A Székely Szabadság Napja - Határozat

Erdély-szerkesztő, v, 03/09/2014 - 00:20

 

 

Határozat:

- Figyelembe véve Marosszék Székely Tanácsának határozatát;
- tekintettel arra, hogy a székely nép ősi időktől ragaszkodik a szabadságához, számtalan esetben vérét áldozta érte, vagy elveszítette legjobb fiait, akik soha nem késlekedtek, ha szembe kellett szállni a betörő ellenséggel, vagy fel kellett lépni a belső önkénnyel szemben;
- emlékezve Orbán Balázs szavaira: Míg Székelyföld keleti székei a nemzet egészét védték a külső ellenségtől, addig Marosszék a székelyek ős alkotmányát, régi szabadságát óvta a belső önkénnyel szemben;
- kijelentve, hogy az elődök hűségét, áldozatvállalást nem elég tisztelni, de példájukat a mai kor viszonyainak megfelelően követni kell;
- meggyőződve arról, hogy Marosvásárhely múltja, hagyományai, történelmi értékű emlékei örökre a székelyek, Székelyföld legjelentősebb városává tették;
- tudatában annak, hogy a bágyi Török János, nagyváradi Horváth Károly és martonosi Gálfi Mihály kivégzésének színhelyén emelt emlékmű a nemzeti önrendelkezés, - Jókai Mór szavaival – a „törvényes, szabad, és független nemzeti állás” jelképévé vált;
- tekintettel arra, hogy Románia sem a gyulafehérvári román nemzetgyűlésen tett ígéreteket, sem a szövetséges és társult főhatalmakkal 1919. december 9.-én Párizsban aláírt szerződésben a székelyek autonómiájának megadására vállalt kötelezettségét nem teljesítette, ezért közel egy évszázaddal azután, hogy állami szuverenitását Székelyföldre is kiterjesztette, a székely kérdés még mindig megoldatlan;
A Székely Nemzeti Tanács elhatározza
- Március tizedikét, a Székely Vértanuk kivégzésének napját a Székely Szabadság Napjává nyilvánítja.
- Felkéri Marosvásárhely Székely Tanácsát és Marosszék Székely Tanácsát, hogy minden évben ezen a napon szervezzenek egész Székelyföldre kiterjedő megemlékezést a Székely Vártanúk emlékművénél, mely alkalommal az egybegyűltek tiszteleghetnek a vértanúk emléke előtt, de ugyanakkor hitet tehetnek a székelység szabadságszeretetéről, Székelyföld autonómiája, a székely szabadság melletti elkötelezettségükről is.

Marosvásárhely, 2013.VI.22

.

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap