Petrusák János VÁDIRAT avagy ISTEN MINDENKIVEL ELJÁTSZIK... 3/7

Petrusák János, p, 03/09/2018 - 00:20

(folytatás)

8. Jelenet

Esterházy a láthatatlan, 4. fal, azaz a nézőtér felé lép.

ESTERHÁZY JÁNOS

Mindig is szerettem a magányt. Nem azért, mert annyira szeretem önmagam, hogy csak magammal szeretek lenni, hanem mert a magány, éreztem már gyermekként is, mennyire megerősít. Valahogy már gyermekként készültem a felnőtt létre. Megéreztem már akkor, milyen nagy szükségem lesz felnőttként az erőmre. Hogy csak magamra számíthatok. Meg... a Jóistenre! De az emberekre, hogy majd segítenek...?

A folyosón sietősen egy fiatal úr jön, kopog, de meg sem várva a "szabadot", máris belép.

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

János! Jánosom! 

karját kitárva közeleg Esterházy felé, aki elhúzódik előle

Nem ismersz meg, barátom?

ESTERHÁZY JÁNOS

Ismernem kell valahonnan az urat?

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

Burgenland, Sopron, aztán Pest. Én mindenhol ott voltam veled, persze akkor még a háttérben. 

ESTERHÁZY JÁNOS

És most?

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

Haza tértem én is. Gondoltam, beköszönök, és hívlak magammal, magunk közé. Drága barátom!

ESTERHÁZY JÁNOS

Inni magam is tudok. 

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

Hallom, szereted még mostanság is a cigány-muzsikát!

ESTERHÁZY JÁNOS

Az magyar népzene, csak cigányok adják elő... Mármint füstös kocsmákban, de úribb helyeken is.

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

Persze, mulatni is kell. Látod, te még a mulatás elméletéhez is jobban értesz, mint mi. De mi most nem mulatozni - annak is eljön majd az ideje -, hanem komoly dolgok miatt hívunk. Hívunk, téged, gróf úr, magunk közé. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Ki az a mi?

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

Mi hívunk, akarunk téged, Esterházy János. Légy nemzeted vezető egyéne!

ESTERHÁZY JÁNOS

lehajtja fejét, elgondolkodik

De miért én? Éppen én? Miért kellek én, bárkinek is, családomon kívül?

 

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

belép

Gondold meg, fiam, mit döntesz, mert csak egyszer dönthetsz. Egy út ez, amelyen csakis egy irányban mehetsz...

ESTERHÁZY JÁNOS

Út?

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

Felfelé!

ESTERHÁZY JÁNOS

Fel?

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

Csúcsra!

ESTERHÁZY JÁNOS

nevet

Tátra, Fátra, vagy csak Gömöri-dombok?

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

Aki csúcsra jutni nem kíván, azt mi nem akarjuk fellökdösni...

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Fiam, gondold meg, mit döntesz! A neved, a rangod kötelez!

ESTERHÁZY JÁNOS

És ha én nem akarom ezt a kötelmet?

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Viszont ha a nép azt akarja, hogy te akard?

ESTERHÁZY JÁNOS

a szlovákiai magyar politikus felé lép, kezet nyújt

Akarjuk hát, együtt!

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

Éljen! Éljen a magyar! Éljen Esterházy! Éljen az Országos Keresztény Szocialista Párt! Megvan a mi vezérünk!

ESTERHÁZY JÁNOS

hátralép, majdnem döbbenten, anyja viszont bátorítón mosolyog

Én?

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Te vagy, fiam, gróf Esterházy János! 

ESTERHÁZY JÁNOS

maga elé

Az Országos Keresztény Szocialista Párt első embere?

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

megint rikkant

Éljen! Erre most már tényleg igyunk!

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

int a szlovákiai magyar politikusnak, kimennek

ESTERHÁZY JÁNOS

az ajtóig kíséri őket, ott visszafordul

Nem akartam. Nem! De ha mindenki akarta, ha mindenki azt kiáltotta, hogy ezt akarja, akkor én hogyan tudtam volna ellent mondani? 

az asztalig megy, pohárba tölt és egy hajtásra kiissza

Igyunk erre! Egyszer élünk, nem igaz? És mindenki használja ki, ahogy tudja, életét!

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

beront, kissé zilált, de örömében az

Jánosom! Vezérem! Ne búsulj már itt, magadban. Gyere közénk, nagy örömhír van...

ESTERHÁZY JÁNOS

búsan felnéz

Már megint? 

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

A Liga, a Liga is téged akar!

ESTERHÁZY JÁNOS

feláll

A Liga?

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

Úgy ám, a Liga! A mi Ligánk. A Csehszlovák Köztársasági Magyar Népszövetségi Liga. Elnökéül akar, barátom! 

ESTERHÁZY JÁNOS

De hát most lettem a pártunk elnöke, és máris az egész   Liga ...

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

A hatásod ilyen, barátom! Te vagy a reménységünk ennyi év komor reménytelensége után. Értsd meg, kell nekünk végre valaki, olyan, mint te. Éppen te! Víg kedélyű, mulatni is jól tudó és bíró alkat, aki azért nagy dolgokat mond. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Fő mulatót akartok a Liga elnökének?

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

Ugyan már! Mindenki tisztel téged, és szeretünk is. Amit kijelentettél, hogy a szlovákiai magyarságot össze kell fogni a pártok felett, azt minden magyar megértette. Magyar összefogás kell ide, nem szétaprózó pártoskodás, elég ellensége van a magyarnak pártpolitikai csaták nélkül is. Meg az a gondolat is, hogy ha magunkon nem segítünk, az Isten se segít mirajtunk...

ESTERHÁZY JÁNOS

Én ilyet mondtam volna?

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

Úgy ám! A pályázati kiírásokkal. Amelyeknek máris nagy sikere van. Megmozdult bizony a magyarság vére. Megint kering, népünk él, gondolkodik, szavát hallatja. Feléledtünk, általad, tetszhalálunkból! 

 

ESTERHÁZY JÁNOS

maga elé, elgondolkozva

Azok a pályázati lehetőségek olyan fontosak lennének? 

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

Jobb önismeretre sarkallja, múltunk ismeretére, vállalására, szeretetére kisebbségbe szakadt magyarságunkat. A történelmünk ismeretére! Mert amely népnek történelme nincs, mert azt nem ismeri, nem vállalja, nem szereti, annak a népnek jelene minek van, ha jövője úgysem lesz...

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

beront

Árvíz Kárpátalján! Emberek tucatjainak házát, minden vagyonkáját viszi a víz. A kormány semmit sem tesz, hiszen ruszinok, magyarok, cigányok a károsultak...

ESTERHÁZY JÁNOS

máris ugrik

Itt van hát a cselekvés ideje! 

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

fejét felkapva

Mit akarsz tenni?

ESTERHÁZY JÁNOS

Szavak után végre cselekedni! Felráznak a szavak, de a cselekvés a maradandó! Anyám 

Esterházy grófnőhöz fordul

minden készpénzünk elviszem. És felszólítom a pártot meg a Ligát is adakozásra.

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

hátralép

És akinek pénze nincs? Az mit adjon?

ESTERHÁZY JÁNOS

Annak van két karja, hogy segítsen! Utánam!

A két férfi kimegy.

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

nézők felé fordul

Az én fiam! Felnőtt a feladatához!

Büszkén kimegy.

FÜGGÖNY

 (Vége az I. Felvonásnak)

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap