Nem a csoda

Döbrentei Kornél, k, 04/30/2019 - 00:03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Az idô pillanatokból szôtt,

                      nyûhetetlen anyagából kiderengtek

                       (múltakból jövôbe, jövôbôl jelenbe jártok, keltek),

                      meg így tartjátok Európát

                      s benne minket, magyar szentek.

 

Az elsô felsírás és a vég-hördület közt az ív mivé lett?
A legenda több, mint az élet?

 

S miként a semmibôl habosra köpült bárányfelleg,

a lélek üresen elleng,

ha nem bírhat, mint megtartó horgonyt,

egy ôsemlékezésbôl, ideákból megálmodott,

fénynyalábok-keretezte képet,

nem bálványt, melyben az Isten emberszagot orront,

felelj, Árpád-házi Szent Erzsébet:

merészebb valóság-é a vászon,

a zászló, a Veronika-kendô vagy a porrongy,

a lényeg hiúsága: ami megjelenik, látsszon?

 

Felelj, megnyomorítottak eltökélt gyámola,

két térded fohászok nem porladó zsámolya,

könyörületes királylány,

kinek anyját, a gertrudi némberi ármányt,

az ország cudar állapotja láttán,

kardélre hányt

a szilaj-büszkeségû Bánk bán,

pengéjével markolatig töltve be

a tovább már nem tûrt,

gyûlölet-marta ûrt,

mélyén lob-szította virrasztással önsebe…

 

 

Ó, de nem ezért elemésztô vezeklésed,

a megszomorított emberiség a te néped:

a teljes önkifosztás, alázat,

mely önvédelembôl sem lázad,

levedli a páncélt, le az arannyal áttört kelméket,

kietlenné szikkasztja a bíbort,

az Elhivatottnak mindegy, mit hord.

 

A legenda több, mint az élet?

 

Felelj, Árpád-házi Szent Erzsébet,

kinek talmi volt a palást, a  pompa,

s penitenciásoknak való goromba,

szívig-dörzs daróc a rang,

ott, ahol a csonton a hús is csupán cafrang.

A lemondásból az energia mítoszivá felnô,

az aszkézis csiholta delej csodát termô –:

valóság az, csak a földi képzeleten túl,

Istentôl áthatottabb szférákban magától megvalósul,

néha ihlet-vezérelten alászáll hozzánk, váratlan teszi meg:

bár regnált iramló folyókat megtorpantó hideg,

a szûkölködôknek kicsent kenyér a kötényed alatt

átváltozott, belôle máglya-hevû rózsaliget fakadt,

noha öledbôl máig világlik a pillanat,

titkod mégis hatalmas homályban marad.

 

A legenda magasabb rendû élet?

 

Érette az ár iszonyú, nem kezdte ki elmédet?

Vagy éppen a bizonyosság lett a vérted,

megszállott magad-gyötretéssel nem fecsérled el,

öntudatlanul S. O. S.-t sípoló lélegzéseddel

a számodra oly fukarul kurtán kimértet?

 

 

Ó, nem a csoda,

amely az igazság népmesei záloga,

s a szemfényvesztônek alkalom, a fátumosnak megszolgált ajándék

a tudás, hogy a lét számtalan életbôl áll még,

s csak a kiválasztott juthat el mindenhova,

ki feneketlen mélységekbe kutatva ás,

annak eredendô joga, gyehennás jutalma a felmutatás,

kit ezért vékonnyá koptat a kín, szíjassá a reménykedés,

annak az Isten hiánya sok, jelenléte kevés.

 

Kivel jót cselekedtél, a koldusnô, sárba hiába taszít,

lerombolhatatlan hited a híd,

az igazak hullása nem az elmúlásba visz,

minden napod: dies natalis,

s te, ki Jézus hívására elköltözött,

eleven kapocs vagy föld s az ég között,

szépségedet halál föl nem dúlta, el nem aszta,

arcodon kikezdhetetlen az asszonygyönyör aranymaszkja,

mert részed volt benne,

nélküle a küldetésed meddô lenne,

a nem szûnô próbatétel,

s hogy nem tudod megalázni magad elégszer,

bár cserébe tiéd a lét örökre,

szenvedésbôl a szabadságod tükre,

csorbítatlan, ahogyan emberen-túlin megéled,

a szentség maga-kínálva járult elébed,

éned: a teremtés sallangtalan, végsôkig csupaszított tönkje,

földi hatalom kidönteni gyönge,

a Tejúton, mely nem mérhetô,

a kozmosz mindent betöltôn árad,

az életed ott folyam-kilométerkô,

érvényesebb, mint bármely szentföldi hadjárat,

ahol a Jordán vize Keresztelô Szent János nélkül

 

 

puszta há-kettô-óvá sekélyül,

alján csupasz iszap a gyurma,

amely lelket koldulna…

 

Viaskodunk, nehogy elkanászodjon az enyészet,

föláldozzuk a részt, hogy megnyerjük az Egészet?

A legenda több, mint az élet?

Ha így van, adj erôt, Árpád-házi szent Erzsébet!

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap