Németh László nőalakjai 5/20.

Ács Mária, cs, 03/07/2019 - 00:18

 

 

 

A továbbiakban azt vizsgálom, hogy miképpen tudott Németh László az alkatába zárt sors és a valóság egységét megteremtve értékes műalkotásokat létrehozni. Minden regényhősében ennek a feladatnak a megoldására törekvését látjuk. Ez volt az ő „emberi színjátéka”.

 

Az írótól azt várjuk:

  1. Tudjon embert formálni, hogy tudjon általánosítani jellemeiből, ami pedig az élettel szembeni filozofikus magatartás eredménye.
  2. Az emberformálást művészi erővel tegye.

Kompozíciót kell teremtenie ahhoz, hogy hihetően adja át az olvasónak azt, amit az életről tapasztalt. Ehhez teljesen uralnia kell azt a valóságot, amellyel géniusza megvívta a maga harcát.

 

Németh László mindkét elvárásnak nagyszerűen megfelelt.

 

  1. Igaz, hogy az egymásra rímelő művek /Gyász, Iszony, Égető Eszter, Irgalom/ lényegében egybevágó analízise mutatja a Németh László-i világ körülhatároltságát, de a klasszikusan tökéletes kariatidák ihletett szobrásza, Kurátor Zsófi, Kárász Nelli, Égető Eszter és Kertész Ágnes alakjában olyan hősöket formált, akik önmagukban is megállnak, és elhiszem róluk, hogy létezhettek, s még bizonyos általánosítást is megengednek. Azt, hogy van a világnak egy része, mely a Kurátor Zsófik, Kárász Nellik, Égető Eszterek, Kertész Ágnesek szemével tekint ránk. Vannak olyan emberek, akiknek élete a Németh László teremtette hősök sorsával közös.
  2. Művészete pedig abban áll, hogy igaz, bezárkózik ebbe az okkal, joggal szűknek érzett világba, de épp ennek eredményeképp ennek a világnak minden atomját bevilágítva vizsgálja meg életüket, s ezzel valóságuk minden mozzanatán magát is átküzdve alkotja meg teljes világukat.

 

Eddig talán túlhangsúlyoztam, hogy Németh László művei mennyire személyes töltésűek. Németh László, az ember ezt sohasem tagadná, de a művész talán igen. Annak eldöntését, hogy milyen módon tükrözi a valóságot, roppant megkönnyíti, hogy Németh László bevallottan is realista írónak tartja magát.

 

Milyen élményi s művészi rétegekből táplálkozik Németh László realizmusa?

 

Alkotásmódját illetően az író maga sem fukarkodott kommentárokban, akár a művekbe szőve, akár létrejöttük körülményeit fölfejtve. Egyetlen mű sincs a magyar prózairodalomban, amelynek személyes indítékairól és hátteréről bőségesebb anyagunk lenne. Ezeket felhasználva és saját meglátásaim szerint én a következő rendszerben látom Németh László realista alkotói módszerét:

 

  1. Az írónak rendelkezésére áll egy külső valóság, mely közvetlen élményekből, egyéni tapasztalatokból áll össze. Egyrészt az író saját, személyes életének eseményei, lelki konfliktusai, valamint más emberek, mondjuk úgy, hogy a modellek életének eseményei, vagy jellemüknek jellegzetes vonásai. Utóbbinál az emlékezet kap fontos szerepet.
  2. Ebből az életbeli anyagból gyúr az író egy új valóságot a regény belső valóságában. Ez a belső valóság valamilyen eszmei rendező elv révén teremtődik meg a művész közbelépésével. Ez azt jelenti, hogy  - bár saját élmény és érzésvilágát használja fel, mégis képes egy új, önálló lélek megteremtésére, egy sajátosan egyéni tudat kialakítására. A művészi bravúrt csak fokozza, hogy a modell valódi tulajdonságait sokszor mellőzve ugyan, egy nőalakba átültetve fejezi ki egy eszmévé sűrűsödött bonyolult lelki tartalmat. Ebben az alkotási folyamatban a képzelet kap aktív szerepet, melynek eredményeként áll elő az új valóság új embere: Zsófi, Nelli, Eszter, Ágnes leheletfinoman formált, mégis az eszméktől súlyos, szoborszerű alakja. Bennük a két valóságnak, a külső és belső, - vagy úgy is mondhatnánk az érzéki és a lényegi – valóságnak helyes arányban kell keverednie ahhoz, hogy az így létrejött harmóniában reálisnak érezhessük a rajzolt világot, pontosabban az ábrázolt tudatot, az alkotót pedig realista írónak tartsuk.

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap 

 

 

    

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap