A tolvaj felhördül

Kiss Dénes, k, 06/02/2015 - 00:12

 

 

 

 

 

 

Ahogy várható volt, az orgazda, a tolvaj felhördült. Mintha tőle loptak volna, úgy viselkedik. Föl van háborodva és kikéri magának, mit is? A tisztességet! Amit rég elherdált. Ahogy a szavát sem állta soha az elmúlt nyolcvan év alatt. És föl van háborodva még több mindenért, azért is, hogy nyolcvan év után is magyar maradt a magyar, bár megfogyva és törve is. De most körben. igazságtalannak érzik, hogy a magyart nem kötelezték annak idején arra is, hogy lemondjon magyarságáról és román legyen, szerb vagy szlovák. Hát nem fölháborító?! A megátalkodott magyar, aki el se mozdult szülőföldjéről, egyetlen hentes mozdulat után, más országban találta magát. Ahol sokfelé se magyar papja, püspöke, se magyar imája nem lehet. Tán még szerelmi vallomása sem?! Hiszen be se jegyzik a házasságát, ha csak magyarul közli  szándékát. Történik mindez a XXI. század elején, Európa közepén. De hát uraim, melyik szerződés írta elő, hogy a magyarnak meg kell változtatni nemzetiségét? Még a trianoni diktátum sem, de párizsi sem. Még az annyira "gondos" Benes úr is elfeledkezett erről, példátlan kapzsiságában, mohóságában. S elfeledkeztek erről a többiek is, a hamisító "államférfiak" és az általuk alaposan rászedett nagyhatalmak vezetői. Nincs is erről szó sehol a szerződésekben! Akkor pedig, ha úgy akarja, akár fényképes igazolvánnyal is hitelesítheti, hetvenhétszer kinyilváníthatja magyarságát a magyar, bárhol él is! Naponta, írásban, szóban anyanyelvén s ha úgy tetszik neki, minden órában, minden percben szüntelenül. Most az Európába törekvő, mai hazugok, mai kapzsik háborognak és fenyegetőznek. Miért is? Megtámadták őket? Megtámadták az igazságot? Mi is a sérelmük? Talán az az egyetlen egy, hogy követelték, ami sosem volt az övék, majd elfogadták a koncot. Ez a sérelmük, amit ők maguk ejtettek a becsületükön! Amikor ez bármilyen módon nyilvánosságra kerül, igazolódik éspedig hitelesen, akkor azt nem bírják elviselni. Sőt, vétkes lesz a magyar kormány is, amiért igazolványt ad a magyaroknak. Pedig ez a lehető legkisebb jóvátétel az elszakított népességnek, amelyet soha el nem követett bűnökért már emberöltőkön át büntetnek. Másodrendű állampolgárként élve, sokszor megbélyegzetten – hiszen például, még nem vonták vissza a benesi törvényeket! – kell és kellett élniök. Magyarország ezeket az országokat támogatja a NATO és a szellemi Európa felé! Talán ezt nem kellene tenni! Aligha van még ország a világon, amelyik ilyen szomszédokkal van körülvéve! Egyszerűen nincs is szó arra, hogy illetékes románok, szlovákok, szerbek azt hiszik s hirdetik, hogy Magyarország szétdarabolása igazságos volt?! S az igazság az ő oldalukon áll. Ezt hirdetik, ezt tanítják az iskolákban. S ezzel a gyűlölet parazsát izzítják a hamu alatt. Talán a nem egészen érthető státusztörvény-t magyarra kellene legalább nekünk, fordítani. Mert akkor akár igazságtörvénynek is nevezhetnénk. Ez kinyilvánított jelképe lehet annak, amit már a miniszterelnök is kimondott, hogy tudniillik a magyar ország- és nemzethatárok nem esnek egybe. S tegyük hozzá, ennek szülője a történelmi hazugság és tudatlanság s ezt erőszakkal hozta létre! Akkor nem követeltek tárgyalásokat, "konszenzust". Meg se hallgatták a magyart! És a következmény, akár a fekély, időről-időre kifakad térségünkben és megköveteli a maga vérfolyásait, pusztító kórokozását. Nemcsak a magyar, hanem egész Európa érdekében kell tehát kitartani higgadtan, de elszántan és konokon e törvény mellett, magyarok! Nemcsak a leszakított területek magyarjait védjük vele, hanem saját magunkat! Valamint az egyetemes emberi igazságot. S a fölháborodottaktól kérdezzük meg: megszabhatják-e mások, bárkik, bárhol, hogy van-e ehhez jogunk? Mert ez a kérdés lényege. Vagy most e természetes, minden egyént és nemzetet megillető, önvédelmi jogot akarják széttrancsírozni?! Szerződések felbontásával fenyegetőznek, kivéve az alapszerződést. Pedig talán azt kellene legelőször fölbontani! Ha mi kívánnánk ezt, mekkora lenne a fölhördülés?!

 

A szerző hagyatékából

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap