Székelyföldem

Csata Ernő, k, 03/13/2018 - 00:07

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                              

SZÉKELYFÖLDEM 

 

Tanulmánykötet 

                                                   

Juventus Kiadó 

2017 

                                           

ISBN 978-606-8045-22-1  

 

© Csata Ernő, 2017 

Minden jog fenntartva! 

                                                 

Borítóterv: Donáth Nagy György 

 

Szöveggondozás: Horváth Éva 

Műszaki szerkesztés: Farkas-Ráduly Melánia  (szovegkovacs.blog.hu) 
                                                                                         

TARTALOM  

                                                                          

ELŐSZÓ ................................................................................................................... 7 

 

CSATA ERNŐ Székelyföldem .................................................................................. 9 

 

CSATA ERNŐ Székelyföld ..................................................................................... 10 

 

1. Székelyföld ........................................................................................................ 10 

 

1.1. Székely székek .............................................................................................. 10 

 

1.2. Székelyföld települései, ábécésorrendben .................................................... 11 

 

2. Székely közigazgatás 1873-ban ....................................................................... 38 

 

2.1. Aranyosszék .................................................................................................. 38 

 

2.2. Csíkszék ........................................................................................................ 42 

 

2.3. Háromszék .................................................................................................... 57 

 

2.4. Marosszék...................................................................................................... 70 

 

2.5. Udvarhelyszék .............................................................................................. 82 

 

Te bujdosó székely .............................................................................................. 96 

 

A székelyek autonómiája ..................................................................................... 97 

 

SZILÁGYI BÉLA Székely Miatyánk.................................................................... 100 

 

Székely zászló, címer és pecsét a Székelyföldön ............................................. 103 

 

Régi székely himnusz......................................................................................... 107 

 

DR. NAGY SÁNDOR Székelyek ....................................................................... 108 

 

A ma énekelt Székely himnusz ......................................................................... 122 

 

VARGA GÉZA A székelység eredete................................................................. 125 

 

Az ősgeszta hipotézis tarthatatlansága.............................................................. 127 

 

Csaba királyfi, a szabír dinasztiát jelképező hős ............................................... 128 

 

A tusnádi vártetői Tejút-jelkép és Nimród-tamga............................................... 130 

 

A székelyek Erdélybe költözése ....................................................................... 132 

 

A székelyek „eredeti” nyelve ............................................................................ 133 

 

A székely hagyomány eredetisége .................................................................. 134 

 

A székely rovásírás tanúsága .......................................................................... 135 

 

CSATA ERNŐ Rovásjelírás ............................................................................. 136 

 

DR. SZÁVA TIBOR A csíksomlyói Szűzanya kegyszobor méretei ................. 138 

 

CSATA ERNŐ Székely kapu ........................................................................... 141 

 

BADINY JÓS FERENC Babba-Mária hagyományunk eredete ...................... 144 

 

Csata Ernő irodalmi életrajza .......................................................................... 147 

 

Csata Ernő rövid műszaki életrajza ................................................................ 151 

 

Felhasznált szakirodalom ............................................................................... 152  

 

 

ELŐSZÓ 

 

Az én Székelyföldem független és szabad, területe a szívem határain belül van, ahova csak azok léphetnek be, akik tetteikkel kiérdemelték a megbecsülést és lábnyomaiktól nem sorvad el a táj. Erre a földre – idegenek által bizonyítottan – több ezer éves telekkönyvem van a tatárlaki agyagkorongok révén, amelyeken három rovásjel is igazolja tagadhatatlan személyazonosságunkat és legfőképpen azt, hogy már akkor, 7000 évvel ezelőtt, a mainál tökéletesebb betűink és írásunk volt, minden rosszindulatú híresztelés ellenére, amivel próbálják egyesek lejáratni és lekicsinyíteni a múltunkat. A székely rovás vagy a mai rovásjelírás jelei tökéletes összhangban vannak a kiejtett hangokkal, azaz minden általunk kiejtett hangnak a rögzítésére külön jelünk van, ami a ma használatos írásunkról nem mondható el. A székely rovás jelei egymástól különbözőek és a mindennapi létezés eszköztárának szimbólumokká lényegült másai. 

A ma használatos írásunknak nincsen külön jele minden kiejtett hang rögzítésére: az á betű nem más, mint egy ékezetes a, vagy a cs betű egy c és egy s összekapcsolása, és sorolhatnánk az ehhez hasonló betűket: é, gy, í, ly, ny, ó, ö, ő, sz, ty, ú, ü, ű, zs. Az ábécénk betűinek majdnem a fele segédjelekből van összetákolva, ennyit fejlődött (vissza) a híres írásbeliségünk.  

A székelység, mint bármely nemzet, rendelkezik: földrajzi területtel, sajátos írással, himnusszal, zászlóval, nemzeti viselettel, székely kapuval és van Székely Miatyánkja is. 

 

Szerző 

                                               

 

CSATA ERNŐ 

 

Székelyföldem 

 

A végtelen magasban,  

mégis mélyen, 

valahol szívem határán belül van 

a Székelyföldem: 

ahonnan agyagkorongok 

rovásjele üzen, 

ahol több ezer éves a telekkönyvem, 

ahol a madár sem jár 

és ritkán van nyár, 

ahova jönni csak annak szabad, 

akinek lábnyomától a táj el nem sorvad, akitől nem kapok pofonokat, 

sem véres koponyahasogatásokat, 

ahol Szárazajta csupán riasztó álom, 

amitől nyugalmam 

az ágyban sem találom. 

 

(2010. december) 

 

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap