Sürgős tennivalók devizahitel ügyben

Polszerkesztő2, szo, 12/13/2014 - 10:14

 

 

 

 

Engedjék meg, hogy itt is felhívjam a figyelmet néhány sürgető tennivalóra MINDAZOK SZÁMÁRA, AKIK ÉRINTETTEK A DEVIZAHITELPROBLÉMÁBAN. Ez közel 1 millió szerződéssel (amely részben már bedőlt, vagy megszűnt, vagy még valahogy folyamatban van) legalább a magyar társadalom felét érintő probléma.Tehát így, vagy úgy, de közvetlenül vagy közvetve 4 fős átlagcsaládokkal számítva, minimum 4-5 millió ember életét keseríti meg, ha legalább csak egy is van a családban. Gondolják, milyen jó lenne, ha csak egy lenne ugye? És ugye az is jó lenne, ha ez miatt abból a bizonyos 4 fős családból ne dolgozna legalább 1 személy külföldön, szétszakítva a családot….

 

Nos: az elmúlt félévi “jogalkotási” csődtömeg legutolsó felvonásaként néhány napja megszavazták az un. “forintosítási” törvényt. Ez akkor lép hatályba, ha a köztársasági elnök úr aláírja. Ez a törvény most a devizahitelesek közül csak az lakásépítési vagy vásárlási célú, vagy szabad felhasználású deviza jelzáloghitelesekre vonatkozik. Az sem számít, hogy élő-e még a szerződés, vagy már felmondott, lényeg, hogy még pénztartozása legyen a feleknek egymással.

 

Az aláírástól számított 30 napon belül tértivevényes, ajánlott küldeményben jelezni kell a bank felé, hogy semmisnek tekintik a szerződést, és hogy a törvény-módosítás útján végrehajtott szerződés-módosítással nem értenek egyet, mert az nem az Önök saját érdekét és akaratát fejezi ki és nem fogadják el a forintosítást, azt tudomásul nem veszik, vitatják! Az új törlesztő részletekkel nem értenek egyet, nem vállalják, és nem tudják fizetni! Ez a mozzanat nagyon fontos lesz! Aki ugyanis nem ír levelet, az a törvény erejénél fogva szerződés-módosítás nélkül lesz februárban az elszámolás után “átsorolva”.

 

Másik FONTOS MOMENTUM:
Később kártérítésért csak az mehet, aki ebben a 30 napban írásban igazolható módon bizonyítani tudja, hogy ez akarata ellenére történt meg!

A levélírással egyidejűleg pedig AZONNAL TESSÉK MEGTÁMADNI A SZERZŐDÉSEK MELLETT TALÁLHATÓ KÖZJEGYZŐI KÖZOKIRATOKAT! Miért? Azért mert – ha valaki jelzi az ellenállását – nyilván az elszámolások után azonnal megindítják ellene a végrehajtásokat. MÁRPEDIG A VÉGREHAJTÁST AZ AZONNALI VÉGREHAJTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ KÖZJEGYZŐI KÖZOKIRATOK TESZIK LEHETŐVÉ. Ezért ha ezen iratok “KÖZOKIRATI” MINŐSÉGÉT TÁMADJUK, AKKOR A KÖZOKIRATI STÁTUSZA LESZ – nyilván sikeres per esetében – megsemmisítve.

 

Ez pedig azt jelenti, hogy a bank NEM INDÍTHAT BÍRÓSÁGI PER ÉS JOGERŐS BÍRÓI ÍTÉLET NÉLKÜL AZOK ELLEN VÉGREHAJTÁST, AKIK EZT MEGLÉPIK! Hanem kénytelen lesz Ő maga felperesként bíróságra menni és bizonyítékokkal alátámasztva követelni azt, ami szerint Őt megilleti. Addigra – remélhetőleg – egy-két tárgyalást megélt státuszban fognak ezek a fajta perek járni és kérni lehet ezekre tekintettel a végrehajtások azonnali felfüggesztését is már ott a perben a jogerős ítélet megszületéséig. Ha a bank pedig perel felperesként, alperesként már a védekezés teljes arzenálját fel lehet vonultatni ellenük – ráadásul járásbírósági szinten!!! Ami rendkívül fontos, mert az még nem ügyvédkényszeres!

 

Autó és személyi hitelesek ne indítsanak felperesként pert, hanem várják meg, míg a bank felperesként beperli őket (akár fizetési meghagyásos eljárásban, akár egyenesben indított bírósági perben). A jelen állás szerint igaz, az, amit a fentiekben tanácsoltam! Amennyiben változik a jogi környezet – vagy azért mert az Alkotmánybíróság végre megsemmisíti vagy a kúriai PJE-ket vagy az arra épülő júniusban megjelent 2014 évi XXXVIII. tv-t -, akkor amúgy is egy új helyzet áll elő, mert a szeptember végén kiadott elszámolási törvény és a most kiadott forintosítási törvény akkor okafogyottá válik és visszaállunk az eredeti érvénytelenségi keresetekre. De változást eredményezhet hamarosan decemberben az Európai Unió bíróságán egy a magyar kölcsönszerződések ügyében eljáró közjegyzői tevékenység vizsgálatával kapcsolatosan – várhatóan a közeljövőben megszülető ítélet is! Figyeljük!

Ha ez megszületik, már akkor fellélegezhetünk – de legalábbis a végrehajtásokat illetően! Mert bizonyára kihatással lesz minden közjegyzői közokiratra és a folyó perekben remekül lehet majd rá hivatkozni.

 

De változást eredményezhet még dr. Kriston Istvánnak – még júniusban a ráckevei Járásbíróságon indított egy keresetében – az ottan bíró által kért (Kásler-ügyhöz hasonló) Eu Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásában elbírálásra váró ügy…. Ennek a lényege: hogy arra várnak választ a beterjesztők, hogy EREDMÉNYEZHETI-E A KÖLCSÖNSERZŐDÉS ELNEVEZÉSSEL MEGKÖTÖTT- VALÓJÁBAN AZONBAN EGY REJTETT DEVIZA ADÁSVÉTELT TARTALMAZÓ HIBRID PÉNZÜGYI TERMÉK – SZERZŐDÉSEK SEMMISSÉGÉT A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY KEMÉNY ADÓSI ELŐMINŐSÍTÉSI SZABÁLYAINAK A MEGKERÜLÉSE? (Hiszen nálunk a Ptk. azt mondja ki a 200. § (2) bekezdésben, hogy “más jogszabály megkerülésével kötött szerződések tisztességtelenek és semmisek”.

 

Nyilván a döntés függvényében hozza meg az ítéletét a ráckevei járásbíró, amely – várakozásom szerint – ezt az egész folyamatot meg nem történtté fogja tenni akkor is, ha a kormányzat a feje tetejére áll is. A múlt hét közepén Róna Péter egyik ebéd utáni beszélgetést ugyanezzel a várakozással fejezte be, amivel maximálisan egyetértek már az elejétől fogva! Erre körülbelül – uniós gyakorlatot figyelve – 8-10 hónap elmúltával kerül sor, amely tavasszal fog lejárni. Csak addig nagyon kell figyelni és meglépni, amit meg kell lépni! Ezen a területen ezzel azonban még mindig nem lesz rend! Amit látok és érzékelek – nagyon remélem, hogy ezt csak én látom így – de tragédia lesz, ha az MNB eszközkezelőt indít vagy átveszi az eszközkezelőt a bedőlt ingatlanokkal együtt….. Hiszen az MNB = Európai Központi Bank = Rothschild és Soros György magántulajdona…..

Ezért – bár az egyik oldalon “gazdasági szabadságharcolunk” a magyar földért – és a másik oldalon meg tálcán nyújtjuk át az Európai Központi banknak a lakásállomány 30-50 %-át…És máris kész van az Eu forgatókönyve a magyar magántulajdonú ingatlanok bérlakássá való alakításáról…..

Tudomásul kell venni emberek: SEMMELYIK KORMÁNYNAK NEM ÉRDEKE A DEVIZÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE! Ezért: “magad Uram, ha szolgád nincsen”.

 

Hogy miért? Gondoljunk bele! Addig van bankadó, amíg van devizaszerződés. Addig van a költségvetésnek pénze a lefejt magyar állampolgárról közvetetten, amíg van devizaszerződés. És ami a legfontosabb ameddig van bankadó, addig van költségvetési forrás és ebből átutalási lehetőség a pártkasszákba is! Hát melyik magyar kormány menne szembe saját költségvetési érdekével? Gondolják érdekli őket, hogy így a társadalom áll szembe a saját kormányával???? Aligha! Gondolják eljut hozzájuk az az igény, hogy az MNB – mostanra már másodszorra a bankokba kiszállított – devizatartaléka a jogos tulajdonosához az adóshoz jusson vissza???? Aligha! Hiszen a mindenkori kormány ezt saját kormányzati költségvetési tervei végrehajtására szeretné felhasználni. Hol lenne érdekelt, hogy “visszaadja”? Gondoljanak bele, hogy mekkora is lenne ez a pénz amit az embereknek vissza kellene fizetni? A tavalyi Kásler előzetes döntéshozatali kérelemben benne volt az összeg! Az éves GDP 38,2 %-ával lenne egyenlő! Tudják ez mekkora összeg? Pontosan akkora – hogy a bankok helyett, akik a befizetésekkor rögtön ki is talicskázták a pénzt – nyilván a magyar kormányzatnak kellene fizetnie ennek az egésznek az elharapózásában játszott szerepük miatt. Ez ÁLLAMCSŐDÖT JELENTENE, RÖGTÖN ÉS AZONNAL.

Gondoljanak bele, akarhatja-e ez, vagy bármelyik kormányzat – aki ennyire minden megtesz azért, hogy legalább 20 évig hatalmon maradhasson -, hogy az államcsőd idején regnáló kormányként “menjen a levesben”? Ugye nem várunk már semmit? Hanem végre lehull a szemünkről a hályog???? Vélemény????

Kapusi Adrienn

 

Ui: kérem segítsenek eloszlatni a devizások és a nem-devizások közötti ellentét okát. Hiszen a média azt próbálja sulykolni, hogy itt a devizások akarnak valami olyat, ami a forinthiteleseket, meg egyéb banki szolgáltatásokat igénybevevőket hátrányos helyzetbe hozza. Közben a valóság a következő:

A banknak saját pénze nincs. Azoknak a pénzét forgatja, akik – akár – csak egyszerű forintfolyószámlával rendelkeznek csupán, vagy éppen betétjük, vagy értékpapír megtakarításuk is van. Hogy hogyan? Ezt swapolja – “technikai pénzcsere” -, amely pusztán az értéken meglévő különféle devizákat “kicseréli”, de nem váltja át! Az adóstól viszont az átváltás különbözetét szedi be! A csalás tehát itt van! Ebből az irdatlan sok pénzből azonban a pénz eredeti gazdájának a betétesnek, a folyószámla tulajdonosnak nem szégyell 1-2-3 %-ot adni, miközben Ő meg bezsebelte a 4000 milliárd forintot, amelyből 800 millió adót csalt el valamennyiünk elől! Tehát ugyanúgy megkárosítja azt, akinek ilyen hitele nincs, mint azt, akinek van! A bank ugyanis a 4000 milliárdból már vissza is osztott a folyószámla tulajdonosnak, vagy betétesnek ebből 1-3 %-ot….. Miközben az egész nyereséget Ő teszi el, és az egész kockázatot az adóssal “viteti el”. Hát értjük, hogy mi van itt?

Nem kéne végre összefogni???? És nem “megenni” az “oszd meg és uralkodj” dumát?) – Facebook

 

 

Forrás : www.civilkontroll.com

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap