A szent életű püspök (Márton Áron)

Kondra Katalin, cs, 09/29/2016 - 00:11

Márton Áron az erdélyi római katolikus egyház püspöke 1896-1980 között élt. Jelmondata: „Nem futamodom meg a munkától”, jellemére is utal. Fáradhatatlan, hitében megingathatatlan ember volt. „ Isten parancsaiban és az egyház ügyeiben nem ismerek kompromisszumot” – vallotta. A szent életű püspök, az üldöztetések ellenére is, mindent megtett népe szellemi felemelkedése érdekében. Olyan korban kellett hívatását gyakorolnia, amikor a nép sötétségben járt. A püspök, maga volt a fáklya, aki megvilágította a helyes utat. Sokaknak adott hitet és erőt az ő jelenléte. Dél-Erdélyben maradt a leginkább elhagyottak között akkor is, amikor vissza térhetett volna szülőföldjére, Észak-Erdélybe melyet akkor csatoltak vissza az anyaországhoz. Nem magára gondolt, hanem azokra, akiket Isten rábízott. Komolyan vette a szolgálatot, igazi pásztora volt a gyámoltalan bárányoknak. Vargha Miklós Péter atya, aki Budapest nyolcadik kerületében plébános és személyesen ismerte Márton Áront, így beszélt róla: „Hosszú börtönéveiről soha nem panaszkodott, hanem úgy emlékezett azokra vissza, mint „az áldott börtönévek”. Egy alkalommal azt mondta:„Jóságában az Isten elvitt szeretetének iskolájába, a börtönbe, hogy megtanítson szeretni minden embert, egyik vagy a másik nemzethez való tartozásától, vallási hovatartozásától függetlenül.” Emberi értelemmel szinte felfoghatatlan ez a magatartás. Az ilyen másokért való életet nevezi az egyház életszentségnek. Ilyen magatartásról tett tanúbizonyságot Teréz anya és II János Pál pápa is. Megértették és aszerint éltek, hogy az emberi lét nem lehet öncélú. Nem azért születünk, hogy pusztán létezzünk. Mindenki megtalálhatja azt a feladatot, amit el tud végezni. Észre kell vennünk, hogy hol segíthetünk, mit tehetünk jobbá, hogyan lehetünk jobbak. Márton Áron ma is példaképe és fáklyája a székely népnek. Csíkszereda főterén ez évben avattak szobrot az ő tiszteletére. 2015 december 24 – 2016 december 24-ig tartó Márton Áron emlékév üzenete a következő: „Egész Európának szüksége van olyan példaképekre, mint Márton Áron, főleg ma, amikor Európa keresztény alapjait is kétségbe vonják egyesek” – mondta Gaal Gergely az emlékév programbizottság elnöke. „Úgy tudott világosan, határozottan állást foglalni, az igazságot kimondani, hogy abban bántás, sértés nem volt. Ezért lelkesedtek érte hívei, mert megérezték szerető szívét, emberi nagyságát – de ezért ellenfelei is tisztelték, becsülték”. „Igen örülnék – mondta Vargha Miklós Péter – ha magyar népünk minél hamarabb az egyértelmű példaképek, a Boldogok közt tisztelhetné és kérhetné Isten előtt a közbenjárást”. (Forrás: Szilvay Gergely: Márton Áron: nemzeti példakép lehetne az erdélyi püspökből, kereszteny.mandiner.hu)

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap