Petrusák János VÁDIRAT avagy ISTEN MINDENKIVEL ELJÁTSZIK... 7/7

Petrusák János, h, 03/14/2016 - 00:10

 

3. jelenet

Esterházy a nézőkre néz, majd feláll, és a színpad széléig megy. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Vádirat? Ezt kérik tőlem, önmagam ellen! Megírom. Meg, de nem magam, hanem a világ ellen. És benne önmagam ellen is, hiszen önmagam is ennek a világnak a része... voltam.  

A folyosón emberek jönnek. A magyar táncosok ők, de most az asszonyok és néhány férfi is sír. A két cseh hivatalnok meg börtönőrök kísérik őket. 

MAGYAR TÁNCOSOK közül valaki

Ments meg minket, uram, mentsen meg valaki!

ESTERHÁZY JÁNOS

Mi az, mi történt? 

egyik CSEH HIVATALNOK

Fogjátok be a szátok! 

másik cseh hivatalnok

Fasiszták!

BÖRTÖNŐR

Kuss, te csürhe, kuss! Régen de nagy volt a pofátok! Táncikáltatok, magyar világról énekeltetek? Hát most csak sírjatok. Úgy kell nektek!

MAGYAR TÁNCOSOK (egyszerre)

De hát mi a bűnünk, mit tettünk?

Bejön a börtönigazgató és a bizalmas.

BÖRTÖNIGAZGATÓ

Ez idegenrendészeti kérdés! Ti már nem vagytok csehszlovák állampolgárok. Hontalannak minősítettünk titeket. 

MAGYAR TÁNCOSOK közül valaki

De mi jogon? Mi itt születtünk, ezek itt a mi földjeink, falvaink, emlékeink...

BIZALMAS

Búcsúzzatok! A győztes mindent visz! És mi lettünk megint a győztesek. Hát ti, buta magyarok, már sosem tanuljátok ezt meg? Már eddig három háborúban is legyőztünk titeket. 

 

ESTERHÁZY JÁNOS

csendesen

Háromban?

BIZALMAS

Maga talán nem így tudja? Na, számoljunk együtt: 14-es háború. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Maguk ott győztek? Egyáltalán, kinek a nevében beszél?

BIZALMAS

Én csehszlovák vagyok. És igen, mi győztünk akkor, mert mi az Antant oldalán fejeztük be a háborút. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Csehország a Habsburgok uralma alatt Ausztria fennhatósága alá tartozott, a mai Szlovákia Felvidék néven Magyarország része volt, és Ausztria meg Magyarország alkotta az Osztrák-Magyar Monarchiát. Hogyan harcolhatott és győzhetett volna egy birodalom egyik része a másik ellen? 

BIZALMAS

gúnyosan nevetve

Ügyesen! 

ESTERHÁZY JÁNOS

maga elé

Úgy. 

BIZALMAS

Aztán jött a mi kis háborúnk, 19-ben, amikor úgy megaláztunk bennetek. Néhány katonánk, töltény nélkül foglalt el megyéket. Mi vagyunk a hősök...

MAGYAR TÁNCOSOK

Tábori csukaszürkében jöttetek. Azt gondoltuk, ti még a Monarchia katonái, azaz a mi katonáink vagytok. 

BIZALMAS

Hát, tévedtetek. Ahogyan most is, ha azt hiszitek, hogy bármit is meg tudunk bocsátani.

MAGYAR TÁNCOSOK

Mit vétettünk? 

KÉT CSEH HIVATALNOK (egyszerre)

Magyarok vagytok! 

MAGYAR TÁNCOSOK (egyszerre)

És ez már bűn?

KÉT CSEH HIVATALNOK, börtönőrök, börtönigazgató (egyszerre)

Ez már az!

 

BÖRTÖNIGAZGATÓ

szavalva

Košice gyönyörű városában meghirdetett új, demokratikus kormányprogram az újjáalakult köztársaság meghatározó dokumentuma, mely az állam újjászervezése és az újjáépítése mellett bevallottan a csehszlovák nemzetállam megteremtésének eszközeit fogalmazza meg.

ESTERHÁZY JÁNOS

Demokratikus? Az én pártomban bárki előbbre juthatott, aki becsületes ember. 

BIZALMAS

Új köztársaságunkban bárki előbbre juthat, aki becsületes, kommunista, cseh vagy szlovák. 

BÖRTÖNIGAZGATÓ

újból szavalva

A VIII. pont kimondja a német és magyar nemzetiségűek kollektív háborús bűnösségét. Azokba a járásokba, községekbe, ahol a lakosság megbízhatatlan, vagyis nem államalkotó nemzethez tartozó, a választott vezetők helyett államhű biztosokat neveznek ki. Minden német és magyar személytől azonnali hatállyal megvonják a polgárjogokat. A X. és XI. pont alapján a magyar és német tulajdonban lévő földeket államosítják, a XV. fejezetben pedig elrendelik az összes csehszlovákiai német és magyar iskola azonnali bezárását.

bIZALMAS

Tehát galánthai gróf, vagy hogyan is nevezgeti magát, nincsen itt magának már semmije, se földje, se háza, se más vagyona, még állampolgársága se, és főleg nincs semmiféle joga, hogy demokratikus intézkedéseinket megkérdőjelezze. 

ESTERHÁZY JÁNOS

a magyarokra mutat

Őket, miattunk, ha már büntetni akarnak minket, magyar politikusokat, kérem, ne bántsák. Ők nem tehetnek...

egyik CSEH HIVATALNOK

De, tehetnek! Magukra szavaztak, maguknak éljeneztek, maguknak táncoltak itt.

másik cseh hivatalnok

Inkább saját magát, az életét féltse, ne másokat...

ESTERHÁZY JÁNOS

felkapja fejét

Ki akarta ezt, ezt a kassai progromot, nemzetem ellen? 

egyik CSEH HIVATALNOK

Tárgyalt vele. Megmérettetett és könnyűnek találtatott.

 

 

ESTERHÁZY JÁNOS

Beneš? Aki nekem és a többi magyar politikusnak köszönheti, hogy ő lett az ország elnöke? Aki miniszteri bársonyszéket ajánlott ezért? 

BIZALMAS

Az akkor volt. Ma ma van. Holnap meg, szerintem, lógni fog...

MAGYAR TÁNCOSOK

jajgatnak, sírnak

másik CSEH HIVATALNOK

Hallgassanak! Idegesítenek. Menjenek innen. 

int a börtönőröknek, akik kiterelik a népet

ESTERHÁZY JÁNOS

És Husák? Gustáv Husák? Ő a találkozónkon egyet értett velem, hogy az ő szlovák és az én magyar népemnek is érdeke, ha nem a régi, vélt vagy valós sérelmeink nagyságában versenyezünk, hanem közös jövőnket építjük. Hiszen ez a föld mindnyájunk szülőhelye...

BIZALMAS

bólogat

Szülőhely. Milyen igaz. De ez Csehszlovákia szülőhelye! Itt szeretett köztársaságunk árulóinak, a gyűlölt németeknek és a már ezer éve gyűlölt magyaroknak nem lehet helye!

Emberek kiáltoznak odakint. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Hallják? Van maguknak szívük? Nem forgathatják ki őket mindenükből! 

egyik CSEH HIVATALNOK

Nem mindenükből.

másik cseh hivatalnok

A ruháikat magukon tarthatják. 

BÖRTÖNIGAZGATÓ

Ez nem kiűzetés, ez egyszerű lakosságcsere. „Maďari za Dunaj!” Vihetik a cigányokat is, felőlünk. Így legalább a Duna mögött meg lesz oldva, egyszerre a magyar- és a cigány-kérdés is. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Lakosságcsere? A magyarországi szlovákok ide költöznek? Ők ugye hozhatják magukkal mindenüket?

KÉT CSEH HIVATALNOK (egyszerre)

A földet sajnos nem. 

 

ESTERHÁZY JÁNOS

fejét csóválja

Kérdezték, miért lettem politikus. Én nem politikus lettem, hanem magyar politikus! És itt a magyaron van a hangsúly. Azért, hogy több igazságtalanság ne essék meg népemmel. 

a közönségre néz 

Szegény magyar nép! Olyanok vagyunk, akár a zsidók. 

NKVD TISZT

amint belép, felnevet

A zsidókat csak ne emlegesse. Mi azokat sem szeretjük. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Ki az, akit szeretnek? 

NKVD TISZT

legyint

Leírt már magáról minden rosszat? Ugye, semmit sem hagyott ki? Mert ha nekem kell valamit észrevennem...

ESTERHÁZY JÁNOS

leül az ágyra

Nem írtam én semmit sem. 

NKVD TISZT

a csehekre néz

Menjenek! A foglyot átveszem. 

leül megint a székre, megint lovagló ülésben

Tudom, hogy nehéz, mert hát ki az a hülye, aki rosszat mond magáról? De most muszáj. Ezek itt 

az ajtó felé int 

kötelet hurkolnak. Legszívesebben mindenkit, aki a bratislavai vagy a prahai parlamentekben megismerte kis stiklijeiket, eltüntetnének, hogy tanú ne maradjon. Ilyen a politika. Ők gyorsan a győztesekhez álltak, de mi tudjuk, kik ők. És ők is tudják, hogy mi tudjuk, tehát 

felnevet

mindent megtesznek, hogy elfelejtsük nekik. Ilyen emberek, könnyen kézben tarthatók kellenek nekünk. Ne nézzen így rám! Talán nem tudja, hogy ameddig szovjet katona elment, minden föld a Szovjetunióé lett? No persze, adunk majd valamennyi átmeneti időt, ameddig az itteniek úgy csinálhatnak, hogy nem így van, de aztán, mondjuk 10 vagy 20 év múlva az orrukra koppintunk, ha kell, harckocsikkal. Lengyelország, Románia, Bulgária, Csehszlovákia, Magyarország: csak szavak, semmi több. Az akarat mindenhol mi vagyunk. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Dicsekszik? Valaha a németek is így tettek. 

NKVD TISZT

Inkább lenne velünk jóban. 

felpattan és sétálni kezd

Maguk, magyarok, értelmes emberek, de rokontalanok, nincs támaszuk. Ezért féltek a némettől, és félnek a szláv tengertől is. A többi szláv meg mitőlünk tart. Legyenek maguk, magyarok, közép-európai bizalmasaink...

ESTERHÁZY JÁNOS

Csendőreik?

NKVD TISZT

Átgondolhatjuk Trianont is, amelyet mi, mint imperialista-burzsoá, területrabló békét, sosem ismertünk el. Láthatta, mi lett, mi lesz a magyarok sorsa Csehszlovákiában, Romániában. Ha viszont velünk tartanak, a bizalmasaink lesznek, Erdély önálló lehet, vagy legalábbis Székelyföld autonóm tartomány. Ezt mi garantáljuk majd, a nagy és győztes Szovjetunió. 

ESTERHÁZY JÁNOS

És itt, Csehszlovákiában?

NKVD TISZT

Nem lesz kitelepítés. Ostanovity!

ESTERHÁZY JÁNOS

Ez mit jelent?

NKVD TISZT

Állj, megállj! Nekik meg így kell tenniük. 

ESTERHÁZY JÁNOS

És minekünk? Hogy bizalmasaik lehessünk?

NKVD TISZT

Bethlen István. Ugye, ismerős a neve? Ő maga ajánlkozott nekünk. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Divide et impera!

NKVD TISZT

Hogy mondja?

ESTERHÁZY JÁNOS

Oszd meg és uralkodj! Már a régi Római birodalmat is így tartották össze. A kis népek egymást marták, mert buták voltak összefogni kizsákmányolójuk ellen. 

NKVD TISZT

Ha már ilyen okos, akkor ismeri ezt mondást is? Rossz annak, aki emlékszik a rosszra. Én is mondjam más nyelven is?

 

ESTERHÁZY JÁNOS

Kérdezhetek valamit? 

NKVD TISZT

igen bólint

ESTERHÁZY JÁNOS

feláll és az NKVD-s elé áll

Komolyan azt hiszik, maguk erősek, hogy a világon mindenki megvehető, megfélemlíthető, eltaposható? 

NKVD TISZT

ott hagyja Esterházyt és az ajtó felé indul

A gyengék sopánkodnak, moralizálnak, az erősek uralkodnak. Nehogy azt higgye, hogy ha ellenünk lesz, akkor lesz magának egy barátja is!

kimegy és bevágja az ajtót

BÖRTÖNŐR

becsörömpöl egy lavórral, fogja a széket, a színpad szegélyéig viszi, hátra lép és megnézi művét

Így jó lesz.

ESTERHÁZY JÁNOS

Ember, maga mit csinál? Miért hozta a lavórt és a tükröt be? 

BÖRTÖNŐR

úgy csinál, mintha szájából szeget venne elő, aztán a levegőbe szegel valamit

Nekem azt mondták, hogy nézzem, amint megborotválkozik, mert én egy hazaáruló rühes kutyának semmit sem segíthetek. Még az akasztás előtti borotválkozásában sem. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Akasztás? De hiszen tárgyalás sem volt!

BÖRTÖNŐR

vállat von

A háborúban milliók haltak meg, azoknak volt tárgyalása? Akkor maguk, politikusok mondták az egyszerű népnek, menjetek, oszt haljatok. Most mi mondjuk maguknak, akasztva lesznek!

ESTERHÁZY JÁNOS

a képzeletbeli tükörbe néz

Közben nézni akar?

BÖRTÖNŐR

Az a parancs. Bár a legrosszabb, kicsit rozsdás borotvám hoztam, de még tán azzal is képes lenne akasztás előtt megöngyilkolni magát. Hát csak nézem, nyugodt legyen!

ESTERHÁZY JÁNOS

átveszi a borotvát, undorodva ránéz

Ezzel? Ez most nekem fő-, vagy mellékbüntetés?

BÖRTÖNŐR

Én is csinálhatom. De abban se hab, se meleg víz, de magának sem sok köszönet lesz. 

ESTERHÁZY JÁNOS

a képzeletbeli tükörnek

Ki vagy te? Ott a tükörben, ki vagy? Félsz? Nem kell. Mindenki csak egyszer halhat meg. Becstelenül éljek, vagy... becstelenül haljak is meg? Átkozni fogják emlékem, szitokszó lesz a nevem. Mindezt miért? Mert tenni akartam. Valaha, valamit. Csak azt sajnálom, hogy nem volt időm. Erőm... Tehetségem. És nem volt szerencsém. 

BÖRTÖNŐR

Csinálja már, vagy csináljam én? 

NKVD TISZT

bejön, majdnem szomorúan mondja

Nem lesz akasztás. A Párt döntött. 10 év kényszermunkára  ítélték, hogy valamit ledolgozzon abból a sok rosszból, amit a Szovjetunió népeinek tett. 

ESTERHÁZY JÁNOS

A szovjet népnek? Ez a vád?

NKVD TISZT

Tudja maga, hogy miről beszélek! Ajánlottunk egy egyezséget, és ha elfogadja, más lenne a sorsa. Talán maga ítélhetné el Benešt. Úgyis csípi már a szemünket ez „az utolsó demokrata”. 

BÖRTÖNŐR

Elnézést, akkor a borotvámat visszaadja? 

ESTERHÁZY JÁNOS

az oroszra néz

Még dönthetek?

BÖRTÖNŐR

ijedten

Meg akarja tartani a borotvám?

NKVD TISZT

Magáról, Esterházy János, már döntöttek. 

Együtt kimennek. 

A börtönőr felveszi a lavórt és ő is kimegy. Közben a fejét csóválja.

 

4. jelenet

A Bizalmas és a két cseh hivatalnok belép a színre. 

BIZALMAS

1949-re mégiscsak a kezeink közé került a hírhedt fasiszta, népnyúzó gróf, államunk ellensége. 

egyik CSEH HIVATALNOK

Most aztán lesz nemulass!

BIZALMAS

Túlélte a Gulágot. Pedig már nem fiatal ember...

másik CSEH HIVATALNOK

A mi börtöneinket nem fogja túlélni. 

BIZALMAS

Mi, elvtársak, demokratikusak vagyunk. A szocialista jog talaján állunk, viselkedünk és így is ítélkezünk. Ezt, maguk új kommunisták, jegyezzék meg jól!

KÉT CSEH HIVATALNOK (egyszerre)

Mi annyira szeretjük a szocialista Csehszlovákiát, hogy képesek vagyunk gyűlölni ellenségeit. 

BIZALMAS

Dicséretes. Ügybuzgóságuk majd jelenteni fogom. 

egyik CSEH HIVATALNOK

Köszönjük!

MÁSIK CSEH HIVATALNOK

Ön oly' jó és kegyes!

BIZALMAS

Maguk, vagy inkább az itteni szlovákok adták az ötletet. Ezzel az Esterházyval szemben már van egy érvényes ítélet. Ez nem veszítette se az érvényét, se az aktualitását. Csak átadtuk egy időre a szovjet hatóságoknak az általunk már elítéltet. 

egyik CSEH HIVATALNOK

Halál?

BIZALMAS

Az. Nem emlékeznek, a szlovák Nemzeti Bíróság még 1947. szeptember 16-án kötél általi halálra ítélte Esterházyt.  Hogy lógjon. A vád, a fasizmussal való együttműködés, bizonyítást nyert. Minden elvtárs ezt mondta. 

másik CSEH HIVATALNOK

Akkor halál?

BIZALMAS

Még nem tudom. Lehetséges, legalábbis utoljára azt hallottam, hogy Klement Gottwald államelnök elvtárs elnöki kegyelemben fogja részesíteni. 

 

KÉT CSEH HIVATALNOK (egyszerre)

Ezt a fasisztát?

BIZALMAS

Vigyázzanak, kiről mit beszélnek! Lehet, hogy ez az Esterházy nem is a Gulágon építette a szocializmust, hanem előtte a Lubjankában átfordították. Az szovjet elvtársaknak van ehhez specialistájuk. 

EGYIK CSEH HIVATALNOK

Akkor?

BIZALMAS

Várjuk meg a holnapot. A jó gyűlölet sokáig elél. Felőlem ez az Esterházy most még kegyelmet is kaphat.

BÖRTÖNIGAZGATÓ

besiet

Meghozták a különleges foglyot. 

BIZALMAS

Bánjanak vele demokratikusan, de ne túl emberségesen. Ő még fogoly. Ő még a nép ellensége. Ő még fasiszta. Itt mindenki ehhez tartsa magát. Aztán majd határoznak...

kimennek, Esterházyt két börtönőr bekíséri

A többiek elmennek. Esterházy körülnéz. Ekkor kopognak az ablakon. Odalép, kinyitja. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Intéző úr, hát maga?

INTÉZŐ

Gróf úr, drága gróf úr, szökjön meg kérem, mindent elrendeztem. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Szökni? Minek? Az oroszok elengedtek. Azt ígérték, rehabilitálni is fognak, hamarost. 

INTÉZŐ

És emezek? Csúnyákat terjesztenek a gróf úrról. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Ha elszököm, akkor szebbeket fognak? Ó, kedves, hű intézőm, ne legyen már ennyire naiv. 

INTÉZŐ

Ne haragudjék az igaz szóért az úr, de hogy itt most ki a naiv, azt én máshogyan látom. A gróf úr életére törnek, értse meg!

ESTERHÁZY JÁNOS

Túléltem a Lubjankát, túl a Gulágot, túl még a halhatatlan Benešt is. Akkor meg mitől kell félnem? Aki bűnös, az fél. Én nem vagyok bűnös, tehát nem félek, és el sem szököm. Intéző úr, ha megszöknék, éppen azzal szolgáltatnék vádat önmagam ellen. Szököm, félek, tehát bűnös vagyok. Amit eddig ellenem mondtak, az mind, mint valótlanság, megdőlt. 

INTÉZŐ

A rendszernek kell megdőlnie, hogy itt egy grófnak, egy Esterházynak, de még egy egyszerű magyarnak is igazsága legyen. Én bizony szöknék...

ESTERHÁZY JÁNOS

Isten önnel!

INTÉZŐ

Isten, gróf úr, még önnel van? 

ESTERHÁZY JÁNOS

bezárja az ablakot, majd a közönségre néz

Hírt kaptam Gottwaldtól. Tudom, én is hallom a pletykát, alkoholista, gyenge jellem és szifiliszben szenved. Mégis ő az, aki itt a többieket, lehet, éppen orosz parancsra, leintette. Szerintük én már nem vagyok olyan erős, hogy meg kelljen ölniük, vagy hosszú éveket börtönbe kelljen töltenem. Esetleg kapok még néhány évet, úgymond emlékeztetőül, aztán... 

sóhaj tör fel szívéből

Megromlott az egészségem. Egyet szeretnék már csak, szabad emberként meghalni. Hát olyan nagy kérés ez?

BÖRTÖNIGAZGATÓ

belép, kedélyeskedik, akár egy szállodás

Na, minden megfelel? Jobb, mint a munkatábor, nem?

ESTERHÁZY JÁNOS

Én ártatlan vagyok!

BÖRTÖNIGAZGATÓ

Ezrével mondták már ezt. Minden korban. Na, jöjjön. Megérkezett az elnöki kegyelem.

ESTERHÁZY JÁNOS

megtántorodik, aztán annyit suttog

Köszönöm, Istenem! 

BÖRTÖNIGAZGATÓ

Gottwald elnök elvtárs a kegyes. Menjünk, ne várassuk a küldöttet. 

Elhagyják a színt.

 

 

5. jelenet

Esterházy Jánost két börtönőr kíséri. Közöttük letörten jön. Kezében papír. 

A börtönőrök elég durván belökik a férfit és rávágják az ajtót. 

BÖRTÖNŐRÖK

Penészedj meg! Maďarský fašista!

ESTERHÁZY JÁNOS

a kezében tartott lapra néz, majd a nézőkre, szeme kimered, aztán az asztalhoz lép, megkapaszkodik

Ez náluk a kegyelem. Miféle kegyelem ez? Életfogytiglant kaptam. Kegyelemből. Az indoklás szerint azért, mert már úgyis idős és beteg vagyok, értsd jól, nem kell sokáig ennem a börtön száraz kenyerét. 

megrázza a fejét, hitetlenkedik

Lengyeleket menekítettem, zsidót és kommunistát. Ellene voltam a háborúnak, és ellene Hitlernek is. Nem akartam, hogy fent legyek. Nem akartam ütni, bosszút állni, még akkor sem, amikor mások sugallták, tehetem. Én jót akartam...!

fejéhez kap

Ne őrüljek meg! 

liheg, a nézőkre néz

Mennyi idős vagyok? Egy ideje nem számoltam a napokat, az éveket sem. Az egyik olyan, akár a másik, szenvedés, ahogy a holnap is. De ma mondták, és íme, leírták, 48 éves vagyok. 448-nak érzem magam. Vagy ezredévesnek, mint a magyarság e tájon. 

a színpad széléig sétál

Nem fogok őrjöngeni! 

az ajtóra kiált

Ne várja senki, hogy sírni fogok vagy könyörögni. Nem alázhattok meg! Én galánthai gróf Esterházy János vagyok.   A Felvidék legjelentősebb magyar politikusa. Ezt már 

mondja tagoltan 

nem ve-he-ti-tek tő-lem el.

 

FÜGGÖNY

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap