VÁDIRAT avagy ISTEN MINDENKIVEL ELJÁTSZIK... 6/7

Petrusák János, k, 03/13/2018 - 00:11

III. FELVONÁS

1. jelenet

Morajlás, mintha az ég dörögne. De nagyon dörög.

Nincs senki a színen. Lehet hallani, nem égdörgés ez, hanem az Isten a földön haragszik. Ágyúszó. Géppuska kerepelés, sikolyok... Háború!

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

a folyosón fut, megáll, liheg, hátranéz, majd bekopog az ajtón, azután beront, meg sem várva a szabadot, körülforog

János! János! Esterházy János! Hát már te is elfutottál? Itt már mindenki csak futni tud? 

a nézőkre néz, felháborodva

Ilyen emberek! Senkiben sincsen már becsület! 

Az asztalra néz, odalép. Belekotor. Valamit felvesz, és a zsebébe süllyeszti. 

 

(önmagának mondja)

 

Véget ért a világ...

kifelé tart

INTÉZŐ

sietve a folyosón, aztán belép, megtorpan

Uram, mit keres Ön itt?

SZLOVÁKIAI MAGYAR POLITIKUS

Na, ezt jó, hogy megkérdezted! Én is éppen ezt kérdeztem önmagamtól. Tudod te, barátom, mire jutottam? 

az idős úr vállára teszi a kezét

Semmi keresnivalóm, értsd jól a keresni valót, nekem többé nincs itt! Megyek is. Na, viszlát, majd egyszer, ha minden megint jól megy, még visszatérünk. 

INTÉZŐ

a férfi után tekint, fejét csóválja

Csak azt ne adja nékünk az Isten! 

SERÉNYI LÍVIA

belép

Intéző úr, ne legyen ennyire félős. Nem a világ dől össze. 

INTÉZŐ

Engedelmével, egy világ már összedőlt. A német, a náci világ. Pedig az is egy időben hogy fent volt! 

SERÉNYI LÍVIA

Semmi félnivalónk. A férjem Kassára ment, ott van már Eduard Beneš, meg a többi, szlovákiai politikus. Ők is tudják, a férjem sosem volt fasiszta, se nem náci. És még nem is magyar soviniszta. Hát akkor? Viszont az új Szlovákiának, amely viszont fasiszta volt, a németek legodaadóbb csatlósa, és elsőnek támadt Oroszországra is, egy becsületes magyar politikusra szüksége van. Szükségük kell, hogy legyen. A magyarság nélkül itt nem lehet lenni. Vagy ki akarnak minket is irtani, ahogyan a zsidókkal és cigányokkal elkezdték? 

INTÉZŐ

szomorúan

Nem tudom, grófnő, hogy mi lesz, de a német világ meg a németek bábjainak itteni világa után a magyar világ is véget fog érni, hamarosan. Amit beszélnek a szlovákok, de a magyarok is a falvakban... Jobb arról nem is szólni!

SERÉNYI LÍVIA

Rémhíreket terjesztenek?

INTÉZŐ

Olyat is, meg... álmokat. Rémhírt, vagy csak hírt, én nem tudhatom, de azt mondják, minden nőt megerőszakolnak az oroszok. Azok olyan népek, azért harcolnak, meg a vodkáért. 

 

SERÉNYI LÍVIA

megrebben, és megöleli félőn saját magát

Ó, hogy miket nem tudnak mondani egyesek! Én nemcsak a régi, hanem a mai orosz, azaz most úgy mondják, szovjet írókat is olvasom. Az orosz nép nem ilyen! Más, de... nem ennyire. 

INTÉZŐ

Az álmok viszont, legalábbis szerintem, még szörnyűbbek. Azt mondják odalent, hogy ha győz az orosz, akkor elkergetik a bárókat, grófokat, és minden urat. Még, állítólag, a tanárokat is. A kastélyt, a földet elveszik, a földet elosztják a szegények között, a kastélyba hadiárvákat telepítenek, a gyárakat meg köztulajdonba veszik. Úgy lesz itt is, meg mindenhol, mint Szovjet-Oroszországban. 

SERÉNYI LÍVIA

már remeg

Meg 19-ben. Vörös világ...

INTÉZŐ

Hát, most ők jönnek. Meg a kommunisták, a helyiek. 

SERÉNYI LÍVIA

A férjem nem szereti a kommunistákat!

INTÉZŐ

bólogatva

Ez az méltósága, ez az. Azok is tudják ezt. 

SERÉNYI LÍVIA

felkiált

Ki véd meg minket, és... hol van ilyenkor a férjem? 

a mondat végén egy lövés éles csattanása

Mi volt ez?!

INTÉZŐ

Meghalt egy világ. És, szerintem, máris itt az új...

A grófnő és az intéző kimennek.

 

 

2. jelenet

Esterházy jön, mellette egy magas férfi, fogja a gróf könyökét. A magas férfi civilben van, mégis katonás alkat. Előre engedi a másikat, de csak azért, hogy maguk mögött bezárhassa az ajtót.

NKVD TISZT

Gondolom, nem ilyesfajta szálláshoz és ellátáshoz szokott. De higgye el, millióknak még ilyesfajta sem jut most. 

 

ESTERHÁZY JÁNOS

körbenéz, biccent, majd a másikra tekint

Le vagyok tartóztatva? Mi a vád ellenem? Vagy maguknál már vád sem kell? Egyáltalán, megtudhatom, hogy kinek a foglya vagyok?

NKVD TISZT

Úgy látszik, hozzászokott, hogy maga tesz fel kérdéseket. Ezennel ennek vége! Itt és most én kérdezek, maga meg felel. Értve? 

ESTERHÁZY JÁNOS

Na, persze. 

NKVD TISZT

Ha makacs, másként is beszélhetünk. 

kiáltozás kint, jajszavak

a tiszt megcsóválja fejét

Ez is mit van úgy oda, húsz körme van, marad neki még elég... 

ESTERHÁZY JÁNOS

döbbenten áll, hát idáig jutott

Maga orosz, ugye? Én ellene voltam a háborúnak, és-és...

NKVD TISZT

Na, miért nem mentegeti magát tovább? Tessék, csak bátran! Itt minálunk megalázkodni, sírni, családért rimánkodni bátran lehet. 

ESTERHÁZY JÁNOS

És ha nem teszem?

NKVD TISZT

fejét csóválja

Magának akar rosszat? Nagyon rosszat? Higgyen nekem, én néha egészen másmilyen vagyok. Ne akarja, hogy olyan legyek, amilyen...

ordítások

...másokkal szokás itt lenni. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Maguk már akkor is letartóztattak, amikor bevonultak. Akkor egy tisztjük azt mondta, hogy velem maguknak semmi bajuk. Igaz, arisztokrata vagyok, de nem nyúztam a szegénységet, és tudják rólam, hogy az orosz népnek sem vagyok ellensége.

NKVD TISZT

Folytassa!

 

ESTERHÁZY JÁNOS

Mit akar hallani?

NKVD TISZT

felnevet

Na ugye, tudunk mi értelmesen beszélgetni! Leülni!

az ágyra mutat, ő maga meg a székre telepedik, lovagló ülésben

Szépen mindent elmond, az elejétől mostanáig. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Mit?

NKVD TISZT

Mindent, önmaga ellen. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Önmagam ellen tegyek vallomást? De hát a jog...

NKVD TISZT

Az a győztes joga, hogy a legyőzöttel azt tegye, amit akar. Nem tanulták még ezt meg, maguk, magyarok? 

ESTERHÁZY JÁNOS

De, tudom, tudjuk. 

NKVD TISZT

Kezdjük akkor az elején. Ne unja, még sokat fogunk beszélni. Ezek a szokott, bemelegítő kérdések. Tehát 

a zsebéből elővesz egy noteszt, belelapoz

neve? 

ESTERHÁZY JÁNOS

Hát nem tudja? 

NKVD TISZT

Mondom, hogy én kérdezek! Vagy kérdés helyett inkább üssek? Neve?

ESTERHÁZY JÁNOS

letörten

Galánthai gróf Esterházy János. 

NKVD TISZT

Ezt a hablatyot a neve előtt el is felejtheti már. Tehát Esterházy János. Született?

ESTERHÁZY JÁNOS

Nyitraújlak, 1901. március 14.

NKVD TISZT

Nyitraújlak? Nekem más van megadva... Nem Veľké Zálužie a születési helye?

ESTERHÁZY JÁNOS

Ez a hely tót, elnézést, szlovák neve. 

NKVD TISZT

Ez meg itt Csehszlovákia. Akkor hát Veľké Zálužie!

ESTERHÁZY JÁNOS

1901-ben még Magyarország volt. 

NKVD TISZT

legyint, akár ha legyet hessentene

Anyja neve?

ESTERHÁZY JÁNOS

Esterházy grófnő, született Elżbieta Tarnowska, lengyel grófnő. 

NKVD TISZT

Hagyja már abba ezt a gróf így, gróf úgyat. Ezzel nálunk nem hogy semmire sem megy, hanem még árt is magának. Értve lettem? Különben is, a grófi címeket eltörlik, vagy a grófokat kiirtják. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Lev Tolsztojt olvasott? 

NKVD TISZT

Lev Nyikolajevicset? Persze, de hogyan jön ez ide?

ESTERHÁZY JÁNOS

Ő is gróf volt. Trockijról hallott? Ő egy időben azt hirdette magáról, hogy grófi csemete, pedig az apja csupán egy grófi bírtok bérlője volt, mint meggazdagodott zsidó...

NKVD TISZT

Trockij áruló. Megkapta már megérdemelt büntetését. De ne mondjam újból

megemeli hangját

itt most én kérdezek! Tehát lépjünk tovább. Nős? 

ESTERHÁZY JÁNOS

Feleségem Serényi Lívia gró... Serényi Lívia. 

NKVD TISZT

biccent, majd kérdez tovább

Maga volt a csehszlovákiai magyar kisebbség vezetője, pontosabban a Csehszlovák Köztársasági Magyar Népszövetségi Liga vezetője?

ESTERHÁZY JÁNOS

1932-től. A Liga a Népszövetség, az Egyesült Nemzetek elődje keretében működött. Még ugyanabban az évben az Országos Keresztény Szocialista Párt elnöke lettem, az 1935-ben tartott választásokon pedig Kassáról a csehszlovák parlamentbe kerültem.

NKVD TISZT

Megint előre szalad. 

noteszébe tekint, újabb kérdésért

Maga az úgynevezett Országos Keresztény Szocialista Párt elnöke is volt. Ez pedig egy fasiszta, náci csürhe! 

ESTERHÁZY JÁNOS

Nem hinném. Szerintem magát félretájékoztatták. Ezt a pártot 1919-ben alapították a Csehszlovákiához csatolt felvidéki területek munkásságának és kispolgárságának érdekképviseleti szervezeteként. A párt neve csak 1920-tól Országos Keresztény Szocialista Párt, előtte Magyar-Német Keresztényszocialista Párt volt, amelynek akkor is, és későbbiekben is, ruszin és szlovák tagjai is voltak.

NKVD TISZT

A maga pártjának a következő képviselői szerepeltek a Csehszlovák Nemzetgyűlésben, olvasom:

noteszébe néz

önön kívül Jaross Andor, Szüllő Géza, Hokky Károly. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Hokky bácsi, elnézést, de jó húsz évvel idősebb volt nálunk, nem képviselő, hanem szenátor lett akkor. A csehszlovák parlament kétkamarás volt. 

NKVD TISZT

Ne beszéljen mellé! Jaross Andor a felvidéki ügyek tárcanélküli minisztere volt a mindenkori magyar kormányban. Imrédy Bélával magalakította a szélsőjobboldali Magyar Megújulás Pártját. A Sztójay-kormányban belügyminiszteri tisztséget kapott. Államtitkárai, Baky László és Endre László segítségével megszervezte a zsidók deportálását. És maga még arra büszke, hogy ezekkel szívott egy levegőt? 

ESTERHÁZY JÁNOS

Jaross-sal én magam sosem értettem egyet. De azt maga is tudhatja, egy párt nem egy emberből és nem egy akaratból áll. Jaross ott is hagyott minket, Magyarországra költözött, és ahogy az előbb mondta, különböző magyar kormányokban viselt tisztséget. Viszont Szüllő Géza, aki a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja...

NKVD TISZT

Nem jóval takarózik! Ez a Szüllő elmenekült előlünk. Rágalmakat terjeszt a hős szovjet csapatokról! Azt állítja, hogy egy középkori, elkorcsosult, vodkabűzös csürhe vagyunk. Mi? Mi, a győztesek?! 

ESTERHÁZY JÁNOS

elfordul

Egy háború a legrosszabbakat hozza ki az emberekből. Nincsenek ezzel másként az oroszok sem. 

 

NKVD TISZT

Most nem az oroszokról van szó, hanem magáról. Tehát azt állítja, hogy nem fasiszta? 

ESTERHÁZY JÁNOS

A mi jelünk a kereszt, nem pedig a horogkereszt.

NKVD TISZT

Nagyszerű, máris a beszédeinél és egyéb mondásainál tartunk. Azt is maga mondta, ugyebár, idézem: „a szlovákiai magyarság is részt kér az építő munkában és ki akarja venni részét az árjásításban...”. Vagy egy másik alkalommal: „Legfiatalabb korom óta mindig zsidóellenes beállítottságú voltam, és az is fogok maradni...”

ESTERHÁZY JÁNOS

Miért nem idéz más beszédemből is? Például: „A jövőt az építi helyesen, aki számításba véve az adottságokat, nem gátakat és elválasztófalakat emel, hanem a félreértések kiegyenlítéséhez és a békés együttélés előfeltételeinek megteremtéséhez járul hozzá.”

NKVD TISZT

Nagy szavak. Üres, nagy szavak. Maga politikus volt. Mondja, komolyan gondolta mindezt?

ESTERHÁZY JÁNOS

 

nem felel

NKVD TISZT

Térjünk vissza az eredeti kérdéshez. Fasiszta?

ESTERHÁZY JÁNOS

Nézze, a  Hlinka-gárdisták üldöztek, meg akartak ölni, a Gestapo körözött. Azért tették, mert a barátjuk voltam?

NKVD TISZT

Attól még nekünk sem az. Aki nincs velünk, az ellenünk van!

ESTERHÁZY JÁNOS

Én nem is akarok magukkal lenni. De kikérem magamnak, hogy fasisztának, nácinak, nemzeti szocialistának nevezzenek! Mindent megtettem a szlovákiai magyar nemzeti szocialista párt megalakítása ellen. A náci eszmék bűnök. Hitlerrel egyszer találkoztam, az elég is volt. Ő szerintem őrült. 

NKVD TISZT

Mondja most. Most már mind ezt mondják... 

feláll

Na, ennek így nincs értelme. Gondolkodjon inkább. 

ESTERHÁZY JÁNOS

Min gondolkodjak? 

 

NKVD TISZT

A vádiraton. Önmaga ellen. 

kimegy és bezárja, kulccsal csörögve az ajtót

 

(folytatjuk)

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap