Nyelvről és szeretetről

Nyiri Péter - A..., h, 01/27/2014 - 00:06

Amikor a szeretet ünnepére készülődünk, nem szabad elfeledkeznünk a nyelvi szeretetről. Kevésszer hallunk arról, hogy a nyelvhasználat mint esemény és cselekvés mindenkor – akárcsak más történés és cselekvés – etikai kontextusban is zajlik. A másik tisztelete, szeretete is megmutatkozik abban, ahogyan a nyelvvel cselekszünk.

A beszéd tehát: adás és befogadás. Nyitottság. Szeretet. […] A szeretet elhalása minden nyelvromlás gyökere. […] A nyelv elsőrendűen… az ember megszentelődésének, a szeretet teljességének és kiteljesítésének a gondja.” Így ír Pilinszky János a nyelvről és szeretetről.

Az anyanyelvünkről való gondoskodásnak, a vele való tudatos törődésnek bizony a szeretet is szerves része.

Gondolunk-e erre?

 A kapucinus Daniele Natale testvér (boldoggáavatási pere 2012-ben kezdődött meg) megjárta a tisztítótüzet: meghalt, majd újra életre kelt, s közben – vallomása szerint – a tisztítőtűzben szenvedett. S ezt írja:

„… azok az érzékek, melyek leginkább megbántották istent ezen a világon: a szemek és a nyelv… azok szenvedtek a legjobban.”

Hát meg lehet bántani az Istent és embertársainkat a nyelvvel?

Mit is olvashatunk a Szentírásban?

Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak gyümölcsét eszi.” (Péld 18, 21)

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom.(1Kor 12,30–13,13)

Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is.” (Gal 6,7)

A nyelv cselekedet, később aratandó vetés!

Milyen lehet az erkölcsi szempontból is helyes nyelvhasználat?

Idézzünk Reményik Sándor Ne ítélj című verséből:

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek –

Versben, s mindennapi beszédben

Csak a szükségeset beszéljem.

De akkor szómban súly legyen s erő/S mégis egyre inkább simogatás:

Ezer kardos szónál többet tevő.

S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,

De egyre inkább csak igen./Mindenre ámen és igen.

Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.

Ámen. Igen. És a gonosztól van

Minden azonfelül.

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap