Petrusák János VÁDIRAT avagy ISTEN MINDENKIVEL ELJÁTSZIK... 4/7

Petrusák János, v, 03/11/2018 - 00:12

folytatás

 

II. FELVONÁS

 

1. Jelenet

Harangoznak: lélekharang. Távolról, elhalón.

A színen ketten állnak: Esterházy János és Esterházy grófné.

 

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Temetnek. Megint.

ESTERHÁZY JÁNOS

Talán ez Csehszlovákia lesz.

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

méreggel

Fiam! Ez a beszéd nem illik hozzád. Amikor temetnek, akkor mindenkinek szomorúnak kell lenni. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Én ezt az államtákolmányt nem sajnálom. Miért sajnálnám? Megcsonkította hazámat, elvette földjeimet, fejlesütésre kényszerítette a magyarságot, mintha lenne okunk bármiért is szégyenkeznünk.

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Szégyenkezni mindenkinek van oka. Népnek és családnak egyaránt. Nincs olyan, hogy csak jó, vagy csak rossz. És mindenkiben a jót kell keresni...

ESTERHÁZY JÁNOS

Nagy szavak! Anyám, te parlamenti képviselő akarsz lenni? A posztomra törsz?

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

szomorúan

Fiacskám, nem akarom én a te pozíciódat. Lehet, néhány éven belül majd te sem fogod akarni.

ESTERHÁZY JÁNOS

fejét felkapva

Sok az irigyem. De hogy már a családomon belül is...

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

elfordulva, szinte önmagának 

Mondom, téged a sok talpnyaló tönkretett. Mint ahogyan sokakat, akik magasra jutnak.

 

ESTERHÁZY JÁNOS

lelkendezve

Képzeld, találkoztam Pozsonyban - mert nekem mindig csak Pozsony - Lord Runcimannal, a brit misszió vezetőjével. Ajánlásomra a magyar képviselők memorandumban követelték a wilsoni alapelvek betartását. 

szavalni kezd

„Ausztria-Magyarország népei részére, amelyeknek helyét a nemzetek között oltalmazni és biztosítani kívánjuk, meg kell adni az önálló fejlődés legszabadabb lehetőségét.” Ez a 10. pont, mint ahogyan tudjuk... 

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

megtántorodik

ESTERHÁZY JÁNOS

anyjához ugrik

Mi van veled, édesanyám?

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

int, hogy hagyja, már jobban van

Wilsoni alapelvek - hol vannak már azok? Akkor is malasztok voltak. Hát nem vettétek észre, ti, politikusok, hogy a wilsoni alapelvek hangzatos szavával letétették a fegyvert katonáinkkal? Hogy aztán a győztesek, amikor nincs katonánk, akármit csináljanak velünk?

ESTERHÁZY JÁNOS

súgva

Most is ilyen készül...

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Wilsoni pontok? Él még ez a Wilson?

ESTERHÁZY JÁNOS

Nem, dehogy. Most a mi wilsoni pontjaink következnek, és ugyanazon okból, ahogyan mondtad, malasztnak. 

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

De... mi készül a világban? Mert valami nagyon forr. És ráadásul itt, Közép-Európában. 

ESTERHÁZY JÁNOS

titokzatoskodón

Hallottam, ezt, azt, Pesten is, meg itt is. Találkoztam Jaross Andorral, a felvidéki Magyar Nemzeti Párt alelnökével.

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Jaross? Én arra nem lennék ennyire büszke...

 

ESTERHÁZY JÁNOS

Anyám, megbocsáss, de ehhez te nem értesz! Nekünk minden kezet meg kell ragadnunk, aki segíteni akar, aki segíteni tud elnyomott magyarságunkon. 

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Erről a Jarossról sokat hallottam. Nem a hivatalost, hanem a suttogó szavakat mondom most. És ha azoknak csak egy kis része is igaz...

ESTERHÁZY JÁNOS

Akkor, anyám, mi van? 

legyint

Ugyan már! Rólam is mondanak rosszakat. A hatalommal jár. Aki hatalmas, gazdag, vagy valamely okból híres, vagy elég csak egy kissé is másabbnak, különbnek lennie, mint amilyen a többség, ez a többség máris a szájára veszi. Így kompenzálja a lenti kisember önmagát: rosszakat mond a felette lévőkről. 

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

János! Oda kell figyelni a nép szavára! Ezt te mondtad.

ESTERHÁZY JÁNOS

Mondtam, mondtam. És figyelek is. 

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Az ajnározó szép szavakra. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Anyám, ha csak a rossz szavakat hallanánk, mindenki felköthetné magát. Hiszen mindig mondtak mindenkire sok rosszat. Nem csak a nagyokra, a hatalmasokra, hanem a kisember is mond a másik kisemberre rosszakat. Hát hallgassuk meg inkább azt, ami szép, ami jó.

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Ez a világ szép, ez a világ jó?

ESTERHÁZY JÁNOS

Jó lesz! Ezt vallom és hiszem. Ezért dolgozunk, és jó irányba haladunk.

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

oldalt hajtja fejét

Te, és ez a... Jaross?

ESTERHÁZY JÁNOS

Hagyd már, anyám! Egry Ferenc is velünk van, a becsületes harangöntő. 

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Ő is a Magyar Nemzeti Párt politikusa. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Össze kell fognunk. Nekünk, magyaroknak. Ez az én választási programom!

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

És még ki van abban az összefogásban benne?

ESTERHÁZY JÁNOS

Hokky Károly. Példának okáért...

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Ő is keresztényszocialista.

ESTERHÁZY JÁNOS

És nem nemzeti szocialista. Az más! Anyám, már te sem akarsz megérteni bennünket?!

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

csendesen

Fiam, te mit akarsz?

ESTERHÁZY JÁNOS

elgondolkodva elfordul

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Ezen gondolkodnod kell? És miért elfordulva?

ESTERHÁZY JÁNOS

Sok mindent akarok. Sokat. Nem is hiszem, hogy mind megvalósul. Annyi tennivaló lenne itt, annyi-annyi nagy szándék... 

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Fiam! Te egy vagy! Ne akarj mindenki lenni. Ne akarj ekkora keresztet. Elég neked

elfordul

a sajátod.

ESTERHÁZY JÁNOS

anyja mellé lép

Anyám! Te befolyásolod nejem, és már a gyermekeimet is. 

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Féltünk... téged, kisfiam.

ESTERHÁZY JÁNOS

Félteni, engem? A híres embert? Azt, aki megteremtette a felvidéki magyar egységet, azt, aki meghatározója napjaink politikai életének, akinek szavára figyelnek Prágában, Pozsonyban, Budapesten, de Bécsben és maholnap Berlinben is? Aki több száz egyszerű parasztgyermek meg kispolgári gyermek keresztapja? Aki ha kell, a sajátjából segít? Aki mindig ott van, ahol a magyart baj érte? És aki az örömünnepről sem marad el, ha hívják? Több száz falut jártam végig, és több ezernyi otthonban voltam, mint barát! 

megingatja fejét

Én egy népszerű ember vagyok. Ezt irigylik tőlem el.

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Akkor is féltünk. Amilyen világ közeleg...

ESTERHÁZY JÁNOS

Ne félj, anyám! A mi világunk jő fel, a mi napunk. A győztesek mi vagyunk, egyre többet elérünk.

öklével kezébe csap

Miénk az igazság. Az erő! Befolyásos barátaink vannak, több angol, francia, és az olasz politikusok szinte mind. 

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

csendesen

Meg németek. Nácik. 

megborzong

ESTERHÁZY JÁNOS

Ne hidd el róluk, amit mondanak. Csak azért mondják, mert irigylik sikereiket, hogy néhány év alatt mindent megcsináltak, mindent, amit csak kellett. 

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Háború lesz? Most, '38-ban, újból? Egy Nagy Háború?

ESTERHÁZY JÁNOS

Ugyan! A Német Birodalom erős. Még erősebb, mert egységesebb, mint amilyen régen volt, a császár alatt. És ez a nagy birodalom, meg az olasz is, most a mi szövetségesünk. 

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

A miénk? Csehszlovákiáé?

ESTERHÁZY JÁNOS

Ugyan, anyám! Minket erővel kényszerítettek ide... Kényszerítettek? Egyszerűen átléptették fejünk felett a határt. Hát most majd erővel húzunk meg mi is egy határt!

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Ami igazságos lesz, meg békét hoz?

ESTERHÁZY JÁNOS

Békét. Rendet.

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Békét, rendet? Mindenkinek?

ESTERHÁZY JÁNOS

elgondolkozik

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Mindenkinek?

 

ESTERHÁZY JÁNOS

határozottan

Aki megilleti.

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

És ki dönti el, hogy kit illet meg?

ESTERHÁZY JÁNOS

Ne aggódj, anyám, mi megilletjük!

SERÉNYI LÍVIA

sietve jön, kezében papírlap

Távirat jött, én vettem át. Sürgős...

ESTERHÁZY JÁNOS

rátekint a lapra, megdöbben

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

közelebb húzódik

Ki írt?

ESTERHÁZY JÁNOS

Beneštől jött. Magához hív.

SERÉNYI LÍVIA

izgatottan

Miniszterséggel kínál?

ESTERHÁZY JÁNOS

legyint

Azt már egyszer eljátszotta. Megpróbált bennünket, felvidéki magyar politikusokat megosztani. Hogy mivel? A konccal. Bedob közénk egy cubákot, azon marakodjunk. Pedig ha    1935-ben mi, magyar politikusok a javaslatomra nem állunk egy emberként mellé, ma nem ő lenne szeretett Csehszlovákiája első embere. 

SERÉNYI LÍVIA

Akkor a miniszteri tárcát miért nem fogadtad el?

ESTERHÁZY JÁNOS

Kedvesem! Ne bízz meg abban, aki ilyet tud mondani, idézem: „Én egyáltalán nem igazságokra törekszem, én politikát csinálok. S ezért olykor tudatosan követek el jogtalanságokat, az állam érdekében és személyes érdekemben.”

SERÉNYI LÍVIA

De akkor...

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Nem az akkor a lényeg, hanem a most. Most mit akar?

 

ESTERHÁZY JÁNOS

Nem tudom, csak hív, Prágába.

SERÉNYI LÍVIA

Lehet, megint miniszter lehetnél. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Egy bukó kormány, egy széthulló állam minisztere? Ki akarna erre vállalkozni? Kész öngyilkosság! Talán bűnbaknak akar...

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Vagy talán békülni.

ESTERHÁZY JÁNOS

Énvelem nem! Ez a Beneš annyi rosszat tett miellenünk...

SERÉNYI LÍVIA

És rosszat is fog tenni?

ESTERHÁZY JÁNOS

Én nem bízom meg benne!

SERÉNYI LÍVIA

Viszont ha ő 

a táviratra mutat

megbízik tebenned?

ESTERHÁZY JÁNOS

megrázza fejét

Nem kívánom most, a győzelem kapujában magyarságom elárulni. 

SERÉNYI LÍVIA

Győzelem?

ESTERHÁZY JÁNOS

Te nem hallgatsz híreket? Rádiót? Nem olvasol újságokat? És nem is hallgatsz oda az emberek szavára? Német és olasz barátaink rákényszerítik - ezeket -, hogy üljenek le velünk tárgyalni. Én magam is jártam Lengyelországban és az Olasz Királyságban, mindenhol a mi ügyünket támogatják. 

SERÉNYI LÍVIA

Ez a győzelem, amiről szólsz? Az a győzelem milyen lesz?

ESTERHÁZY JÁNOS

Magyar. Újra dicső lesz nemzetem.

SERÉNYI LÍVIA

Hol?

 

ESTERHÁZY JÁNOS

mosollyal

Elárulok egy titkot. Ez a föld is 

dobbant 

magyar föld lesz megint. Az idők végezetéig. Revideálják a trianoni igazságtalanságot!

ESTERHÁZY GRÓFNÉ

Örökre?

ESTERHÁZY JÁNOS

Örökre.

 

(folytatjuk)

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap