könnyű felismerni, ezért az egyes szakmák számára tájékoztatókat, útmutatókat szoktak összeállítani. Egyes bankokban például külön szakértői csoport foglakozik azzal, hogy a rengeteg ügylet közül kiszűrje azokat, amelyek tényleg a pénzmosás gyanúját vetik föl, és csak ezeket jelentse a rendőrségnek.

És gondolom egy másik szakértői csoport pedig csak azzal foglalkozik, hogy miként játsszák ki a saját törvényeiket, és hogy miként lopják ki még az emberek szemét is...a rendőrség pedig önmaga árnyéka csupán, eredeti tekintélyének csökevénye...

Az Unió pedig...hát mindig van egy nagyobb hal, és mindig akad egy nagyobb bűnszervezet is!

A szervezett bűnözés azért is veszélyes, mert képes arra, hogy az államigazgatásba és a politikába is beférkőzzön. Ennek eredményeképpen olyan állami döntések születnek, amelyek ezeknek a bűnözői csoportoknak kedveznek. A politika és a szervezett bűnözés kapcsolata alapulhat egyrészt személyes ismeretségeken, másrészt a korrupción. A korrupciónak sokféle meghatározása lehetséges, de ezek közös eleme általában az, hogy hatalommal rendelkezők, döntési pozícióban lévők helyzetüket a saját céljaik érdekében használják fel. A szervezett bűnözői csoportok persze a politikai vagy a gazdasági élet szereplőit vesztegetik meg, azért, hogy a megvesztegetett mellett ők maguk is kedvező pozícióba kerülhessenek. A korrupció egyes országokban olyan méreteket ölthet, hogy a politika és az államigazgatás nem is "működne" korrupció nélkül. A korrupció elleni küzdelem egyik nemzetközileg is elismert szervezete a Transparency International.

Csodálom, hogy a fent említett szervezet még nem szállta meg a Parlament épületét, ott aztán küzdhetnének a korrupció ellen...

A szervezett bűnözés is kihasználja a globalizáció nyújtotta lehetőségeket. A bűnözői csoportok sok esetben a határokon átnyúlva tevékenykednek. Sok országban a hazai bűnözői csoportok mellett a külföldi szervezett bűnözés is megjelent. Magyarországon például orosz, ukrán, albán, török, arab, olasz bűnözők is tevékenykednek. Ez a tény persze szükségessé teszi az államok, a rendőrségek és a nemzetbiztonsági szolgálatok együttműködését is.

És még mindig van nagyobb hal...Állam, Unió, Globalizmus...

A szervezett bűnözés törvénytelen tevékenységét elsősorban a fegyvercsempészet, a kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem, a jövedéki termékek (pl. cigaretta) illegális kereskedelme jelenti. Ez a tény rámutat arra, hogy miért jelent igazából veszélyt a szervezett bűnözés: ezek a tevékenységek önmagukban is destabilizálhatnak egy országot, egy térséget (különösen a fegyverkereskedelem), ronthatják a lakosság fizikai, egészségi és anyagi helyzetét (drogcsempészet), és az emberi jogok súlyos megsértését eredményezhetik (emberkereskedelem), ráadásul sokszor erőszakos cselekményekkel járnak együtt. Összefoglalva tehát a társadalom normális működését sodorják veszélybe ezek a cselekmények, ez indokolja az ellenük való fellépés szükségességét. Ez mindenképpen nemzetközi összefogást igényel, hiszen a szervezett bűnözés magát a tevékenységet, és sokszor a hatásait tekintve is átnyúlik a határokon.

Na igen, a fegyver-, a drog- és az emberkereskedelem már csak ilyen társadalmat és nemzetet destabilizáló tevékenységek. De mi van a történelem hamisítással, a gátlástalan adóztatással, a családok életének ellehetetlenítésével és még hosszan sorolhatnánk a Magyarságot fenyegető fentről jövő intézkedéseket, vagy azok hatásait! Ezek nem éppen ilyen destabilizáló tevékenységek? Ezek ellen miért nem harcol a Transparency International? Nem akkora rejtély ez, mint gondolnánk! A pandúrokat a leggyakrabban éppen a rablók pénzelik, miért vagy kiért marnának bele hát a kézbe, mely eteti őket? Semmiért és senkiért. Főleg nem értünk, Magyarokért nem!

 

a szervezett bűnözés meghatározásának forrása: http://biztpol.corvinusembassy.com/?module=corvinak&module_id=4&cid=77

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap