Németh László nőalakjai 3/20.

Ács Mária, cs, 03/24/2011 - 15:19

 

 

 

Az elmondottakhoz kapcsolódva a protestáns vallásnak még egy vonása ragadja meg:

„A protestantizmus az emberből szóló Isten vallása. Ennek a bennlakó Istennek a sorsában bízom. Ez az egyetlen Isten, amely az egyházak elkerülhetetlen omlását túlélheti, s bizonyos, hogy túl is fogja élni.”

/5. sz. irod./

Németh László regényalakjai mindig valami belső törvénynek engedelmeskednek. A vallásos hit sérülésével vagy eltűnésével felszabaduló lelkierőt a tanulás, a munka, az önkifejtés, a tehetségünkhöz mért másokért élés kötheti le.

 Az Iszony Kárász Nellije eljut odáig, hogy saját gyermekét jobban szereti attól a felismeréstől, hogy „egy darab szegény rábízott emberiség”-et lát benne.

 A lényeg, hogy a minden emberben meglévő lelkierőt olyan Isten-szabta igényt, követelményt kielégítő értékek kössék le, melyek az életet megszenteltté teszik.

 3. A Németh László életébe, szemléletébe alakítóan beleszóló világerő a görög kultúra hatása volt. A görögség a tökéletesség, a tiszta szépség, az önmagunkkal szembeni igényesség, a magunk igazáért mindent vállalni képes küzdő szellem iskolája volt számára.

 „A görögökben én nem az eredményt, a klasszikus formát szerettem: - a meredek utat, a kötélhágcsót, amelyen a semmiből a dolgok tetejébe léptek. A zsenialitás útja volt ez nem egyéni, népnyi méretekben.”

/8. sz. irod./

 A görög kultúra a legnemesebb értelemben vett tragikus és nem a pesszimista életérzést szerettette meg vele.

 „Ha a protestantizmus arra tanított meg, hogy az üdvösséggel szemben elbukni egyszer lehet, a tragikus életérzés arra tanított meg, hogy a végzettel szemben elbukni nem vereség, hanem fekete diadal.”

/5. sz. irod./

 Különösen a görög hős, a görög embereszmény az, ami megragadta.

 „Soha nem jutott eszembe, hogy Hamlet vagyok, vagy Werther, vagy Bánk, de hogy Antigoné  én vagyok, mindenki láthatta, mikor a Tanú kősírjába léptem. Hogy Elektra én vagyok, érezhette, aki hallotta a Gyász hősnőjének a rekedtségét.”

/5. sz. irod./

 A görög klasszikusok közül is Szofoklész tette a legmaradandóbb hatást Németh Lászlóra, mivel saját lelkialkatának megfelelő vonásokat fedezett fel az általa megformált alakokban.

 „Szofoklészt én nem fedeztem fel.  … Helyettem beszélt magamról s az én sorsommal küzdött görög nevek alatt. Ő oldotta fel bennem a tragikus életérzést, melyre protestáns alkatom s a reménytelen magyar hivatás elkészített.”

/5. sz. irod./ 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap 

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap