Nő csalódásokkal és ambíciókkal

Turcsány Péter, v, 07/31/2011 - 04:16

 

 

 

 

 

Munkahelyében gondolkozik, a faluban már nem sokat mozog. Tevékeny természete munkahelyéhez köti. 29 esztendős. 800 fős szövetkezet politikai csoportvezetője. Korábban SzB-elnök, most párt-titkár. Helyettesít ezen a poszton. A Könnyűipari Műszaki Főiskola ruhaipari tagozatát és a Marxista Egyetemet kellene elvégeznie a munkaköri követelmények szerint.

Az eddigiekben mindig utóbb hozta egy szintre képesítését a munkakörével. Vagy utóbb kellett volna egy szintre hoznia, de akadályt gördített elé a község vezetősége.

Érettségi után Fűzfőre ment a Nitrokémiához segédmunkásnak. Aztán egy év múlva megüresedett a helyi Kultúrház vezetői helye. /Abban az időben szeretett szavalni, jól, sikerei voltak, részt vett megyei, országos döntőkön/. Megkapta a kultúrház vezetését. Szervezett irodalmi csoportot, néptánc-csoportot. Jelentkezni akart a Népművelési Főiskolára, de a község vezetői azt mondták, hogy oda nem mehet, csak pártiskolára. Csak addig számoltak vele a kultúrháznál, amíg nem volt más. Később szükség lett volna még rá, de akkor már nem ment vissza. Átment a FOLTEX Háziipari Szövetkezethez. 20éves korában, 1969-ben, Somogy megyébe helyezték egy tízfős üzem élére, maga fejlesztette föl 50 főre! 20 éves korától csoportvezető, tanult a munka mellett, 72-re Marxista Főiskolát végzett, végzett KISZ-titkári továbbképzést, SzB-elnöki tanfolyamot és a szaktudása is párhuzamosan emelkedett, okleveles női szabó lett és elvégezte a részleg-vezetői tanfolyamot.

Már nem készül népművelési vonalra. Könnyűiparban marad, a politikai szervezést el tudja látni. Csabrendekről jár be dolgozni. Itt él, egy faluhelyen jómódúnak számító parasztházban lakik a szüleivel, jól karbantartott ház. Fürdőszoba, vízvezeték nincs, nehezen fűthető. A lány szobája takaros. Van TV-je, van szép, új bútora. Átmenet ez a lakásmegoldás. Jelenleg megfelel, de még nincs férjnél. Munkahelyi beosztásai ellenére nem végzett, tanulmányait befejezett, megállapodott ember. Így, az egyedül álló nőnek megfelel ez a helyzet.

Később ki fogja nőni, nemcsak a lakást, a községet, hanem a családi életkört is, így tervezi, ezt szeretné. Hová menne? Szolnokra, Pécsre, Egerbe. Szórakozás, „műveltség” szempontjából jobbak ezek a városok, mégsem zsúfoltak, mint a főváros. De van már előlege az elkövetkező életformából! Már vásárolt magának telket a Balaton mellett, ház még nincs rajta, Balatonedericsen van a part közelében, hétvégeken leugrik, nagyon szeret ülni a kertben, ott kikapcsolódik mindenből, ez már az övé, ha bárhová kerül az országban, ide visszajár majd, ezt már megőrzi.

Évekig leveleztek egy soproni fiúval. A fiú szülei egyetemi tanárok voltak, az ő szülei parasztok. A fiú akkor már elvégezte az egyetemet, ő akkor 50 emberért volt felelős az üzemben, a gyakorlatban már vitte valamire, de főiskolára, egyetemre még nem gondolhatott. Ez volt a probléma. A fiú szégyellte a család előtt. Ő szakított, ezért. Mert az egyetemet, a képesítést még meg lehetett volna szerezni, de a családnak és a fiúnak az előítéletén mit sem változtatna a végzettsége.

Kaparásszunk hátrább az időben, mint az átmeszelt fal rétegei, úgy tűnnek elő az emlékezés terei: „Öten vagyunk testvérek, sőt heten voltunk, de kettő meghalt. Elég nehéz gyerekkorom volt, úgy, hogy nem csöppent az égből semmi. Óvodába jártam, de nem volt jó benyomásom, volt egy-két erőszakos gyerek s nagyobbak között. Hamar kifejlődött bennem a határozottság, korán meg kellett védenem magam. Már az ötvenes években volt az adóbehajtás, nem éltünk könnyen. Apám nem igen volt velünk. Maszek volt. Kőfejtő brigáddal szerződött hol erre, hol arra, fővállalkozó volt. Anyám 40 éves korában szült engem és az biztos, hogy én már akkor nem szülnék gyereket, apám még három évvel idősebb volt anyámnál is”.

És mi volt még korábban? A XX. században az értelmiségi lét két pólusa adva van. Erdei Ferenc 1941-ben a Magyar Társadalom Szerkezetéről értekezett, akkor vázolta a szakmai és politikai értelmiség egymásnak feszülő pólusait. Ennek a feszültségnek az erőterei határozzák meg a megismert nő sorsát. Érdekes volna életpályáját az első generációs falusi értelmiség pozíció-lehetőségeinek alternatívái szempontjából elemezni. A különböző lehetőségek és akadályoztatások miképpen sodorják a politikai értelmiség útjára. A kitöltendő társadalmi pozíciók és helyosztó mechanizmusok már az ember születése előtt körülnyaldossák, körülcsábítják a gyanútlanul ringatózó bölcsőt.

Kellemes hangulatban beszélgettünk. Kevés bor, sütemény mellett. A lány barátai is bekopogtak az ablakon. Egy gyerekkori játszótársa éppen hazalátogatott a faluba, fiatal apa, Pesten rendőr.

Haja illatos, mielőtt megérkeztem, éppen megmosta a haját. Nagy, göndör tincsei fésülhetetlenek, göndör glória keretezi a barna szemeket, az erős arccsontokat. Vonásaiba már kemény dac vésődött.

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap  

  

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap